fbpx
Thursday, August 13Modern Manufacturing

กฟผ. เปิดตัวบ้านเบอร์ 5 ประหยัดพลังงาน

กฟผ. นำแบบ จำลองบ้านเบอร์ 5 ร่วมจัดแสดงภายในงาน Thailand Social Expo 2019 หวังลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานภาคประชาชน พร้อมนำอุปกรณ์ที่ติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 รูปแบบใหม่ ร่วมจัดแสดง

นายศานิต นิยมาคม ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน ในฐานะรองโฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. ได้นำบ้านเบอร์ 5 จำลองรูปแบบบ้านประหยัดพลังงานไปร่วมจัดแสดงภายในงาน Thailand Social Expo 2019 เพื่อจัดแสดงผลงานนวัตกรรมทางสังคมและเทคโนโลยีที่ กฟผ. ได้มีส่วนร่วมคิดค้นและดำเนินการเพื่อพัฒนาด้านสังคมของประเทศ และประชาชนไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

สำหรับ บ้านเบอร์ 5 มุ่งเน้นไปที่การออกแบบอาคารเพื่อลดภาระการทำความเย็นและภาระการให้แสงสว่าง รวมถึงการเลือกใช้วัสดุการก่อสร้าง รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5 ซึ่งจะช่วยให้การใช้พลังงานภายในบ้านมีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดย กฟผ. ได้ส่งเสริมแนวคิดการพัฒนาการออกแบบบ้านและอาคาร ผ่านโครงการฉลากประสิทธิภาพบ้านและอาคารเบอร์ 5 โดยใช้หลักการ 4E ได้แก่

Eco Design : การออกแบบที่พึ่งพาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด อาทิ การใช้แสงธรรมชาติ ทิศทางลม ระบบการใช้น้ำและบำบัดน้ำเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม Envelope : การเลือกใช้วัสดุ สำหรับโครงสร้างอาคาร อาทิ อิฐมวลเบา กระจก หลังคากระเบื้อง สีทาผนัง ที่มีประสิทธิภาพช่วยลดการนำความร้อนเข้าสู่ตัวบ้านElectrical Equipment : การเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 รูปแบบใหม่ ที่สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 5 – 10 % และ

Energy Management : การบริหารจัดการพลังงาน ด้วยการนำเทคโนโลยีระบบอัจฉริยะสั่งการผ่านทางโทรศัพท์มือถือมาใช้ในบ้าน เพื่อมุ่งสู่การเป็น Smart Home ในอนาคต โดยประชาชนที่เข้าชมบ้านเบอร์ 5 จะได้รับองค์ความรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในบ้านเรือน ช่วยลดค่าใช้จ่ายในบ้านและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี

สำหรับ การนำร่องโครงการบ้านเบอร์ 5 จำนวน 8 โครงการที่ กฟผ. ได้จับมือกับการเคหะแห่งชาติ เพื่อนำนวัตกรรมพลังงานและเทคโนโลยีที่ กฟผ. มีองค์ความรู้ร่วมพัฒนาที่อยู่อาศัย เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้มีรายได้น้อย รวมจำนวนกว่า 1,871 ยูนิต ได้แก่ เคหะชุมชนเชิงสังคม ชลบุรี (บ่อวิน) ระยะที่ 2 เคหะชุมชนเชิงพาณิชย์ ปทุมธานี (รังสิตคลอง 5) เคหะชุมชนตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า ประชานิเวศน์ 3 เคหะชุมชนเชิงพาณิชย์ ขอนแก่นกรีนวิลล์ เคหะชุมชนเชิงพาณิชย์ บุรีรัมย์ 2 เคหะชุมชนเชิงสังคม อยุธยา (บางปะอิน) ระยะที่ 2 เคหะชุมชนเชิงพาณิชย์ จันทบุรี และเคหะชุมชนเชิงพาณิชย์ สระบุรี (บ้านสวนปากเพรียว) โดยจะทำการส่งมอบเคหะชุมชนเชิงสังคม ชลบุรี (บ่อวิน) ระยะที่ 2 เป็นโครงการแรกในช่วงเดือนกันยายน 2562

Kanokkarn .T