fbpx
Tuesday, August 11Modern Manufacturing

ตามติดเทรนด์ ‘โรงงานอุตสาหกรรมยุคใหม่’ ขับเคลื่อนกระบวนการผลิตด้วยหุ่นยนต์

ตามติดเทรนด์ ‘โรงงานอุตสาหกรรมยุคใหม่’ ขับเคลื่อนกระบวนการผลิตด้วยหุ่นยนต

ปฏิเสธไม่ได้ว่า ‘แรงงาน’ เป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญของกระบวนการผลิต ทว่าปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และอัตราการจ้างแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในภาคอุตสาหกรรมยังคงเป็นอุปสรรคที่ผู้ประกอบการต้องเผชิญและใช้การบริหารจัดการต้นทุน เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างมีศักยภาพท่ามกลางภาวะการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นตามลำดับ

โลกอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ภายใต้แนวคิด ‘Industry 4.0’ ทำให้เทคโนโลยีหุ่นยนต์เข้ามามีบทบาทในกระบวนการผลิตมากขึ้น เนื่องจากไม่เพียงแต่ช่วยแก้ปัญหาด้านแรงงาน หากยังเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตให้สูงขึ้นลดระยะเวลาในการผลิต ทำให้กำลังการผลิตเพิ่มสูงขึ้น

ปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งทั่วโลกกำลังหันมาพึ่งพาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ทดแทนแรงงานมนุษย์มากขึ้นแนวโน้มความต้องการใช้หุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตจึงเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้จะต้องใช้เงินลงทุนสูงในระยะเริ่มต้นก็ตาม แต่นับเป็นการลงทุนที่ความคุ้มค่าในระยะยาว โดยเฉพาะกระบวนการผลิตที่ต้องการความแม่นยำสูง หรือกระบวนการผลิตที่เป็นอันตรายต่อแรงงานมนุษย์ทั้งนี้ ตัวเลขที่น่าสนใจจาก International Federation for Robotics หรือ IFR ระบุว่าภายในปี 2017 ประเทศจีนจะกลายเป็นประเทศที่มีหุ่นยนต์ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมมากที่สุดในโลก สะท้อนถึงบทบาทของเทคโนโลยีหุ่นยนต์ในอนาคตได้อย่างชัดเจนทีเดียว

ทำไม? ต้องใช้ ‘หุ่นยนต์อุตสาหกรรม’ ทดแทน ‘แรงงานมนุษย์’

เพื่อให้ผู้ประกอบการในบ้านเราก้าวทันกระแสเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และเกาะติดความก้าวหน้าของการประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ทดแทนแรงงานมนุษย์ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต ในบทความนี้ ขอนำเสนอตัวอย่างโรงงานอุตสาหกรรมที่นำนวัตกรรมหุ่นยนต์มาใช้ในกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

โรงงานอุตสาหกรรมที่นำนวัตกรรมหุ่นยนต์มาใช้ในกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Foxconn International Holdings Ltd.

Foxconn โรงงานผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ของโลกสัญชาติไต้หวัน ยกระดับโรงงานให้ทันสมัยยิ่งขึ้น โดยนำหุ่นยนต์แขนกล Foxbot มาใช้ในกระบวนการผลิต สำหรับงานที่ต้องทำซ้ำหรืองานที่มีความซับซ้อนไม่มากนัก ส่วนแรงงานมนุษย์จะถูกโอนย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ในสายงานที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น งานพัฒนาและวิจัย หรือการควบคุมการผลิตและผลิตภาพของสินค้า

การใช้งาน: ประกอบอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ

ใช้หุ่นยนต์ในกระบวนการผลิตประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้น

  • กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • ลดต้นทุนค่าจ้างแรงงาน

โรงงานอุตสาหกรรมที่นำนวัตกรรมหุ่นยนต์มาใช้ในกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Shenzhen Rapoo Technology Co.

บริษัท Shenzhen Rapoo Technology โรงงานตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีน โดยติดตั้งหุ่นยนต์ของ ABB Ltd. สัญชาติสวีเดน จำนวน 80 ตัว และนำหุ่นยนต์แขนกลมาใช้ทดแทนแรงงานคนเป็นระยะเวลาหลายปี

การใช้งาน: ใช้ประกอบชิ้นส่วนของเมาส์ คีย์บอร์ด และอุปกรณ์แยกย่อย

ใช้หุ่นยนต์แขนกล ทดแทนแรงงานมนุษย์

  • สามารถประหยัดต้นทุนได้สูงถึง 1.6 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐในแต่ละปี
  • ลดต้นทุนค่าจ้างแรงงาน เนื่องจากบริษัทฯ ได้ลดจำนวนแรงงานเหลือน้อยกว่า 1,000 คน จากจำนวน 3,000 คน แต่ทั้งนี้ แม้จะมีการลดจำนวนพนักงานลง แต่บริษัทฯ ไม่มีการปลดพนักงานทั้งหมดออกเพื่อนำหุ่นยนต์มาทำงานแทนที่ เนื่องจากบริษัทฯ พยายามหาจุดสมดุลให้หุ่นยนต์และมนุษย์สามารถทำงานร่วมกันได้

ขั้นตอนการผลิต

สายพานลำเลียงจะขนย้ายแผงวงจรจากเครื่องบัดกรีอุตสาหกรรม โดยหุ่นยนต์แขนกลจะเคลื่อนย้ายแผงวงจรเหล่านั้น จากเหล็กที่เคลื่อนไหวไปมา และวางลงไปในสายพานลำเลียงอีกเส้นหนึ่ง

หุ่นยนต์ประกอบตัวรับสัญญาณของเมาส์ไร้สาย เป็นงานที่ก่อนหน้านี้ต้องใช้แรงงานคนถึง 26 คนในการทำ ในปัจจุบันใช้คนเพียงแค่ 1 หรือ 2 คน ในการควบคุม โดยแสงเลเซอร์จะเชื่อมปิดเสื้อเหล็กสำหรับปลั๊ก USB โดยอัตโนมัติ 4 ตัวในเวลาเดียวกัน และแค่ไม่กี่ขั้นตอน แขนกลจะเลื่อนปลั๊กเหล่านั้นใส่ซองพลาสติกอัตโนมัติอย่างรวดเร็ว

EXECUTIVE SUMMARY

Nowadays, many factories all over the world are heading into the robotics labor to replace human. The tendency of robotics need in the industrial sector are rising continuously even it use high value of investment at the beginning but it will be worthwhile in long run. It’s very useful with high accuracy manufacturing or the manufacturing process that endanger to human.

The column Plant Explore this issue represented you the model of manufacturing factory that use robotic in the operation. Foxconn factory with Foxbot robotic that use in electronic component manufacturing for automate repeated routine work or less complex assembly. Shenzhen Rapoo Technology which use robotic arm to assembly the mouse, keyboard and accessory component.

Modern Manufacturing on FacebookModern Manufacturing on Youtube
Modern Manufacturing
Web Admin
 
นำเสนอข่าวสารความรู้รอบด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต เพื่ออุตสาหกรรมไทยก้าวหน้าด้วยวิทยาการสมัยใหม่และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย