Wednesday, October 24MM Thailand

Latest News

โลกไปไกลแบตเตอรี่ Lithium-Ion ผลิตด้วย 3D Printing ได้แล้ว

โลกไปไกลแบตเตอรี่ Lithium-Ion ผลิตด้วย 3D Printing ได้แล้ว

การผลิตแบตเตอรี่จะเปลี่ยนไปอย่างชัดเจน! ด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่ทำให้สามารถผลิตแบตเตอรี่ต่าง ๆ ได้โดยไม่จำกัดรูปแบบอีกต่อไปเปิดโอกาสสำหรับการพัฒนารูปทรงให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานได้อ

Automation

NXT Level หุ่น Cobot ที่ทำงานได้เหมือนมนุษย์ที่สุดตอนนี้!

NXT Level หุ่น Cobot ที่ทำงานได้เหมือนมนุษย์ที่สุดตอนนี้!

NXT Level หุ่นยนต์ Collaborative Robot ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นโดย IBG สามารถจำลองและลอกเลียนแบบการทำงานของมนุษย์ได้ด้วยระบบจำลองการทำงานแบบ 3 มิติ จับการเคลื่อนไหวและเลียนแบบการทำงาน

TECHNOLOGY

พาชมการผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าของ AUDI

พาชมการผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าของ AUDI

กระแสความต้องการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ที่กำลังขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้ผลิตยานยนต์มากมายต่างลงทุนในยานยนต์ไฟฟ้ารวมถึงขยายฐานการผลิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศจีนที่มีการ