fbpx
Monday, August 3Modern Manufacturing

นำเสนอรายงาน ให้น่าตื่นตาตื่นใจด้วย POWER BI

เมื่อเทคโนโลยีสื่อสารข้อมูลมีความเจริญก้าวหน้า ระบบเน็ตเวิร์กที่ทำหน้าที่เป็นช่องทางการส่งผ่านข้อมูลสามารถที่จะรองรับการรับและส่งข้อมูลปริมาณมหาศาลได้ กอปรกับความสามารถในการประมวลผลข้อมูลทางคอมพิวเตอร์มีศักยภาพมากขึ้น ทั้งยังเสริมทัพด้วยหน่วยความจำสำหรับจัดเก็บข้อมูลได้อย่างไม่จำกัด ข้อมูลที่ไหลเวียนอยู่ในสารบบจะต้องถูกนำมาใช้ในวันใดวันหนึ่ง โดยหนึ่งในรูปแบบของการนำเสนอข้อมูลไปสู่ผู้ใช้จะอยู่ในรูปแบบของรายงาน และแน่นอนว่ารายงานดังกล่าวนั้นจำเป็นจะต้องมีการนำเสนออย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งยังต้องสามารถเข้าใจได้โดยง่ายอีกด้วย

นำเสนอรายงาน ให้น่าตื่นตาตื่นใจด้วย POWER BI

หากมองเข้าไปในองค์กรธุรกิจในปัจจุบันจะพบว่ามีพลวัตของข้อมูลไหวเวียนอยู่ในสารบบมากมายเช่นกัน ยิ่งในระบบที่ต้องมีการนำข้อมูลมาใช้ในปริมาณมากอย่างกิจการอุตสาหกรรมก็ย่อมที่จะต้องมีการบริหารจัดการข้อมูลในองค์กรอย่างเป็นระบบ และไม่ว่าข้อมูลจะมาจากขั้นตอนใด ท้ายที่สุดแล้วก็ย่อมที่จะหนีไม่พ้นการทำรายงานเพื่อนำเสนอต่อผู้ใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีความจำเป็นจะต้องนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการองค์กร

โดยปกติการจัดเก็บข้อมูลที่มีปริมาณมากในรูปแบบดิจิทัลมักจะเก็บในลักษณะของฐานข้อมูล องค์กรบางแห่งอาจมีรูปแบบของฐานข้อมูลที่หลากหลายเนื่องจากการใช้งานแอปพลิเคชันที่แตกต่างกัน เช่น บางแผนกใช้ Microsoft SQL บางแผนกใช้ MySQL บางแผนกก็อาจจะใช้ Excel เป็นต้น และเมื่อจำเป็นต้องดึงข้อมูลเหล่านี้มาแสดงผลในรายงานก็ย่อมเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยากและวุ่นวายพอสมควร ผู้ที่รับผิดชอบในการจัดการทำรายงานหลายคนอาจจะใช้วิธีค่อยๆ ทำไปทีละส่วนแล้วนำข้อมูลแต่ละส่วนมาจัดเรียงรวมกันไว้ในรายงาน แต่นั่นก็ย่อมที่จะต้องใช้เวลามากยิ่งขึ้นและอาจเกิดข้อผิดพลาดต่อการนำเสนอรายงานได้ง่ายเช่นกัน

Power BI คือ ซอฟต์แวร์ด้าน Business Intelligence หรือ BI จากค่าย Microsoft ที่มีคุณสมบัติโดดเด่นอย่างมากในเรื่องของการสรุปผลข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) แน่นอนว่า Power BI นี้ สามารถนำข้อมูลปริมาณมหาศาลมาทำการจัดระเบียบ ปรับแต่ง และคำนวณ นำมาซึ่งรายงานที่เข้าใจง่าย มีความสวยงาม ทั้งยังใช้งานในแบบ Interactive ได้อีกด้วย โดยผู้ใช้งานสามารถเรียกดูรายงานจากหลากหลายอุปกรณ์ ทั้งพีซี แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน โดยปัจจุบัน Power BI ถือเป็นเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ (Business Analytics Tool) อีก 1 โปรแกรมที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากจากผู้ใช้งาน

