fbpx
Monday, December 9Modern Manufacturing

นิตยสาร MM Machine Tools & Metalworking Vol.13 ฉบับเดือน November – December 2017

นิตยสาร MM Machine Tools & Metalworking Vol.13 ฉบับเดือน November – December 2017

อีกหนึ่งเรื่องราวที่น่ายินดีของนักอุตสาหกรรมไทยในยุค 4.0 นั่นคือ การที่ศูนย์เทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (Manufacturing Automation and Robotic Center) สถาบันไทย-เยอรมัน จัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ สาขาคลัสเตอร์หุ่นยนต์ ได้เป็นผลสำเร็จ พร้อมประกาศใช้เป็นมาตรฐานในการยกระดับบุคลากรช่างเทคนิคสาขานี้ให้ได้มาตรฐานสากล

MM Machine Tools & Metalworking ได้มีโอกาสพูดคุยกับอาจารย์วรินทร์ รอดโพธิ์ทอง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ผู้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนมาตรฐาน มีใจความที่น่าสนใจว่า การมีระบบรับรองโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพที่สามารถสอบเลื่อนชั้นได้นี้ ได้ประโยชน์ทั้งสองทางทั้งเจ้าของประกอบการหรือองค์กร ได้ใช้ระดับชั้นนี้ในการประเมินและโปรโมทพนักงาน ตั้งเป็นตัวชี้วัด (KPI) ระดับความสามารถของพนักงานได้ ส่วนตัวพนักงานเอง ก็ได้พัฒนาและเพิ่มมูลค่าให้ตัวเอง ซึ่งจะนำมาสู่การเพิ่มมูลค่าให้องค์กรเช่นกัน

“มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพนี้ มีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ที่อยู่ในสายงานนั้นอยู่แล้ว การสอบนี้จะเป็นประโยชน์ต่อโรงงานเอง คือ สามารถใช้มาตรฐานนี้ในการโปรโมทระดับของพนักงานได้ วัดกันชัดๆ เป็น KPI นอกจากนี้ ยังรู้ Productivity ของตัวเอง รู้ผลิตภาพแรงงาน สามารถพัฒนาได้ถูกที่ถูกทาง สำหรับตัวพนักงานเอง มาตรฐานนี้จะเป็นการบอกว่า คุณมีความสามารถด้านนี้ มีความก้าวหน้าและไต่เต้าในหน้าที่การงาน ทั้งในองค์กร และเปลี่ยนงาน หรือหากสอบไม่ผ่าน ก็จะได้รู้ตัวว่าคุณขาดเรื่องอะไร ต้องเรียนรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมนอกจากจะรู้ระดับความสามารถตัวเองแล้ว ยังทำให้รู้จุดอ่อนหรือจุดด้อย สามารถพัฒนาได้ถูกจุดอีกด้วย สิ่งนี้จะทำให้ชีวิตช่างเทคนิคโรงงานง่ายขึ้นมาก” ติดตามรายละเอียดต่างๆ ได้ที่สถาบันไทย-เยอรมัน

สำหรับเนื้อหาในฉบับนี้ประกอบด้วย CUTTING TOOLS: การกัดเกลียวโดยปราศจากการเจาะด้วยสว่านเจาะเกลียว QUALITY CONTROL: ผลิตภัณฑ์ที่มีความละเอียดของภาพสูงและสามารถทำการวัดในสถานที่ปฏิบัติงานจริง CAD/CAM & DESIGN: แพ็กเกจฟังก์ชั่นเสริมสำาหรับซอฟต์แวร์ขึ้นรูปชิ้นงานด้วยเครื่องจักร และ SPECIAL FEATURE เทคนิคการทุบขึ้นรูปโลหะ – งานกดไหล เป็นต้น

อ่านฟรี ในรูปแบบ E-Book 

Modern Manufacturing on FacebookModern Manufacturing on Youtube
Modern Manufacturing
Web Admin
 
นำเสนอข่าวสารความรู้รอบด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต เพื่ออุตสาหกรรมไทยก้าวหน้าด้วยวิทยาการสมัยใหม่และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย