fbpx
Tuesday, August 4Modern Manufacturing

ก.อุตฯสร้างเครื่องพ่นหมอกไอน้ำ เฉลิมพระเกียรติ

กระทรวงอุตสาหกรรม จัดสร้างเครื่องพ่นหมอกไอน้ำ ลดอุณภูมิความร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตลอดเส้นทางสถลมารค จำนวน 500 เครื่อง


นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า พลเรือเอก ประวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ (ศอญ.) ได้มีปรารภว่า ในขณะที่มีพระราชพิธีบรมราชภิเษกนั้น มีอุณหภูมิความร้อนมาก ได้มีความห่วงใยประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จ จึงมีแนวคิดติดตั้งเครื่องระบายความร้อนตลอดแนวเสด็จเลียบพระนครทางสถลมารค โดยให้ติดตั้งเครื่องระบายความร้อนห่างกัน 20 เมตรตลอดแนว จากนั้น คณะอนุกรรมการการจัดงานพระราชพิธีเสด็จเลียบพระนครจึงได้มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรม จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ขึ้น ด้วยการออกแบบและจัดสร้างเครื่องพ่นหมอกไอน้ำ เพื่อลดอุณหภูมิความร้อนในบรรยากาศให้กับประชาชนที่เดินทางมาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในขณะเสด็จเลียบพระนครทางสถลมารค เพื่อเฝ้ารับเสด็จและชื่นชมพระบารมี โดยเครื่องพ่นหมอกไอน้ำนี้ ยังให้ความชุ่มชื้นในบรรยากาศ ช่วยลดฝุ่นละอองหมอกควันในอากาศในบริเวณที่มีการติดตั้งใช้งาน จำนวน 500 เครื่อง

“เครื่องดังกล่าวได้ใช้นวัตกรรมการออกแบบอย่างมีความหมายแห่งความปลื้มปิติ โดยทุกเครื่องที่มีสีเหลืองทั้งหมด ซึ่งเป็นสีแห่งวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และในหนึ่งเครื่องจะมีหัวฉีดพ่นหมอก ไอน้ำร้อยเรียงกันเป็นวงกลมในจานเก็บจำนวน 10 หัวพ่นหมอกไอน้ำ โดยความหมายของเลข 10 หมายถึง รัชกาลที่ 10 และหมอกไอน้ำที่ฉีดพ่นให้เย็นฉ่ำทั้ง 10 หัวพ่น ก็หมายถึงว่า พระองค์ท่านได้ทรงพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขให้แก่พสกนิกรชาวไทย ส่วนบนยอด หัวฉีดพ่นหมอกไอน้ำ ได้อัญเชิญธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธี บรมราชาภิเษกอยู่บนยอดสูงสุด”

สำหรับการทำงานของเครื่องจะใช้แผงโซล่าเซลล์ขนาด 30 W/24 V /1.13 A × 2 Set เป็นตัวทำพลังงานจากแสงแดด ซึ่งแผงโซล่าเซลล์จะติดตั้งอยู่บนถัง 200 ลิตรสีเหลืองซึ่งได้สั่งผลิตมาโดยเฉพาะ ( ถังพลาสติกโดยทั่วไปจะเป็นถังสีน้ำเงิน ) และใช้ปั๊มน้ำขนาด 24 V DC. ใช้กระแสไฟฟ้า 1.25 A ทำการปั๊มน้ำส่งไปบนท่อเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว สูง 6 เมตร เป็นเครื่องที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับพลังงานแสงอาทิตย์ มีราคาประหยัด ไร้แบตเตอรี่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเมื่อเครื่องหมดอายุการใช้งานแล้ว การทำงานของเครื่อง มีหลักการทำงานง่ายๆ และไม่ซับซ้อน

นายสุรพล กล่าวอีกว่า และเมื่อภายหลังเสร็จจากงานพระราชพิธีฯ แล้ว กระทรวงอุตสาหกรรม มีแนวคิดที่จะนำไปใช้งานเพื่อให้เกิดประโยชน์ประชาชนต่อไป โดยจะส่งมอบให้ กทม. นำไปติดตั้ง ในสวนสาธารณะ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้น ลดอุณหภูมิและฝุ่นละอองในอากาศให้กับประชาชน พร้อมทั้งเป็นการฉีดไอน้ำเพื่อเป็นอาหารแก่ต้นไม้ในสวนสาธารณะของ กทม. ให้มีความชุ่มชื้นตลอดเวลาอีกด้วย

ล่าสุดนายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด ได้ติดต่อขอรับการสนับสนุนเครื่องดังกล่าวจำนวน 20 เครื่อง เพื่อไปพ่นหมอกไอน้ำลดอุณหภูมิความร้อนให้กับประชาชนผู้โดยสารที่เดินทางมาใช้บริการของ บริษัท ขนส่ง จำกัด ในการเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดหรือภูมิลำเนาเดิม

“นอกจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม ยังได้จัดทำโครงการเครื่องต้นแบบขจัดมลพิษทางอากาศ เพื่อประชาชน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สืบเนื่องจากปัญหามลพิษทางอากาศ ซึ่งนอกจากเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงห่วงใยการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศให้กับประชาชนแล้ว ยังเป็นการช่วยลดฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อลดความหนาแน่นของฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง และเสียจากดีเซล โดยจะดำเนินโครงการในพื้นที่ที่ประสบปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดจากฝุ่นละออง เช่น บริเวณสถานที่ก่อสร้างโครงการใหญ่ๆ ในกรุงเทพ บริเวณป้ายรถเมล์ในเขต กทม.ที่มีมลพิษทางอากาศหนาแน่น โดยเครื่องดังกล่าวมีกำลังการบำบัดอากาศเสีย ได้มากกว่าตัวเดิม ถึง 2 เท่าตัว และเมื่อสร้างเสร็จก็จะส่งขึ้นไปช่วยชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่กำลังเผชิญกับปัญหาฝุ่นหมอกควันจากการเผาป่าอีกด้วย” นายสุรพล กล่าว

Kanokkarn .T