fbpx
Tuesday, August 11Modern Manufacturing

กัลฟ์ เอ็นอาร์วี 2 ขายไฟให้ กฟผ. สัญญา 25 ปี

GULF เผย กัลฟ์ เอ็นอาร์วี 2 จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบให้ กฟผ.แล้ว กำลังการผลิต 128.2 เมกะวัตต์ สัญญาซื้อขาย 25 ปี

นางสาวยุพาพิณ วังวิวัฒน์ กรรมการบริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์จำกัด (มหาชน) หรือ GULF กล่าวว่า บริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี 2 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท และเป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้า กัลฟ์ เอ็นอาร์วี 2 (GNRV2) ได้ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (Small Power Producer หรือ SPP)

โครงการโรงไฟฟ้า GNRV2 ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา มีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งจำนวน 128.2 เมกะวัตต์ และกำลังการผลิตไอน้ำติดตั้งจำนวน 10.0 ตันต่อชั่วโมง โครงการมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. จำนวน 90.0 เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลา 25 ปี และมีสัญญาระยะยาวเพื่อจำหน่ายกำลังการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำส่วนที่เหลือให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ โครงการโรงไฟฟ้า GNRV2 นับเป็นโครงการโรงไฟฟ้า SPP ก๊าซธรรมชาติลำดับสุดท้ายจากโครงการโรงไฟฟ้า SPP จำนวน 12 โครงการภายใต้กลุ่มบริษัท กัลฟ์ เอ็มพี จำกัด (GMP) ซึ่งมีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวมทั้งสิ้น 1563.4 เมกะวัตต์ และกำลังการผลิต ไอน้ำติดตั้งรวม 225.0 ตันต่อชั่วโมงKanokkarn .T