Tuesday, August 22MM Thailand

Tag: พลังงานชีวมวล

ประหยัดเชื้อเพลิงวันละ 100 ตัน เกมบังคับของโรงไฟฟ้าชีวมวล

ประหยัดเชื้อเพลิงวันละ 100 ตัน เกมบังคับของโรงไฟฟ้าชีวมวล

Energy, Hilight
ในบรรดาพลังงานทดแทนที่ช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชนหรือท้องถิ่นได้มากที่สุด ก็น่าจะเป็นชีวมวล (Biomass) และเมื่อมีการจัดอันดับความสำคัญของพลังงานทดแทนไม่ว่าสำนักไหน ชีวมวลก็จะมาเป็นอันดับต้นๆ ไม่ 1 ก็ 2 แต่เมื่อใดรัฐใช้กลไกรัฐส่งเสริมพลังงานทดแทน ชีวมวลก็มักจะอยู่ในอันดับท้ายๆ เสมอมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงไฟฟ้าชุมชนจนถึงประชารัฐดาวเด่นอย่างชีวมวลมักจะต้องรับบัตรคิวคอยยาว (more…)
RE 4.0 ยุคทองของพลังงานสีเขียว

RE 4.0 ยุคทองของพลังงานสีเขียว

Energy, Hilight
RE: Renewable Energy พลังงานทดแทน คือ ธุรกิจ คือ การลงทุน คือ สัมปทาน คือ โครงสร้างพื้นฐาน คือ เกมการเงิน คือ สินค้าซื้อง่ายขายคล่อง ที่ทำให้คนรำรวยเป็นเศรษฐีในแค่ข้ามปี มีคนสมหวัง ผิดหวัง และหมดหวังกับพลังงานทดแทน ไม่ว่าพลังงานทดแทนจะเป็นผีป่าซาตาน หรือนางฟ้า เทพธิดา แต่วันนี้พลังงานทดแทนไทยกำลังถึงจุดเปลี่ยน ผู้คุมบังเหียนจึงต้องมีความรอบคอบและกล้าตัดสินใจ (more…)
เช็กสถานะ…พลังงานทดแทนที่ (ยัง) คุ้มค่าและน่าลงทุน ?

เช็กสถานะ…พลังงานทดแทนที่ (ยัง) คุ้มค่าและน่าลงทุน ?

Energy
‘พลังงานทดแทน’ ยังเป็นกลุ่มธุรกิจเนื้อหอมที่มาแรงต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา ดังจะเห็นว่าภาพรวมการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในประเทศไทยนั้นมีอัตราการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะการลงทุนผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในภาคเอกชนที่มีเม็ดเงินการลงทุนหมุนเวียนอยู่ในภาคธุรกิจจำนวนมหาศาล สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP 2015) ได้อย่างชัดเจน (more…)
พลังงานทดแทนช่วงเปลี่ยนผ่าน ใครจะอยู่ ใครจะไป

พลังงานทดแทนช่วงเปลี่ยนผ่าน ใครจะอยู่ ใครจะไป

Energy
ต้องขอบคุณคณะกรรมการในส่วนของพลังงานทดแทน ทั้ง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ซึ่งต่างก็ใช้ความพยายามกันสุดความสามารถในช่วงกว่าหนึ่งปีที่ผ่านมา ตั้งแต่การผลักดัน ‘พ.ร.บ.พลังงานทดแทน’ ไปจนถึงระบบไฟฟ้าเสรี (more…)
สรุป COD ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน VSPP-SPP AEDP แค่เอื้อม

สรุป COD ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน VSPP-SPP AEDP แค่เอื้อม

Energy
การพัฒนาพลังงานทดแทนในประเทศไทยเพื่อเสริมความมั่นคงด้านพลังงานไว้ให้ลูกหลานกลายเป็นธุรกิจที่ตกอยู่ภายใต้เกมส์การเงินที่อาศัยเกมส์การเมืองเป็นที่พึ่งพิง มีการคาดการณ์และประเมินสภาวะสิ่งแวดล้อมยิ่งกว่าในตลาดหุ้น หากภาครัฐยืนแถวตรงมองประโยชน์ประเทศชาติแล้วละก็ ใครชาติไหนจะเล่นเกมส์อย่างไร ลูกหลานไทยก็จะยังมีพลังงานสะอาดไว้ใช้ (more…)