Wednesday, September 28Modern Manufacturing
×

ก.พลังงาน เดินหน้าติดฉลากประหยัดพลังงาน 900 รุ่น

กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ วิศวะมหิดล เดินหน้าโครงการติดฉลากประหยัดพลังงานปี 2562 วางเป้า ลดการใช้ไฟฟ้าลง 1,411 ล้านกิโลวัตต์ – ชั่วโมงต่อปี คาดว่าปีนี้จะมีผลิตภัณฑ์ติดฉลากใหม่มากกว่า 900 รุ่นผลิตภัณฑ์


นายสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

นายสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2562 พพ.ได้มอบหมายให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหิดล เป็นที่ปรึกษาโครงการ “ส่งเสริมเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยการติดฉลาก ปี 2562” เนื่องจากคณะวิศวะมหิดลมีความรู้ความเชี่ยวชาญระดับสูงด้านการทดสอบค่าประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ และมีห้องปฏิบัติการมาตรฐานสากลที่รองรับการทดสอบ เพื่อดำเนินโครงการนี้ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งคาดว่าจะสามารถช่วยลดการปล่อยคาร์บอนเกือบ 8 แสนตันต่อปี ลดการใช้ไฟฟ้าลง 1,411 ล้าน กิโลวัตต์ – ชั่วโมง ต่อปี และปีนี้จะมีผลิตภัณฑ์ติดฉลากใหม่ จำนวนกว่า 19 ประเภทผลิตภัณฑ์ และมากกว่า 900 รุ่นผลิตภัณฑ์

ด้าน ผศ.บรรยงวุฒิ จุลละโพธิ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ที่ติดฉลากแล้วมี 19 ประเภทผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เตาหุงต้มในครัวเรือนใช้กับก๊าซปิโตรเลียมเหลว เตาแก๊สความดันสูง ฉนวนใยแก้ว กระจกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ (VSD) มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟส เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก เครื่องยนต์แก๊สโซลีนขนาดเล็ก ปั๊มความร้อน เครื่องอัดอากาศ สีทาผนัง เตารังสีอินฟราเรด ชิ้นส่วนคอนกรีตมวลเบา ฟิล์มติดกระจก หลังคากระเบื้อง มอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดียว เครื่องทอดแบบน้ำมันท่วม เครื่องดูดควันสำหรับเตาหุงต้ม และเครื่องเชื่อมไฟฟ้า

ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่ผู้ประกอบการที่ได้รับฉลากจำนวน 174 ราย ในผลิตภัณฑ์จำนวน 2,580 รุ่น ซึ่งส่งผลดีทำให้สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 791,820 ตันต่อปี ลดการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวลดลงได้ถึง 30 ล้านกิโลกรัมต่อปี ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง 16 ล้านลิตรต่อปี และลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้ประมาณ 1,411 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี คิดเป็นพลังงานที่ลดได้รวม 167.8 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ มูลค่าพลังงานที่ประหยัดได้รวม 5,424 ล้านบาทต่อปี

ส่วนขั้นตอนการดำเนินงาน “โครงการส่งเสริมเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยการติดฉลาก ปี 2562” นี้ หลังจากจัดประชุมผู้ประกอบการชี้แจงหลักเกณฑ์ขั้นตอนการขอรับฉลาก และการรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ แล้ว ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลที่ปรึกษาโครงการ จะเปิดรับสมัครผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ทั้ง 19 ประเภทผลิตภัณฑ์

ทั้งนี้ สามารถเข้าร่วมโครงการเพื่อขอรับฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง กำหนดรับสมัคร สำหรับผลิตภัณฑ์รุ่นเดิมที่เคยได้รับฉลากในปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ 1 -27 พฤษภาคม 2562 และรับสมัครผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ที่ยังไม่เคยได้รับฉลาก ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม – 21 มิถุนายน 2562

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Kanokkarn .T
READ MORE
×