แต่เดิม Power BI นั้นเปิดให้ใช้งานฟรี จนเมื่อได้รับความนิยมมากขึ้น จึงเปิดให้มี 2 เวอร์ชั่น คือ แบบฟรีและแบบโปรที่มีค่าบริการ สำหรับเวอร์ชั่นฟรีนั้น ผู้ใช้งานเพียงสมัครและดาวน์โหลดมาใช้งานผ่านเว็บไซต์ตามปกติ แต่ก็จะมีข้อจำกัดเรื่องของเนื้อที่ในการจัดเก็บข้อมูลที่ให้มาเพียง 1 GB เท่านั้น ในส่วนของผู้ใช้งานแบบมีค่าบริการจะต้องจ่ายค่าบริการ 9.99 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อคนต่อเดือน ซึ่งก็จะมีพื้นที่สำหรับการจัดเก็บข้อมูลที่ 10 GB พร้อมกันนี้ผู้ใช้งานยังได้อัตราการ Refresh และ Stream ข้อมูลเพิ่มมากขึ้น ทำให้การใช้งานร่วมกันหรือความสามารถด้าน Collaboration มีความเสถียรมากยิ่งขึ้น ข่าวดีก็คือสำหรับผู้ที่ใช้ Microsoft Office 365 อยู่ก่อนแล้วก็สามารถที่จะเรียกใช้งาน Power BI ได้โดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินเป็นรายเดือนเพิ่ม

สำหรับผู้ที่ต้องการทดลองใช้งานก็สามารถดาวน์โหลดโปรแกรม Power BI มาติดตั้งใช้งานในเครื่องได้ฟรีที่ URL https://powerbi.microsoft.com/en-us/get-started/ ย้ำอีกครั้งว่าผู้ที่ซื้อ Microsoft Office 365 มาใช้อยู่ก่อนแล้วสามารถที่จะเรียกใช้งาน Power BI ได้ทันทีโดยไม่ต้องจ่ายค่าบริการ ทั้งยังได้พื้นที่สำหรับการเก็บข้อมูลและยังได้อัตราการ Refresh และ Stream ข้อมูลเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

คุณสมบัติเด่นของ Power BI

 1. มีระบบ Dashboard สำหรับการสร้างรายงานที่ใช้งานได้ง่าย อีกทั้ง ตัวซอฟต์แวร์ยังมีชุดรายงานกึ่งสำเร็จรูปที่สนับสนุนให้การทำรายงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและง่ายดายยิ่งขึ้น
 2. Power BI สมำรถรองรับข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการนำมาวิเคราะห์ได้ค่อนข้างหลากหลายโดยสามารถแบ่งชนิดข้อมูลที่จะนำมาใช้งาน ได้ดังนี้
  • ข้อมูลในลักษณะ Text file อันได้แก่ Text, Excel, CSV และ XML เป็นต้น
  • ข้อมูลในลักษณะฐานข้อมูล เช่น PostgreSQL, MySQL, DB2, Sybase, Oracle, SQL Server และ Access Database เป็นต้น
  • ข้อมูลที่อยู่คลาวด์ (Cloud System) ซึ่งโดยมากจะเป็นบริการของ Microsoft Azure นั่นเอง
 3. มุมมองในการแสดงผลมีความสวยงาม โดยเฉพาะการนำเสนอรายงานในรูปแบบของกราฟ เนื่องจาก Power BI มีเครื่องมือ (Tools) ที่ใช้ในการสร้างรายงานให้ออกมาน่าสนใจอยู่มากมาย เช่น Area charts: Basic (Layered) and Stacked, Bar and column charts, Cards: Multi row, Cards: Single number, Combo charts, Doughnut charts, Funnel charts,
  Gauge charts, KPIs, Line charts และ Pie charts เป็นต้น
 4. Power BI สามารถแสดงผลข้อมูลออกมาในรูปของแผนที่ได้ โดยจะใช้ระบบบริการแผนที่ของ Bing มาช่วยในการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของรายงานได้อย่างสวยงามอีกด้วย
 5. เมื่อมีการอัปเดตของมูลต้นทาง เช่น มีการปรับเปลี่ยนแก้ไขฐานข้อมูล การแสดงรายงานก็มีการปรับเปลี่ยนตามไปด้วย
  เช่นเดียวกัน ทำให้รายงานที่นำเสนอมีความเป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้น

 

EXECUTIVE SUMMARY

Power BI is Business Intelligence software or BI from Microsoft with outstanding feature for summarize the information, data analytics. Power BI could bring massive information to be categorized, adapted and evaluate which turn into simple report with nice output and UI, also use with interactive mode. The interesting features are Dashboard to create report easily and the software has semi-finished report that support the activity to be easier and comfortable. Power BI support various set of data for analyze which make it one of an interesting software for organization.

 

Modern Manufacturing on FacebookModern Manufacturing on Youtube
Modern Manufacturing
Web Admin
 
นำเสนอข่าวสารความรู้รอบด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต เพื่ออุตสาหกรรมไทยก้าวหน้าด้วยวิทยาการสมัยใหม่และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย