fbpx
Wednesday, January 22Modern Manufacturing

นวัตกรรมเพื่ออาหาร 4.0 หนุนแบรนด์ไทยสู่ตลาดโลก

วิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) รวมพลังความร่วมมือภาคเอกชน ตอบโจทย์อาหาร 4.0 เปิดตัวเทคโนโลยี ไครโอ ‘ดี’ ฟรีซเซอร์ (Kryo ‘D’ Freezer) นำนวัตกรรมมาถนอมอาหารโดยทำแห้งแช่เยือกแข็งสุญญากาศแบบใหม่ซึ่งไม่ทำลายเนื้อเยื่อ เปลี่ยนอาหารจานเด็ดเป็น ‘ก้อนผลึกอาหารแห้งเบา’ ที่คงคุณค่าทางอาหารและสามารถที่จะคืนรูป รส กลิ่น สีเหมือนต้นฉบับเพื่อการบริโภคภายในไม่กี่นาที ทุกที่ทุกเวลา สร้างมูลค่าเพิ่มและโอกาสให้แบรนด์เชฟและอาหารไทยส่งขายและเติบโตได้ทั่วทุกมุมโลก ตอบสนองไลฟ์สไตล์คนเมือง ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ นักท่องเที่ยว ผู้ป่วยและผู้รักสุขภาพ ประหยัดค่าขนส่งและประหยัดพลังงาน

นวัตกรรมเพื่ออาหาร 4.0 หนุนแบรนด์ไทยสู่ตลาดโลก

รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. กล่าวว่า “คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ได้ร่วมมือกับภาคเอกชน ทดสอบเทคโนโลยี ไครโอ ‘ดี’ ฟรีซเซอร์ (Kryo ‘D’ Freezer) ซึ่งเป็นผลงานของคนไทยได้วิจัยพัฒนาขึ้นโดยกลุ่มบริษัท ไอ.ที.ซี และได้รับทุนสนับสนุนส่วนหนึ่งจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ นับเป็นนวัตกรรมเครื่องถนอมอาหารที่ก้าวไกลไปอีกขั้น จากการทดสอบทางวิศวกรรมอาหาร พบว่าในกระบวนการผลิตไครโอ ‘ดี’ ฟรีซเซอร์ หรือ Cryodesiscation ทำให้อาหารยังคงสภาพเหมือนอาหารต้นฉบับ ทั้งรูป รสชาติอร่อย กลิ่นและสี รวมถึงคุณค่าทางโภชนาการใกล้เคียงกับอาหารปรุงสดมาก ทั้งนี้ จะช่วยให้ผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพอาหารของไทยสู่ตลาดโลก และต่อยอดไปตลาดอาหารเพื่อสุขภาพได้อีกด้วย”

คุณอภิชัย ล้ำเลิศพงศ์พนา ผู้บริหารบริษัท ไอ.ที.ซี (1993) จำกัด กล่าวว่า “ที่มาของนวัตกรรมเครื่อง ไครโอ ‘ดี’ ฟรีซเซอร์ (Kryo ‘D’ Freezer) มาจากเดิมกระบวนการฟรีซดราย หรือการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งจะเกิดผลึกน้ำแข็งขนาดใหญ่เสมือนเป็นใบมีดที่ทำลายเนื้อเยื่อในอาหารและส่งผลให้คุณภาพอาหารด้อยลงไป ทำอย่างไรให้เกิดผลึกน้ำแข็งที่เล็กมากๆ เพื่อให้มี ‘อาหาร 4.0’ คุณภาพสูง เก็บไว้ได้นาน คืนรูปได้ลักษณะกายภาพ รสชาติอร่อย กลิ่น สียังอยู่ดังเดิมเช่นอาหารปรุงสดต้นฉบับ ตอบสนองวิถีชีวิตที่เร่งรีบและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในยุคไทยแลนด์ 4.0 จึงได้ใช้เวลาในการคิดค้นวิจัยและพัฒนามา 2 ปีเต็ม นับเป็นนวัตกรรมใหม่ของการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งสุญญากาศ ไครโอ ‘ดี’ จะเปลี่ยนโฉมหน้าใหม่ของอาหารในโลก”

Modern Manufacturing on FacebookModern Manufacturing on Youtube
Modern Manufacturing
Web Admin
 
นำเสนอข่าวสารความรู้รอบด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต เพื่ออุตสาหกรรมไทยก้าวหน้าด้วยวิทยาการสมัยใหม่และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย