fbpx
Tuesday, May 26Modern Manufacturing

“จับทิศทางการลงทุนพลิกโอกาสสมรภูมิการค้าโลก” By Reed Tradex

Reed Tradex เปิดงาน MEexperience 2019 เวทีเสวนาและนัดพบปะประจำปีของนักอุตสาหกรรม เพื่ออัพเดทข้อมูลทั้งในด้านเศรษฐกิจ การค้า และทิศทางอุตสาหกรรมในหัวข้อจับทิศทางการลงทุนพลิกโอกาสสมรภูมิการค้าโลก  ในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านที่มาพูดคุยถึง สถานการณ์โลก ผ่านประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมย้อนอดีตมาถึงปัจจุบันว่ามีความเชื่อมโยงมาสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 อย่างไร หนึ่งในกิจกรรมประชาสัมพันธ์งาน Manufacturing Expo 2019 (ME) ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-22 มิถุนายนี้ที่ไบเทค บางนา

นายสุทธิศักดิ์ วิลานันท์ รองกรรมการผู้จัดการบริษัท รี้ดเทรดเด็กซ์ จำกัด เผยถึง สถานการณ์สงครามการค้าที่อุบัติขึ้นอย่างต่อเนื่องของสองชาติมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดผลกระทบที่ขยายวงกว้างไปยังประเทศคู่ค้าอื่นๆ รวมถึงประเทศไทยในฐานะหนึ่งในศูนย์กลางการผลิตชั้นนำในอาเซียน ต้องปรับตัว พัฒนาปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและการแข่งขันในตลาดโลก  อีกทั้งผู้ประกอบการไทยควรปรับกลยุทธ์หาตลาดใหม่ๆ พร้อมพัฒนานวัตกรรมสร้างความต่างและเครือข่ายการผลิต โดย แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป นับเป็นศูนย์รวมการถ่ายทอดแนวโน้มอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ ที่จะเข้ามามีบทบาทในอนาคต นับเป็นโอกาสอันดีของผู้ประกอบการไทยในการค้นพบโซลูชันการผลิตใหม่ ๆ เจรจาธุรกิจแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในกลุ่มนักอุตสาหกรรมจากต่างประเทศ ตลอดจนรับฟังแนวคิด และกลยุทธ์ทางธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญผ่านเวทีสัมมนาต่างๆ ในงานอาทิ Automotive Summit สัมมนาที่รวบรวมทุกองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์และ Plastics Forum สัมมนาที่พร้อมจุดประกายความคิด การใช้พลาสติกอย่างมีคุณค่า การผลิตเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านที่มาร่วมในงานเสวนาครั้งนี้ คือ ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และคอลัมนิสต์ประจำคอลัมน์ “พลวัตเศรษฐกิจ” ผศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคุณชวัตร ตรังอดิศัยกุล กรรมการผู้จัดการ บจก.บางกอกพัฒนามอเตอร์

Thos
"I can't understand why people are frightened of new ideas. I'm frightened of the old ones"
John Milton Cage Jr.