Tuesday, May 11Modern Manufacturing

กฟผ.ลุยพัฒนาโมเดลทดสอบบริการพลังงาน

กฟผ. จับมือ 3 บริษัทเอกชนชั้นนำ ลุยพัฒนาโมเดลทดสอบด้านการบริการพลังงาน โดยจะเริ่มทดสอบในพื้นที่ 3 แห่ง ประกอบด้วย โครงการพร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค Zone ชัยพฤกษ์ – แจ้งวัฒนะ ,โครงการบางกอกบลูเลอวาร์ด แจ้งวัฒนะ 2 และ โครงการคาซ่า พรีเมี่ยม ราชพฤกษ์ – แจ้งวัฒนะ

นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวภายหลังลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนให้บริการด้านพลังงาน (ERC Sandbox)” ระหว่าง กฟผ. บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด(มหาชน) บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ว่า การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ มีเจตนารมณ์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโมเดลทดสอบในโครงการ ENGY Energy is yours ภายใต้โครงการ ERC Sandbox ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ได้คัดเลือกให้ กฟผ. เข้าโครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการด้านพลังงาน (Energy Regulatory Commission Sandbox: ERC Sandbox) โดย กฟผ. จะเริ่มศึกษาและดำเนินการทดสอบในพื้นที่ 3 แห่ง ดังนี้ 1. โครงการพร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค Zone ชัยพฤกษ์ – แจ้งวัฒนะ 2. โครงการบางกอกบลูเลอวาร์ด แจ้งวัฒนะ 2 และ 3. โครงการคาซ่า พรีเมี่ยม ราชพฤกษ์ – แจ้งวัฒนะ

สำหรับความร่วมมือกันในครั้งนี้ ถือเป็นการเสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ในธุรกิจพลังงาน ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และธุรกิจอื่น ๆ รวมถึงเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจร่วมกัน อีกทั้งเชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพ ประสบการณ์ของบริษัทฯ และของ กฟผ. จะนำพาให้เกิดการขยายผลที่เป็นประโยชน์ในวงกว้างทั้งต่อองค์กร ต่อประเทศชาติและประชาชน ในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน และเศรษฐกิจให้เข้มแข็ง เพื่อความยั่งยืนของประเทศไทยตามนโยบายของภาครัฐต่อไป

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Kanokkarn .T