Tuesday, December 7Modern Manufacturing
×

กฟน. ยกระดับระบบไฟฟ้าเกาะรัตนโกสินทร์

กฟน. ยกระดับระบบไฟฟ้า เกาะรัตนโกสินทร์ พร้อมติดตั้งโคมไฟสาธารณะ LED และติดตั้งไฟประดับ ในบริเวณสถานที่สำคัญต่าง ๆ เช่น บริเวณศาลหลักเมือง หน้าวัดพระแก้ว กระทรวงกลาโหม พระบรมมหาราชวัง วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นต้น

นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน ผู้ช่วยการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ในฐานะ โฆษก กฟน. กล่าวว่า กฟน. ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่รับผิดชอบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และ จังหวัดสมุทรปราการ ได้ยกระดับระบบไฟฟ้าเกาะรัตนโกสินทร์ โดยดำเนินการปรับปรุงทั้งในด้านความมั่นคงของระบบไฟฟ้า และด้านภูมิทัศน์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และเพิ่มประสิทธิภาพในระบบไฟฟ้าในพื้นที่ดังกล่าว

สำหรับการปรับปรุงความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในพื้นที่บริเวณเกาะรัตน์โกสินทร์ กฟน. ได้ปรับปรุงจากเดิมที่ในระบบ Network ปกติ ให้เป็นระบบที่มีความมั่นคงสูงขึ้นในระดับพิเศษเป็นระบบ Secondary Network ซึ่งสามารถรองรับในกรณีที่สายป้อนวงจรใดวงจรหนึ่งขัดข้อง จะมีการเชื่อมโยงแหล่งจ่ายไฟฟ้าอื่นๆ ให้ช่วยรองรับได้แทนในทันที ช่วยป้องกันเหตุไฟตกไฟดับในพื้นที่ ขณะที่พื้นที่นอกระบบ Secondary Network กฟน. ยังได้ออกแบบระบบการจ่ายไฟให้มีระบบสายป้อนสำรอง พร้อมติดตั้งสวิตช์อัตโนมัติ ซึ่งจะสามารถสับเปลี่ยนระบบจำหน่ายไฟฟ้าไปสู่สายป้อนสำรองได้ทันทีภายในระยะเวลา 5 วินาที

นอกจากนี้ กฟน. ยังได้เสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าด้วยการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพิ่มเติมจากเดิม โดยเฉพาะบริเวณข้ามแยกต่างๆ ของถนนถนนบำรุงเมือง แยกสี่กั๊กเสาชิงช้า ถนนเฟื่องนคร ถนนเจริญกรุง ถนนราชินี ถนนตะนาว ถนนบวรนิเวศน์ ถนนพระสุเมรุ และถนนอัษฎางค์ รวมระยะทาง 1.8 กิโลเมตร

นอกจากนั้น กฟน. ยังได้ปรับปรุงตั้งแต่อุปกรณ์ไฟฟ้าในบริเวณสถานที่สาธารณะ ทั้งการติดตั้งแผงกั้นหม้อแปลงไฟฟ้า และติดสติกเกอร์ตู้ไฟฟ้าต่าง ๆ ตลอดจนการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดระเบียบสายสื่อสาร พร้อมทั้งได้ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟส่องสว่าง โดยได้ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร (กทม.) ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ LED และติดตั้งไฟประดับ ในบริเวณสถานที่สำคัญต่าง ๆ เช่น บริเวณศาลหลักเมือง หน้าวัดพระแก้ว กระทรวงกลาโหม พระบรมมหาราชวัง วัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นต้น

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Kanokkarn .T
READ MORE
×