Friday, October 19MM Thailand

Latest News

Great Manchester กับบทบาท Hub การผลิตชิ้นส่วนน้ำหนักเบา

Great Manchester กับบทบาท Hub การผลิตชิ้นส่วนน้ำหนักเบา

ปัจจุบันอุตสาหกรรมหลายกลุ่มต้องการลดน้ำหนักรวมของสินค้า เช่น กลุ่มอากาศยาน กลุ่มพลังงานทดแทน การก่อสร้างและการเดินทางเป็นต้น ทำให้ศักยภาพการผลิตชิ้นส่วนน้ำหนักเบากลายเป็นที่ต้องการ

Automation

NXT Level หุ่น Cobot ที่ทำงานได้เหมือนมนุษย์ที่สุดตอนนี้!

NXT Level หุ่น Cobot ที่ทำงานได้เหมือนมนุษย์ที่สุดตอนนี้!

NXT Level หุ่นยนต์ Collaborative Robot ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นโดย IBG สามารถจำลองและลอกเลียนแบบการทำงานของมนุษย์ได้ด้วยระบบจำลองการทำงานแบบ 3 มิติ จับการเคลื่อนไหวและเลียนแบบการทำงาน

TECHNOLOGY

พาชมการผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าของ AUDI

พาชมการผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าของ AUDI

กระแสความต้องการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ที่กำลังขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้ผลิตยานยนต์มากมายต่างลงทุนในยานยนต์ไฟฟ้ารวมถึงขยายฐานการผลิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศจีนที่มีการ