Tuesday, January 18Modern Manufacturing
×

ซ้อมแผน ทดสอบ นำเข้าก๊าซ LNG กฟผ.

กกพ. ปตท. และ กฟผ. จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนรองรับสภาวะฉุกเฉิน เตรียมพร้อมทดสอบนำเข้าก๊าซ LNG กฟผ.

เมื่อเร็วๆนี้ สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ได้จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนรองรับสภาวะฉุกเฉินในช่วงการทดสอบนำเข้าก๊าซ (LNG) ของ กฟผ. ที่มีแผนการนำเข้าปลายเดือนธันวาคมนี้ โดยมีผู้บริหารจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สกพ.)  สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)  สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด และ ปตท. ร่วมการสัมมนา ณ ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี จังหวัดชลบุรี

นางราณี โฆษิตวานิช ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารเชื้อเพลิง กฟผ. รายงานความคืบหน้าการจัดหาและนำเข้า LNG แบบ Spot ว่า บริษัท PETRONAS LNG ประเทศมาเลเซีย เป็นผู้ชนะการประมูลการจัดหาและนำเข้า LNG ให้แก่ กฟผ. ในราคาต่ำที่สุดจากบริษัทที่เข้าร่วมประมูลทั้งสิ้น 12 ราย เรือ LNG ลำแรกจะเดินทางมาถึงท่าเทียบเรือมาบตาพุด จังหวัดระยอง ช่วงวันที่ 28 – 31 ธันวาคม 2562 โดย กฟผ. จะนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางปะกง ชุดที่ 5 และโรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 4 กฟผ. ยินดีดำเนินการสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการแข่งขันฯ โดย ปัจจุบัน กฟผ. อยู่ระหว่างปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ กฟผ. สามารถทำหน้าที่เป็น Shipper รายใหม่ตามนโยบายการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเป็นกลไกที่จะส่งเสริมการรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ด้านนายสหเทพ ธรรมทัต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ปตท. เปิดเผยว่า สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ปตท. หรือ TSO ได้เปิดให้บุคคลที่สามเข้ามาใช้ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก โดยพร้อมรองรับ Shipper รายใหม่ ตั้งแต่ปี 2558 โดยตามนโยบายของภาครัฐที่ให้ กฟผ. เป็น shipper รายใหม่ นำเข้า LNG ในปลายเดือนธันวาคม 2562 และเมษายน 2563 สายงานระบบท่อฯ ปตท. มีความพร้อมให้ กฟผ. ใช้ท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเพื่อส่งก๊าซให้โรงไฟฟ้าของ กฟผ. ในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2562 ถึงเดือนมกราคม 2563 และเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกับ Shipper ทุกราย โดยไม่ส่งกระทบผู้ใช้ไฟฟ้า ปตท. กฟผ. กกพ. และ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จึงได้ร่วมกันซ้อมการดำเนินการรองรับการนำเข้า LNG ของ กฟผ. ที่ผ่านมาเป็นจำนวน 9 ครั้ง

จนมาถึงวันนี้ ได้มีการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนรองรับสภาวะฉุกเฉินในช่วงการทดสอบนำเข้าก๊าซ LNG ของ กฟผ. ก่อนมีการนำเข้าจริงสายงานระบบท่อส่งก๊าซฯ ปตท. มีความพร้อมอย่างเต็มที่และมีความมั่นใจว่า ด้วยประสบการณ์ในการประกอบกิจการขนส่งก๊าซธรรมชาติที่มีมากกว่า 38 ปี และความร่วมมือร่วมใจของทุกหน่วยงาน จะทำให้การทดสอบการนำเข้า LNG ของ กฟผ. ครั้งนี้ สามารถประสบความสำเร็จ และผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดี

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.
READ MORE
×