fbpx
Friday, August 14Modern Manufacturing

คลังสินค้าอัตโนมัติ ระบบ AutoStore นวัตกรรมเทคโนโลยีคลังสินค้าก้าวกระโดด

Yusen Logistics Singapore เปิดตัวคลังสินค้าอัตโนมัติใหม่ที่มาพร้อมระบบ Swisslog AutoStore ช่วยจัดเก็บสินค้าและจำแนกคำสั่งซื้อได้อย่างอัตโนมัติ

AutoStore เป็นนวัตกรรมก้าวกระโดดในด้านเทคโนโลยีคลังสินค้า เป็นอนาคตที่จะรองรับการก้าวสู่การเป็นสมาร์ทโลจิสติกส์ในอนาคต ระบบอัตโนมัติของคลังสินค้านี้จะช่วยจัดเก็บสินค้าได้เพิ่มขึ้นจาก 2,000 ลบ.ม. เป็น 3,500 ลบ.ม. ในพื้นที่เดียวกัน เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการคำสั่งซื้อในโกดังสินค้าสูงถึง 200% เพิ่มปริมาณงานมากขึ้นถึง 18 เท่า

ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติสุดล้ำดังกล่าว มาพร้อมกับโซลูชั่น Swisslog AutoStore ที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสำหรับการบริหารจัดการสินค้าที่หลากหลายและมีปริมาณมาก โดยสินค้าของลูกค้าจะถูกแยกจัดเก็บในกล่องจำนวน 40,000 ใบ และมีหุ่นยนต์ 22 ตัว ที่วิ่งไปบนแผ่นกริดเพื่อส่งสินค้าไปยังสถานีกระจายสินค้า 11 แห่งModern Manufacturing on FacebookModern Manufacturing on Youtube
Modern Manufacturing
Web Admin
 
นำเสนอข่าวสารความรู้รอบด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต เพื่ออุตสาหกรรมไทยก้าวหน้าด้วยวิทยาการสมัยใหม่และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย