fbpx
Tuesday, July 7Modern Manufacturing

ญี่ปุ่นกับความพยายามในการเป็นผู้จัดการขยะของ SEA

ในปัจจุบันการบริหารจัดการขยะหรือของเสียในหลายประเทศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังเป็นปัญหาอยู่มาก อาทิ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม หรืออินโดนีเซีย แต่ในทางกลับกันนับเป็นโอกาสที่ดีสำหรับตลาดที่แปรรูปของเสียให้เป็นพลังงาน ซึ่งญี่ปุ่นในฐานะผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้หวังจะใช้โอกาสเหล่านี้เพื่อทำธุรกิจแปรรูปพลังงาน

รัฐบาลญี่ปุ่นนั้นกำลังสร้างพันธมิตรระหว่างภาคเอกชนและภาคสาธารณะเพื่อส่งออกโรงงานแปรรูปพลังงานไปยังภูมิภาค โดยพันธมิตรประกอบไปด้วยสำนักงานเมืองโอซาก้า Hitachi Zosen และ JFE Engineering

เหล่าพันธมิตรจะทำหน้าที่สนับสนุนผู้ซื้อด้วยกลุ่มตัวอย่าง การจัดแยก การรีไซเคิล และโซลูชันสำหรับการลดของเสียส่งตรงจากญี่ปุ่น โดยกระทรวงสิ่งแวดล้อมตั้งเป้าเข้าถึง 10 ชุมชนเพื่อสร้างโมเดลแปรรูปขยะสู่พลังงานภายในปี 2023

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นการแปรรูปของเสียงเป็นพลังงานได้เริ่มขึ้นแล้วในขั้นตอนทดลองของบางประเทศ อาทิ ประเทศไทยและสิงคโปร์ โดยปัญหาหลักสำหรับการใช้งานเทคโนโลยีนี้ คือ ต้นทุนที่สูง

กลไกสำคัญของกิจกรรมเหล่านี้ คือ การลดก๊าซเรือนกระจกโดยให้ญี่ปุ่นและประเทศพันธมิตรแบ่งปันเครดิตของการปลดปล่อยก๊าซร่วมกัน โดยญี่ปุนจะพยายามหาความเข้ากันได้กับความต้องการของประเทศพันธมิตรกับสินค้าส่งออกของตัวเอง เช่น ฟิลิปปินส์ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเพลิงไหม้ กลิ่น หรือปัญหาการขาดแคลนที่ทิ้งชยะ ญี่ปุ่นจริงได้เสนอเทคโนโลยีจัดการกับของเสียเพื่อลดปัญหาการเกี่ยวกับก๊าซ Dioxin และสารพิษอื่น ๆ

ที่มา:
Asia.nikkei.com

Thos
"I can't understand why people are frightened of new ideas. I'm frightened of the old ones"
John Milton Cage Jr.