Thursday, July 18Modern Manufacturing

TECHNOLOGY

เมื่อ AI ออกแบบ Heat Pump ให้ใช้พลังงานได้น้อยลง

เมื่อ AI ออกแบบ Heat Pump ให้ใช้พลังงานได้น้อยลง

นักวิจัยจาก EPFL พัฒนาวิธีการที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการออกแบบ Heat-Pump Compressor รุ่นใหม่ท่ีทำให้ใช้พลังงานน้อยลงถึง 25% แม้ในปัจจุบันระบบอัดความร้อนนี้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล

Productivity

รู้ไหม? รองเท้านิรภัยถูกแพงต่างกันแค่ไหน?

รู้ไหม? รองเท้านิรภัยถูกแพงต่างกันแค่ไหน?

ความปลอดภัยในการทำงานถือเป็นมาตรการลำดับ 1 เสมอมาสำหรับหน่วยงาที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิต อุปกรณ์ความปลอดภัยและมาตรการต่าง ๆ ต้องมีคุณภาพที่เหมาะสมกับรูปแบบการทำงาน ไม่ว่าจะการแป

NEWS & ECONOMICS

Modern Manufacturing Forum 2019 & Purchasing Strategy Forum 2019

Modern Manufacturing Forum 2019 & Purchasing Strategy Forum 2019

SSP  เดินเครื่องโซลาร์ฟาร์มมองโกเลีย 16.4 MW

SSP เดินเครื่องโซลาร์ฟาร์มมองโกเลีย 16.4 MW

ผลสำรวจจากซีบราเผย องค์กรชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก เห็นตรงกันว่า การลงทุนด้านเทคโนโลยีพกพา เป็นปัจจัยสำคัญของการเติบโตทางธุรกิจ

ผลสำรวจจากซีบราเผย องค์กรชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก เห็นตรงกันว่า การลงทุนด้านเทคโนโลยีพกพา เป็นปัจจัยสำคัญของการเติบโตทางธุรกิจ

ปชช.แห่ ร่วมแสดงความเห็น โรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน

ปชช.แห่ ร่วมแสดงความเห็น โรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน

สอท.ผลักดัน หลักสูตรนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 7 หวังเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ

สอท.ผลักดัน หลักสูตรนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 7 หวังเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ

สอน.จับมือ 3 องค์กร ผลักดัน เกษตรปลอดการเผา

สอน.จับมือ 3 องค์กร ผลักดัน เกษตรปลอดการเผา

สั่งปิด 30 วัน “ซันเทค” ทิ้งขยะพิษ สระแก้ว

สั่งปิด 30 วัน “ซันเทค” ทิ้งขยะพิษ สระแก้ว

ธพว. จัดโปรสินเชื่อ SMEs ดบ. 0.25 %

ธพว. จัดโปรสินเชื่อ SMEs ดบ. 0.25 %

ENERGY & GREEN

ญี่ปุ่นกับความพยายามในการเป็นผู้จัดการขยะของ SEA

ญี่ปุ่นกับความพยายามในการเป็นผู้จัดการขยะของ SEA

ในปัจจุบันการบริหารจัดการขยะหรือของเสียในหลายประเทศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังเป็นปัญหาอยู่มาก อาทิ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม หรืออินโดนีเซีย แต่ในทางกลับกันนับเป็นโอกาสที่ดีสำหรับตลาดท