fbpx
Saturday, September 19Modern Manufacturing

ก.อุตฯลุยมาตรการทำทันทีหลังน้ำท่วม 4 ต.ค.นี้

กระทรวงอุตสาหกรรม เตรียมลงพื้นที่ 4 จังหวัช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด พร้อมเปิดคลินิกอุตสาหกรรมเคลื่อนที่ “ทำทันที” ซ่อม สร้าง ฟื้นฟู ให้บริการซ่อมเครื่องจักรโรงงาน เปลี่ยนน้ำมันเครื่องฟรี เริ่ม 4 ตุลาคมนี้

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ในวันที่ 4-8 ต.ค.นี้ กระทรวงอุตสาหกรรมจะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด และยโสธร เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย โดยก่อนหน้านี้ กระทรวงฯ ได้ออก 7 มาตรการ “ทำทันที” ซ่อม สร้าง ฟื้นฟู ช่วยผู้ประสบอุทกภัย ประกอบด้วย 1) การเข้าถึงแหล่งเงินทุน 2) Big Cleaning โรงงาน/อาคาร 3) ซ่อมแซมฟื้นฟูอุปกรณ์/ เครื่องจักร 4) กิจกรรมให้คำปรึกษา แนะนำและช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ 5) ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีโรงงาน และค่าธรรมเนียม จดทะเบียนเครื่องจักร 6) บริการตรวจเช็คสภาพรถและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีและ 7) มาตรการอื่นๆ เช่น การเข้าเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ประกอบการ การแจกอาหารและสิ่งของจำเป็นให้ประชาชน ฯลฯ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุทกภัยภายหลังน้ำลด ซึ่งจากการสำรวจข้อมูล ความเสียหาย และสอบถามความต้องการรับความช่วยเหลือของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยครั้งนี้ พบว่าภาคอุตสาหกรรมได้รับความเสียหายไม่มากนัก มีความเสียหายทางตรง จำนวน 190 ราย คิดเป็นมูลค่ากว่า 300 ล้านบาท ซึ่งกระทรวงฯ จะดูแลให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้ธุรกิจสามารถกลับมาดำเนินกิจการได้ในภาวะปกติ

นอกจากนี้ กระทรวงฯ ยังได้เปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (Disaster Relief Center) หรือ : ศูนย์ DRC กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเป็นศูนย์กลางการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และได้ดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือต่างๆ เช่น การปล่อยรถคาราวานช่วยเหลือลงพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสาน การแจกจ่ายถุงยังชีพแก่ประชาชน การจัดซื้อเรือยนต์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่

“กระทรวงฯ ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีพีแรม จำกัดสถาบันการอาชีวศึกษาในพื้นที่ พร้อมด้วยหน่วยงานเอกชนอื่นๆ จะเปิดคลินิกอุตสาหกรรมเคลื่อนที่ จำนวน 4 จุด ๆ ละ 1-2 วัน ระหว่างวันที่ 4–8 ตุลาคม 2562 ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และร้อยเอ็ด เพื่อแบ่งเบาคลายทุกข์ให้กับผู้ประกอบการและพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยคลินิกอุตสาหกรรมเคลื่อนที่ จะเปิดให้บริการ 2 วันเต็ม โดยมีการให้บริการคำปรึกษาแนะนำ แก่ผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัยอย่างครบวงจร ทั้งด้านการเงินและฟื้นฟูปรับปรุงสถานประกอบการให้กลับมาดำเนินกิจการได้โดยเร็ว ส่วนพี่น้องประชาชน สามารถรับบริการตรวจเช็คสภาพรถและ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทั้งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตลอดจนมีบริการตรวจเช็คและซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ฟรี รวมทั้งบริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดการจัดงาน” นายสุริยะ กล่าว

ด้านนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ในส่วนของคลินิกอุตสาหกรรมเพื่อขับเคลื่อน 7 มาตรการของกระทรวงอุตสาหกรรมทำทันที ซ่อม สร้าง ฟื้นฟู ช่วยผู้ประสบอุทุกภัย เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยภายหลังน้ำลด จำนวน 4 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 4 – 5 ตุลาคม 2562 ณ วัดบ้านท่าบ่อ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ครั้งที่ 2 วันที่ 5 – 6 ตุลาคม 2562 ณ อบต.ละทาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 3 วันที่ 6 – 7 ตุลาคม 2562 ณ อบต.เขื่องคำ อ.เมือง จ.ยโสธร และครั้งที่ 4 วันที่ 7 – 8 ตุลาคม 2562 ณ ลานสาเกตุ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

Kanokkarn .T