fbpx
Saturday, July 11Modern Manufacturing

ดีเดย์ 17พ.ค. ปตท.ขาย B10 ถูกกว่า 1 บ.

ก.พลังงาน ร่วมกับ ปตท.จำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี10 ในสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ทุกแห่งในภาคใต้ ราคาถูกกว่าน้ำมันดีเซลธรรมดา 1 บาทต่อลิตร

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่ากระทรวงพลังงาน กล่าวว่า วันพรุ่งนี้ (17 พ.ค.62) กระทรวงพลังงานร่วมกับ ปตท.จะเริ่มจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี10ในสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ทุกแห่งในภาคใต้ โดยที่กระทรวงการคลังได้ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี10 รวมกับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงได้อุดหนุนราคาทำให้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี10 จะมีราคาถูกกว่าน้ำมันดีเซลธรรมดา 1 บาทต่อลิตร

“ มั่นใจว่า ด้วยกลไกด้านราคานี้จะสามารถจูงใจผู้ใช้รถดีเซลให้หันมาใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 10ปัจจุบัน มีบริษัทค่ายรถยนต์ที่ให้การรับรองว่าสามารถใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี10 ได้ จำนวน 11 ยี่ห้อ รวม 930 รุ่น ซึ่งจะทำให้ปริมาณการใช้น้ำมันปาล์มดิบเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ปาล์มน้ำมันของประเทศ โดยจะทำให้มีการใช้น้ำมันปาล์มดิบรวม 2 ล้านตันต่อปี จากปัจจุบันที่อยู่ประมาณ 1.5 ล้านตันต่อปี “นายศิริ กล่าว

อย่างไรก็ดี กระทรวงพลังงานได้ประกาศให้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี10 เป็นน้ำมันดีเซลเกรดมาตรฐานของไทย เพิ่มขึ้นอีก 1 ประเภท และมีแผนงานให้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี10 เป็นน้ำมันประเภทหลักของไทยในปี 2564 ทดแทนน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี7

ด้านนางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ พีทีที โออาร์ กล่าวว่า ในระยะแรก พีทีที โออาร์ จะจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี10 ในสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ทุกแห่งในภาคใต้ และขยายไปยังภาคตะวันออก ซึ่งจะมีสถานีบริการน้ำมันที่จำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี10 รวม 340 สถานีในปี 2562

และด้วยสัดส่วนของไอดีเซล บี 100 ที่สูงขึ้น ทำให้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี10 มีการเผาไหม้สมบูรณ์ ลดควันดำได้ร้อยละ 42 ลดฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ได้ร้อยละ 3.5 เมื่อเทียบกับน้ำมันๅดีเซลหมุนเร็วปกติ จึงสามารถช่วยลดมลพิษ และ ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ประเภทรถยนต์ที่ค่ายรถยนต์ให้การรับรองว่าสามารถเติมน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี10 ได้ จะเป็นกลุ่มรถยนต์ดีเซลทั่วไป ได้แก่ รถกระบะ รถตู้ และรถอเนกประสงค์

ทั้งนี้ พีทีที โออาร์ คาดว่าในระยะแรกจะสามารถจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี10 ได้ 3.2 ล้านลิตรต่อวัน ทำให้มีการใช้ไบโอดีเซล บี100 ในการผลิตน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี10 มากถึง 300,000 ลิตรต่อวัน อันจะเป็นปริมาณที่สามารถช่วยลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศได้ และทำให้สามารถช่วยดูดซับปริมาณน้ำมันปาล์มดิบได้เพิ่มอีก 92,000 ตันต่อปี เป็นการสร้างประโยชน์ในด้าน “การลดการนำเข้านำมันดิบ และช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน”

สำหรับแผนงานการเพิ่มการจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี20 พีทีที โออาร์ ยังคงขยายจำนวนสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ที่จำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี20 อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเปิดให้บริการแล้ว 56 แห่ง และจะเพิ่มเป็น 100 แห่ง ทั่วประเทศภายในปี 2562

Kanokkarn .T