fbpx
Friday, September 18Modern Manufacturing

มองไปที่ยุโรป: สัมมนาเรื่องการผลิตเครื่องมือของประเทศเยอรมัน

ในเดือนพฤศจิกายน สถาบัน Werkzeugbau Akadernie (WBA) จะนำเสนอสัมมนานานาชาติเป็นเวลา 3 วัน เกี่ยวกับการผลิตเครื่องมือในประเทศเยอรมนี หัวข้อของการสัมมนา ได้แก่ ‘การผลิตเครื่องมือในประเทศเยอรมนี – ความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรม’ โดยสัมมนานี้จะถูกจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ที่เมือง Aachen ประเทศเยอรมนี

มองไปที่ยุโรป: สัมมนาเรื่องการผลิตเครื่องมือของประเทศเยอรมัน

ทั้งนี้ WBA ได้จัดงานสัมมนานานาชาติในปีที่แล้ว แต่ด้วยความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในครั้งแรกสถาบันจึงจะจัดงานสัมมนานี้ขึ้นทุกปี

สอดคล้องกับผู้จัดงาน โปรแกรมในปีนี้จะนำเสนอความรู้ทางเทคโนโลยีเชิงลึกมากขึ้นกว่าเดิมเพื่อใช้เป็นแนวทางทางกลยุทธ์เครื่องมือ และเทคโนโลยีในอนาคตต่อไป

หัวข้อหลักของการสัมมนานานาชาติจะได้แก่ การทำกระบวนการให้เป็นมาตรฐาน และการผลิตที่ไหลลื่น การวางแผนและควบคุมการผลิต การผลิตที่เพิ่มเข้าไป และตลาดเครื่องมือนานาชาติ WBA ยืนยันว่าผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับความรู้เชิงลึกที่เกิดขึ้นในสถานที่ฝึกการใช้เครื่องมือที่ดีที่สุดของประเทศเยอรมันก่อนใคร นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะสามารถสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง และได้รับประโยชน์จากการพบปะกับผู้เชี่ยวชาญของ WBA

สัมมนาจะประกอบไปด้วยการบรรยาย และการนำเสนอหลายช่วงยิ่งไปกว่านั้น ยังมีช่วงการสาธิตในชอปเครื่องมือ และโรงงาน และการเยี่ยมชมโรงงานในประเทศเยอรมัน บริษัทกล่าว

ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะเรียนรู้เกี่ยวกับโอกาสใหม่ที่ได้จากเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ และการบูรณาการระหว่างเทคโนโลยีที่เพิ่มเข้าไปกับเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วในห่วงโซ่กระบวนการที่ผสมผสานกัน โดยผู้บรรยายจะเน้นในส่วนของการวางแผน และการจัดตารางที่มีประสิทธิภาพเพื่อทำให้มีความมั่นใจ

ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะเรียนรู้เกี่ยวกับโอกาสใหม่ที่ได้จากเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ และการบูรณาการระหว่างเทคโนโลยีที่เพิ่มเข้าไปกับเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วในห่วงโซ่กระบวนการที่ผสมผสานกัน โดยผู้บรรยายจะเน้นในส่วนของการวางแผน และการจัดตารางที่มีประสิทธิภาพเพื่อทำให้มีความมั่นใจในการส่งมอบ และความรวดเร็วในการสร้างคุณค่า

ยิ่งไปกว่านั้น การบรรยายจะเน้นถึงอนาคตที่คาดหวังไว้ถึงความเป็นไปได้ของอุตสาหกรรม 4.0 สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องมือ รวมไปถึงแบบแผนที่ดีที่สุด การสัมมนาจะถูกบรรยายเป็นภาษาอังกฤษและเปิดให้มีผู้เข้าร่วมสัมมนาสูงสุดเพียง 25 คน สอดคล้องกับจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาปีที่แล้ว งานถูกจัดขึ้นได้ดี และประสบการณ์ด้านการศึกษาที่ยอดเยี่ยม โดยหัวข้อสัมมนานำเสนอความเป็นไปได้มากมายที่สามารถถูกนำไปปรับใช้กับการผลิตจริง

WBA เป็นหนี้ความรู้ความชำนาญของพวกเขาต่อความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับหลากหลายสถาบันใน Aachen WZI ห้องปฏิบัติการสำหรับเครื่องมือกล และวิศวกรรมการผลิตที่สถาบัน RWTH Aachen and the Fraunhofer Institute สำหรับเทคโนโลยีการผลิต ได้ทำการรวบรวมความรู้ และทักษะและกิจกรรมในอุตสาหกรรมเครื่องมือ และแม่พิมพ์ในสถาบัน Werkzeugbau Akademie ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553


Source:

  • werkzeugbau-akademie.de
Modern Manufacturing on FacebookModern Manufacturing on Youtube
Modern Manufacturing
Web Admin
 
นำเสนอข่าวสารความรู้รอบด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต เพื่ออุตสาหกรรมไทยก้าวหน้าด้วยวิทยาการสมัยใหม่และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย