fbpx
Saturday, September 19Modern Manufacturing

กัลฟ์ ลงทุน โรงไฟฟ้าในเวียดนาม 6,000 MW

กัลฟ์ ลงนามความร่วมมือพัฒนาโครงการ โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 6,000 MW ในเวียดนาม และคว้างานโซลาร์รูฟจาก มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 3.99 MW

น.ส.โศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทกันกุล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)(GUNKUL)เปิดเผยว่า บริษัทลงนามในสัญญาโครงการก่อสร้างระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) กับ บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 3.99 เมกะวัตต์ (MW) ซึ่งตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ลำพูน

โครงการนี้ใช้ระยะเวลาก่อสร้างให้แล้วเสร็จ 240 วัน สำหรับโครงการนี้บริษัทกันกุลฯจะเป็นผู้ขายไฟฟ้าให้กับมูราตะ ตลอดระยะเวลา 15 ปี

สำหรับบริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์คุณภาพสูง ซึ่งอยู่ในเครือ บริษัท มูราตะ แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศญี่ปุ่น โดยเครือบริษัทมีการดำเนินนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก CO2 อีกทั้งยังมีการดำเนินนโยบายด้านการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ จึงเป็นที่มาของการติดตั้งระบบ Solar Rooftop ซึ่งในปีที่ผ่านมา GUNKUL ได้ดำเนินการติดตั้งระบบ solar rooftop  เฟสแรก ขนาดกำลังการผลิต 462 KWp บนหลังคาอาคารจอดรถ 5 ชั้นและได้ทำการเปิดการใช้งานไปแล้วเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม จากโครงการนำร่องดังกล่าว ผลออกมาเป็นที่น่าพอใจจึงได้การดำเนินโครงการเฟส 2 ขึ้น มีกำลังผลิตติดตั้งรวมทั้ง 2 เฟสประมาณ 4.5 MWp

“โครงการนี้จะช่วยให้บริษัท มูราตะลดต้นทุนในการผลิตได้เป็นจำนวนมาก และเป็นการส่งเสริมการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน นอกจากนี้ยังมีพื้นที่หลังคาที่ยังมิได้ดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าน่าจะมีแผนในการติดตั้ง Solar Rooftop เฟส 3 ต่อไปในอนาคต”นางสาวโศภชา กล่าว

ทั้งนี้ บริษัทยังคงเดินหน้าประมูลงานใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง  โดยมีแผนเข้าประมูลโครงการต่าง ๆ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) คิดเป็นมูลค่างานไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาท ซึ่งหากได้งานก็จะช่วยสนับสนุนให้งานในมือ  (Backlog) มีปริมาณเพิ่มขึ้น และส่งผลให้การดำเนินงานในปีนี้เติบโตได้อย่างมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนั้น เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2562 ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ นายเหวียน ซวน ฟุก (Mr.Nguyen Xuan Phuc) นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พร้อมด้วย นายเจิน ตวน อัน (Mr.Tran Tuan Anh) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า (The Ministry of Industry and Trade (MOIT) ได้เดินทางมาเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ พร้อมสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว ในจังหวัดนิ่งห์ถ่วน ภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศเวียดนาม   ระหว่างนางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)  และนาย ลิว ซวน หวิง (Mr. Luu Xuan Vinh) ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดนิ่งห์ถ่วน (Ninh Thuan Provincial People’s Committee) ประเทศเวียดนาม เป็นผู้ร่วมลงนาม 

โดยมีตัวแทนฝ่ายไทย ได้แก่ นายชีพ จุลมนต์ อดีตประธานศาลฎีกา และประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และ นายวิเศษ จูภิบาล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และประธานกรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)  ร่วมเป็นสักขีพยาน   เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ขนาด 6,000 เมกะวัตต์ พร้อมสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว เพื่อรองรับการเติบโตอย่างมั่นคงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศเวียดนาม จังหวัดนิ่งห์ถ่วน

Modern Manufacturing on FacebookModern Manufacturing on Youtube
Modern Manufacturing
Web Admin
 
นำเสนอข่าวสารความรู้รอบด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต เพื่ออุตสาหกรรมไทยก้าวหน้าด้วยวิทยาการสมัยใหม่และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย