fbpx
Tuesday, August 4Modern Manufacturing

แผงกั้นป้องกันอัตโนมัติ สำหรับคอกหุ่นยนต์ที่ใช้ในงานเชื่อม

บริษัท Rite-Hite Machine Guarding ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ Vertiguard Automated Barrier Panel ที่มีการปรับปรุงให้เหมาะกับงานอุตสาหกรรมยิ่งขึ้น ซึ่งช่วยยกระดับความปลอดภัยในการผลิตของหุ่นยนต์เชื่อมด้วยระบบ Neumatic ที่ทำงานแยกกันระหว่างตัวเครื่องหลักและระบบกระบวนการผลิต มีความกว้างถึง 110 นิ้ว และสูง 96 นิ้ว

แผงกั้นป้องกันอัตโนมัติ สำหรับคอกหุ่นยนต์ที่ใช้ในงำนเชื่อม

ด้วยการออกแบบที่คำนึงถึงกายภาพของมนุษย์ทำให้ลดอาการบาดเจ็บจากหลังลงได้ขณะทำการเพิ่มชิ้นส่วน ซึ่ง Vertiguard มีจุดเด่น ดังนี้

  • ปกป้องผู้ปฏิบัติงานจากภายใต้พื้นที่จำกัดของพื้นที่ทำการของหุ่นยนต์ ทั้งทางด้านร่างกายและระบบไฟฟ้าด้วยสวิตช์และตัวควบคุมระบบความปลอดภัย
  • สามารถป้องกันอันตรายจากทั้งแสงที่เกิดจากการเชื่อม ประกายไฟ ควัน เศษโลหะที่เกิดจากการเชื่อมและปัญหาอื่นๆ
  • มีโครงสร้างวัสดุที่คงทนต่อการทำงาน
  • การผลิตได้รับมาตรฐาน ISO 9001
  • ลดพื้นที่การทำงานด้วยการจำกัดพื้นที่ให้ใกล้กับการควบคุมอันตรายมากขึ้น
  • มีกล่องควบคุมที่ใช้งานง่าย
  • รับประกัน 1 ปี
  • แผงกั้นมีลักษณะโปร่งแสงสามารถมองเห็นได้ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถดำเนินการได้อย่างปลอดภัยทันท่วงท

Source:

  • https://goo.gl/POB8is
Modern Manufacturing on FacebookModern Manufacturing on Youtube
Modern Manufacturing
Web Admin
 
นำเสนอข่าวสารความรู้รอบด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต เพื่ออุตสาหกรรมไทยก้าวหน้าด้วยวิทยาการสมัยใหม่และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย