Tuesday, August 22MM Thailand

Tag: ไทยแลนด์ 4.0

สสว. ร่วมกับหอการค้าไทย สร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการรุ่นใหม่

สสว. ร่วมกับหอการค้าไทย สร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการรุ่นใหม่

News
สสว. ร่วมกับหอการค้าไทย สร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการรุ่นใหม่ พร้อมก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 เผยมีผู้ประกอบการเข้ารับการฝึกอบรมความรู้พื้นฐานเบื้องต้นแล้ว 10,797 รายจากที่ตั้งเป้าไว้ที่ 10,000 ราย (more…)
‘อินเตอร์แมค-ซับคอนไทยแลนด์ 2017’ ขานรับไทยแลนด์ 4.0

‘อินเตอร์แมค-ซับคอนไทยแลนด์ 2017’ ขานรับไทยแลนด์ 4.0

News
‘อินเตอร์แมค 2017’ งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตเพื่อการจัดซื้อชิ้นส่วนอุตสาหกรรม และการจับคู่ทางธุรกิจใหญ่ที่สุดในภูมิภาค โดยบริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด และร่วมจัดงาน ‘ซับคอนไทยแลนด์ 2017’ งานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและงานจับคู่ธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน (more…)
ความท้าทายและโอกาสทางเศรษฐกิจ ยุค THAILAND 4.0

ความท้าทายและโอกาสทางเศรษฐกิจ ยุค THAILAND 4.0

Industrial Economics
MODERN MANUFACTURING ได้มีโอกาสเข้าร่วมฟังสัมมนา ‘The New Era of Digital for Business Solutions’ จัดโดย บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญ จากหลายสาขามาร่วมถ่ายทอดมุมมองและแนวทางที่จะนำองค์กรสู่ความสำเร็จ (more…)
อุตฯ วางโร้ดแมพ ‘สองหัวจักร สามประเด็น สี่ประสาน’ สถาบันไฟฟ้าฯ รับลูกดันไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0

อุตฯ วางโร้ดแมพ ‘สองหัวจักร สามประเด็น สี่ประสาน’ สถาบันไฟฟ้าฯ รับลูกดันไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0

Industrial Economics
เทรนด์ 4.0 ซึ่งว่าด้วยความเป็นดิจิทัลกำลังถาโถมเข้ามาในฐานะคลื่นแห่งความเปลี่ยนแปลง กลายเป็นความท้าทายของทุกภาคส่วนรวมไปถึงอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ว่าจะตั้งรับ หรือปรับตัวกันอย่างไร โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมที่ต้องเจอความเปลี่ยนแปลงทั้งความต้องการของผู้บริโภค กระบวนการผลิตและวิธีบริหารจัดการ (more…)
ไทยแลนด์ 4.0 ต้องเริ่มจาก ‘วิจัยและพัฒนา’ แล้วออกไปแตะขอบฟ้า ‘อย่ากลัว’

ไทยแลนด์ 4.0 ต้องเริ่มจาก ‘วิจัยและพัฒนา’ แล้วออกไปแตะขอบฟ้า ‘อย่ากลัว’

Industrial Economics
Industrial Economic, Industry 4.0, F.T.I., Thailand, ยุทธศาสตร์, การจัดทำยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุนรายประเทศ โดยสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) (more…)