Thursday, January 20Modern Manufacturing
×

กกพ. ชู ผลสำเร็จ 120 วันแบ่งปันพลังงานสะอาด

กกพ. ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย “พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้” ชู ผลสำเร็จ  “120  วันแบ่งปันพลังงานสะอาด”  ชี้สร้างการรับรู้  และแรงบันดาลใจครอบคลุมผู้ใช้ไฟทั่วประเทศ

นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)  เปิดเผยว่า ผลสำเร็จจากการดำเนินโครงการ “พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้” ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ดำเนินการผ่านกลไกของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สามารถสร้างกระแสความตื่นตัว และการตระหนักถึงความสำคัญการพัฒนาพลังงานสะอาดเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับภาคพลังงานของประเทศ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ไฟฟ้่าทุกช่วงอายุ ไม่น้อยกว่า 30 ล้านคนทั่วประเทศ

“หัวใจ และเป้าหมายสำคัญที่สุดของโครงการพลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ เพื่อสนับสนุนให้เกิดความยั่งยืนในภาคพลังงานของชาติ ภายใต้วิสัยทัศน์หลักที่สำคัญของสำนักงาน กกพ. ในการเป็นองค์กร กำกับ ดูแล กิจการพลังงานให้เกิดความยั่งยืน โดยที่ปัจจัยหลักที่สำคัญในการที่จะบรรลุเป้าหมายวิสัยทัศน์ได้ คือการได้รับการยอมรับ และสนับสนุนจากกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์จากประชาชนผู้ใช้พลังงานส่วนใหญ่ของประเทศ” นายเสมอใจ กล่าว

วันนี้ (18 ธ.ค. 2562) กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ร่วมกับภาคีเครือข่ายพลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ ซึ่งนำโดย บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)  และสมาชิก ได้แก่ บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด  บริษัท เทลสกอร์ จำกัด สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  ได้ร่วมกันจัดแถลงข่าวผลสำเร็จของกิจกรรมการสื่อสารภายใต้โครงการ “พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้” ในช่วงเวลา 120 วันของการดำเนินโครงการฯ ตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ภายใต้การจัดงานสื่อสัมพันธ์  กกพ. “120 วันแบ่งปันพลังงานสะอาด”

นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน กล่าวชี้แจง ผลสำเร็จโครงการพลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ ว่า ภายใต้การออกแบบ และกำหนดกลยุทธ์ SOFT POWER ผ่านกระบวนการสื่อสารในรูปแบบที่หลากหลาย มีความสร้างสรรค์ บนเครื่องมือ ช่องทางการสื่อสาร และระยะเวลาที่เหมาะสม ได้สร้างความตื่นตัว กระแสการรับรู้อย่างต่อเนื่อง ก่อนที่จะนำไปสู่การสร้างแรงบันดาลให้ประชาชนได้รับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของคุณค่า และความสำคัญของพลังงานทดแทนที่เกิดจากแหล่งพลังงานสะอาดตามเป้าหมายตลอดระยะเวลา 120 วันที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ในการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการฯได้กำหนดเป็นกลยุทธ์ และจัดแบ่งการทำงานระหว่างภาคีเครือข่ายให้เกิดการบูรณาการการสื่อสารระหว่างกัน ประกอบไปด้วย

ขั้นตอนแรก การเริ่มต้นการสื่อสารตั้งแต่ การมุ่งเน้น KOL :  KEY OPINION LEADER หรือการสร้างกระแส และจูงใจให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความสนใจ และคล้อยตาม ด้วยการชี้นำโดยผู้นำทางความคิดที่เป็นที่ยอมรับในสังคม ได้แก่ โครงการ “ไฟ จาก ฟ้า”  โดย บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ด้วยการมี เบิร์ด – ธงไชย  แมคอินไตย์  สามารถสร้างการรับรู้  แรงบันดาลใจและความเข้าใจอย่างได้ผล   เข้าถึงประชาชนทั่วประเทศ   ผ่านวิดีโอต่างๆ ของโครงการ “พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้”  กว่า  21  ล้านวิว รวมถึงยอดวิวของ MV “แสงของดวงตะวัน”  ทุกเวอร์ชั่นสูงถึง 18  ล้านวิว

