Friday, February 15MM Thailand

Latest News

“Exponential Manufacturing Thailand 2019” การประชุมสู่การพลิกโฉมธุรกิจภาคอุตสาหกรรมครั้งยิ่งใหญ่ของไทยสู่ระดับสากล

“Exponential Manufacturing Thailand 2019” การประชุมสู่การพลิกโฉมธุรกิจภาคอุตสาหกรรมครั้งยิ่งใหญ่ของไทยสู่ระดับสากล

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประกาศเป็นเจ้าภาพจัดงาน “Exponential Manufacturing Thailand 2019” การประชุมสุดยอดสู่การพลิกโฉมธุรกิจภาคอุตสาหกรรมครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทย และครั้งแรกในภ

Automation

ก้าวแรก SMEs สู่ระบบอัตโนมัติแบบง่าย ๆ

ก้าวแรก SMEs สู่ระบบอัตโนมัติแบบง่าย ๆ

เมื่อระบบอัตโนมัติกลายเป็นตัวแปรสำคัญในการแข่งขันสำหรับงานอุตสาหกรรมยุคปัจจุบัน ความสามารถในการแข่งขันขึ้นอยู่กับศักยภาพการผลิตที่ต่อเนื่อง ปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดต้นทุน

TECHNOLOGY

IBM Watson ประกาศความร่วมมือเพื่อสนับสนุนความปลอดภัยแรงงาน

IBM Watson ประกาศความร่วมมือเพื่อสนับสนุนความปลอดภัยแรงงาน

IBM Watson ประกาศความร่วมมือกับพันธมิตรหลากหลายอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับความปลอดภัยแรงงานโดยเฉพาะในพื้นที่ซึ่งมีสภาพแวดล้อมอันตราย เป็นการยกระดับการทำงานและบริหารจัดการขององค์กรด้วย I