Tuesday, June 27MM Thailand

Tag: เครื่องจักรอุตสาหกรรม

Factory Choice พาชมงานแสดงเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิต Propak Asia 2017

Factory Choice พาชมงานแสดงเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิต Propak Asia 2017

Video
คลิปนี้ MMThailand และรายการ Factory Choice พาคุณไปอัพเดต เกาะติดเทรนด์อุตสาหกรรมกับ "10 สุดยอดอุตสาหกรรมการผลิต 4.0" จากงาน Propak Asia 2017 งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิต การแปรรูป และบรรจุภัณฑ์ ระดับภูมิภาคเอชีย ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ฮอลล์ 98 – 105 ในระหว่างวันที่ 14 – 17 มิถุนายน ที่ผ่านมา (more…)
‘อินเตอร์แมค-ซับคอนไทยแลนด์ 2017’ ขานรับไทยแลนด์ 4.0

‘อินเตอร์แมค-ซับคอนไทยแลนด์ 2017’ ขานรับไทยแลนด์ 4.0

News
‘อินเตอร์แมค 2017’ งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตเพื่อการจัดซื้อชิ้นส่วนอุตสาหกรรม และการจับคู่ทางธุรกิจใหญ่ที่สุดในภูมิภาค โดยบริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด และร่วมจัดงาน ‘ซับคอนไทยแลนด์ 2017’ งานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและงานจับคู่ธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน (more…)
30 Machines of the Year 2017 สุดยอดเทคโนโลยีเครื่องจักร… พร้อมลุย INDUSTRY 4.0

30 Machines of the Year 2017 สุดยอดเทคโนโลยีเครื่องจักร… พร้อมลุย INDUSTRY 4.0

Hilight, Machine
เครื่องจักรเปรียบเสมือนหัวใจสำคัญของการผลิต โดยเฉพาะในยุคการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น การพัฒนาเทคโนโลยีด้านเครื่องจักรจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของโลก โดยปัจจุบันภาคการผลิตของอุตสาหกรรมไทยยังคงมีอัตราการนำเข้าเครื่องจักรเพื่อนำมาใช้ในกระบวนการผลิตเป็นส่วนใหญ่ (more…)
INTERMACH 2017 ‘Advanced Technology – The SMART WAY to Success’

INTERMACH 2017 ‘Advanced Technology – The SMART WAY to Success’

News
17-20 May 2017 at BITEC, Bangkok, Thailand หัวใจของโรงงานอัจฉริยะ (SMART Factory) ทุกวันนี้ประกอบด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่สามารถตั้งค่าได้อัตโนมัติ และการวางแผน/ควบคุมการผลิตที่ประสานเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยเพิ่มเทคโนโลยีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของสิ่งของและบริการต่างๆ เข้าสู่กระบวนการผลิต โดยใช้เครือข่ายอัจฉริยะเพื่อเชื่อมโยงเทคโนโลยีต่างๆ เข้าด้วยกัน (more…)
Digital Change รู้ทัน…ระบบการผลิตต้นทุนต่ำในยุคเครื่องจักรอัจฉริยะ

Digital Change รู้ทัน…ระบบการผลิตต้นทุนต่ำในยุคเครื่องจักรอัจฉริยะ

Industrial Economics
สภาพแวดล้อมของการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันไม่เพียงจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามกระแสภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่มีการขับเคลื่อนอยู่ตลอดเวลา หากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีพลานุภาพของความรวดเร็วแบบ Real Time เป็นอาวุธสำคัญ ยิ่งตอกย้ำให้องค์กรธุรกิจในปัจจุบันต้องเท่าทันการเปลี่ยนแปลง และ ‘Industry 4.0’ หรือ ‘อุตสาหกรรม 4.0’ ก็คือ หนึ่งในปัจจัยแห่งความเปลี่ยนแปลงที่ผู้ประกอบการไทยต้องขับเคลื่อน เมื่อโลกอุตสาหกรรมได้เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) อย่างเต็มรูปแบบ (more…)
เจาะลึก ปัญหาเฟืองชำรุด เสียหาย วิเคราะห์ตรงจุด ก็ซ่อมได้

เจาะลึก ปัญหาเฟืองชำรุด เสียหาย วิเคราะห์ตรงจุด ก็ซ่อมได้

Productivity
‘เฟือง’ หรือที่เราเรียกทับศัพท์ว่า ‘เกียร์ (Gear)’ ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในวงการอุตสาหกรรมมาอย่างยาวนานแล้ว โดยเฉพาะปัจจุบันงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับเครื่องจักรและกลไกต่างๆ ที่ต้องส่งกำลังในลักษณะของแรงบิด (Torque) โดยการหมุนของตัวเฟืองที่มีฟันอยู่ในแนวรัศมี ทั้งนี้ การส่งกำลังจะเกิดขึ้นได้ เมื่อมีเฟืองตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป (more…)