fbpx
Thursday, January 21Modern Manufacturing

กัลฟ์ แจงต้นเหตุโรงไฟฟ้าหนองแซงเสียงดัง

กัลฟ์ ชี้แจงสาเหตุโรงไฟฟ้าหนองแซง จ.สระบุรี เสียงดัง เพราะท่อส่งไอน้ำแรงดันสูงเกิดรอยปริแตก ยันอก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โดยรอบ แก้ไขเสร็จภายใน 3 วัน

จากกรณีเกิดเหตุการณ์เสียงดังที่โรงไฟฟ้าหนองแซง จ.สระบุรี เมื่อเวลาประมาณ 02.30 น. ของวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ กรรมการบริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ชี้แจงว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า ท่อส่งไอน้ำแรงดันสูงเกิดรอยปริแตกบริเวณรอยเชื่อมต่อของท่อ ส่งผลให้มีไอน้ำแรงดันสูงดันผ่านรอยต่อนั้น และก่อให้เกิดเสียงดังเป็นระยะเวลาประมาณ 20 นาที ซึ่งการรั่วไหลของไอน้ำไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โดยรอบแต่อย่างใด

 ทั้งนี้ เหตุขัดข้องดังกล่าวเกิดจากท่อส่งไอน้ำ ซึ่งไม่จัดว่าเป็นอุปกรณ์หรือเครื่องจักรหลักของโรงไฟฟ้า โดยความเสียหายสามารถแก้ไขได้ในระยะเวลาประมาณ 3 วัน และไม่ได้ส่งผลเสียหายต่อทรัพย์สินอื่นใดของโรงไฟฟ้า ทั้งนี้ ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวในครั้งนี้ อีกทั้งไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ แต่อย่างใด

โรงไฟฟ้าหนองแซงเป็นโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 1,600 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ดำเนินการโดยบริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.