Friday, October 19MM Thailand

คลังสินค้าอัตโนมัติ ระบบ AutoStore นวัตกรรมเทคโนโลยีคลังสินค้าก้าวกระโดด

2,424 Views

Yusen Logistics Singapore เปิดตัวคลังสินค้าอัตโนมัติใหม่ที่มาพร้อมระบบ Swisslog AutoStore ช่วยจัดเก็บสินค้าและจำแนกคำสั่งซื้อได้อย่างอัตโนมัติ

AutoStore เป็นนวัตกรรมก้าวกระโดดในด้านเทคโนโลยีคลังสินค้า เป็นอนาคตที่จะรองรับการก้าวสู่การเป็นสมาร์ทโลจิสติกส์ในอนาคต ระบบอัตโนมัติของคลังสินค้านี้จะช่วยจัดเก็บสินค้าได้เพิ่มขึ้นจาก 2,000 ลบ.ม. เป็น 3,500 ลบ.ม. ในพื้นที่เดียวกัน เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการคำสั่งซื้อในโกดังสินค้าสูงถึง 200% เพิ่มปริมาณงานมากขึ้นถึง 18 เท่า

ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติสุดล้ำดังกล่าว มาพร้อมกับโซลูชั่น Swisslog AutoStore ที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสำหรับการบริหารจัดการสินค้าที่หลากหลายและมีปริมาณมาก โดยสินค้าของลูกค้าจะถูกแยกจัดเก็บในกล่องจำนวน 40,000 ใบ และมีหุ่นยนต์ 22 ตัว ที่วิ่งไปบนแผ่นกริดเพื่อส่งสินค้าไปยังสถานีกระจายสินค้า 11 แห่ง

Related Post

Modern Manufacturing on FacebookModern Manufacturing on Youtube
Modern Manufacturing
 
นำเสนอข้อมูลรอบด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต โดยมุ่งหวังให้ผู้อ่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการนำเสนอสาระ ข้อมูล ข่าวสารและบทความ ที่หลากหลายและครบเครื่องเรื่องอุตสาหกรรม