fbpx
Saturday, January 16Modern Manufacturing

กรอ.ผนึก NEDO รีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์

กรอ.จับมือ NEDO ดำเนินโครงการสาธิตการรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หวังเป็นโครงการต้นแบบการรีไซเคิลในเอเชีย

นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กล่าวภายหลังลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการความร่วมมือด้านการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับ องค์การพัฒนาพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่น (NEDO) ว่า โครงการนี้มุ่งหวังที่จะสนับสนุนการออกแบบแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องและส่งเสริมให้มีการจัดการซากผลิตภัณฑ์ฯ ที่เหมาะสมในประเทศไทย ด้วยระบบรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์ฯ ที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยของญี่ปุ่น ทั้งนี้ ชิ้นส่วนที่เป็นอันตรายซึ่งไม่สามารถจัดการได้ในประเทศไทยจะถูกส่งไปประเทศญี่ปุ่นเพื่อการกำจัดที่เหมาะสมต่อไป

ทั้งนี้ NEDO ได้ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเมื่อปี 2560 และได้เห็นพ้องร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่ามีความเหมาะสมที่จะดำเนินเป็นโครงการสาธิตต่อไปจนถึงปี 2564 ในโครงการนี้มีภาคเอกชนของประเทศญี่ปุ่นที่เข้าร่วมโครงการคือบริษัท ABIZ Corporation สำหรับสถานที่ดำเนินโครงการจะอยู่ที่บริษัทฮิดากาโยโกเอ็นเตอร์ไพรส์ โรงงานเกตต์เวย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

นายทองชัย กล่าวว่า ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม กฎระเบียบที่เกี่ยวกับการรวบรวมและการรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์ฯ ของประเทศไทยยังอยู่ระหว่างการพัฒนา การจัดการซากผลิตภัณฑ์ไม่เหมาะสมจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อมได้ ดังนั้น โครงการนำร่องฯ นี้ จะเป็นระบบรีไซเคิลต้นแบบในการจัดการซากผลิตภัณฑ์ฯ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนในกลุ่มประเทศเอเชียต่อไปในอนาคต

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Kanokkarn .T