Wednesday, December 12MM Thailand

Latest News

10 อุบัติเหตุที่พบบ่อยในอุตสาหกรรมโลหการ

10 อุบัติเหตุที่พบบ่อยในอุตสาหกรรมโลหการ

อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ในทุกที่โดยเฉพาะพื้นที่ซึ่งมีกิจกรรมเกิดขึ้นมากมายอย่างโรงงานอุตสาหกรรม สำหรับกระบวนการแปรรูปโลหะซึ่งใช้ความร้อนสูงส่งผลต่อความร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นได้มากกว่าก

Automation

Cobot แตกต่างจากหุ่นยนต์อุตสาหกรรมทั่วไปอย่างไร?

Cobot แตกต่างจากหุ่นยนต์อุตสาหกรรมทั่วไปอย่างไร?

หลังจากได้พบเห็นและได้อ่านบทความเกี่ยวกับ Cobot หรือ Collaborative Robot กันมามากมาย อาจยังมีคนสงสัยในความต่างที่ชัดเจนระหว่างหุ่นยนต์อุตสาหกรรมทั่วไปกับหุ่นที่เรียกกันว่า Cobot นั

TECHNOLOGY

วิศวกร MIT พัฒนาอากาศยานที่บินได้โดยไม่มีชิ้นส่วนที่ต้องเคลื่อนไหว!

วิศวกร MIT พัฒนาอากาศยานที่บินได้โดยไม่มีชิ้นส่วนที่ต้องเคลื่อนไหว!

วิศวกรจาก MIT สร้างเครื่องบินที่ใช้งานได้โดยไม่ต้องมีชิ้นส่วนใดเคลื่อนไหวเป็นครั้งแรกของโลก! ไม่มีการใช้งานกังหันหรือใบพัดใด ๆ โดยอากาศยานยนต์น้ำหนักเบานี้ใช้พลังงาน Ionic Wind หรื