ช่องวัน31 ร่วมสื่อสารโครงการฯ ผ่านรายการพิเศษ  เช่น  รายการซีรีส์บันเทิง “ ไฟ จาก ฟ้า”  รายการข่าวเย็น (จั๊ด ซัดทุกความจริง)  เนื้อหาเพลง “แสงของดวงตะวัน” ผ่านเมนูเพจ  รวมยอดผู้ชมทั้งหมดกว่า  32  ล้านคน 

ขั้นตอนที่สอง ขยายผลด้วยการผลิตสื่อเพื่อสื่อสารองค์ความรู้ให้เกิดความน่าสนใจและสามารถปฏิบัติได้จริง ได้แก่ โครงการ “คนบันดาลไฟ”  โดยบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด  สื่อสารเข้าถึงกลุ่มชุมชนและเครือข่าย (COMMUNITY & NETWORKING)  การลงพื้นที่เพื่อเข้าถึงชุมชนและสามารถสร้างการเข้าถึงการมีส่วนร่วม และปฏิบัติจริงกว่า 15 พื้นที่ทั่วประเทศ จำนวน 32 ครั้ง  และโครงการ “SOLAR  VENGERS”                  โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)  จัดทำ WORK SHOP DESIGN THINKING  และการแข่งขันเพื่อพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ต้นแบบเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ในอนาคต โดยมีผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจำนวน  12  ชิ้นงาน  พร้อมเตรียมนำโชว์เคสไปแสดงในงาน BANGKOK DESIGN WEEK

ขั้นตอนที่สาม การสร้างกระแสและความต่อเนื่องในความสนใจ และการรับรู้ผ่านการสื่อสารในช่องทางสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมสูง ได้แก่ โครงการ “POWER OF ME,  POWER OF WE” โดย บริษัท เทลสกอร์ จำกัด  ที่มีเป้าหมายที่อยู่ในกลุ่ม DIGITAL PLATFORM ทั้งหมดโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ (NEW GENERATION)  ผ่าน INFLUENCER  ผู้นำทางความคิดหลากหลายสาขาวิชาชีพ  ในทุกช่องทางสังคมออนไลน์ที่มีผู้ติดตามรวมสูงถึง  27  ล้านคน  เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่า 25  ล้านคน  สร้างการมีส่วนร่วมสูงถึงร้อยละ 57.84

ขั้นตอนสุดท้าย ออกแบบและผลิตสื่อเสริม ด้วยการสื่อสารผ่านการออกแบบผลิตสื่อที่สร้างสรรค์ผ่านงานศิลปะแขนงต่างๆ ที่มีความหลากหลาย ได้แก่ โครงการ “จรัส แสงสร้างสรรค์” โดยหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระดมศิลปินหลากหลายสาขาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแขนงต่างๆ กับภารกิจสร้างแรงบันดาลใจผ่าน ART PLATFORM เช่น จรัส LAB , จรัส KIDS, จรัส THEATER, จรัส FORUM โดยมี จรัส LIGHT FEST เป็นกิจกรรมนำร่อง สาธิตการออกแบบงานศิลปะที่สร้างแรงบันดาลใจผ่านการใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งมีกำหนดจัดงานตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2562  ถึง วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานด้านหน้าหอศิลป์กรุงเทพฯ

“โครงการพลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้”  เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจ กกพ. ที่สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)  เป้าหมายที่ 7 เพื่อมุ่งสู่การใช้พลังงานสะอาดมีความทันสมัยและยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ  โดยเลือกใช้กลยุทธ์การสื่อสารผ่าน SOFT POWER รูปแบบต่างๆ ร่วมกับสมาชิกภาคีเครือข่ายผ่านมา 120 วัน เพื่อสร้างกระแสความสนใจ การให้ข้อมูลความรู้อย่างถูกต้อง และสร้างการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติจริง”  นายบัณฑูร กล่าวทิ้งท้าย

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.
READ MORE
×