fbpx
Friday, August 14Modern Manufacturing

กกร.ยื่นสมุดปกขาว หวังรัฐบาลใหม่ช่วยผลักดัน

กกร.เตรียมยื่นสมุดปกขาวให้รัฐบาลใหม่ ผลักดันเศรษฐกิจอุตสาหกรรมประเทศ ภายใน 1-2 เดือนนี้ พร้อมเสนอประชุมร่วม กรอ.ทุก 3 เดือน แก้ปัญหาเศรษฐกิจไทย

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ว่า กกร.คาดว่าจะมีการตั้งรัฐบาลใหม่ภายในเดือน มิถุนายน หรืออย่างช้าไม่เกินเดือนกรกฎาคมนี้ โดย กกร.จะนำเสนอสมุดปกขาว เพื่อให้รัฐบาลช่วยดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศให้ให้ดีขึ้น รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และ Ease of Doing Business หรือความยากง่ายในการทำธุรกิจด้วย รวมทั้งเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจด้วย

นอกจากนี้ ยังต้องการให้รัฐบาลจัดประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ(กรอ.) โดยมีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนครั้ง เพราะในส่วนต่างจังหวัดได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี มีการจัดประชุม กรอ.อยู่แล้ว

สำหรับการจัดทำสมุดปกขาวนั้น ขณะนี้คณะทำงานของ กกร.ประกอบด้วย ส.อ.ท. สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย อยู่ระหว่างจัดทำและจะมีการสรุปรวมเล่มเป็นสมุดปกขาวต่อไป เพราะขณะนี้แต่ละคณะมีข้อมูลอยู่แล้วKanokkarn .T