fbpx
Tuesday, January 19Modern Manufacturing

นิตยสาร Modern Manufacturing Special Issue #4

นิตยสาร Modern Manufacturing Special Issue #3ไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่
ชีวิตในโลกปัจจุบันของผู้คนนั้นต่างผูกติดอยู่กับเครือข่ายและเทคโนโลยี นำมาซึ่งการเรียนรู้พฤติกรรมมนุษย์ โดยการพยากรณ์เทรนด์และเหตุการณ์ล่วงหน้าด้วยการเก็บข้อมูลผ่านอุปกรณ์ IoT และประมวลผลข้อมูลจำนวนมากจากกิจกรรมที่ตรวจจับได้ ซึ่งเราเรียกข้อมูลจำนวนมหาศาลเหล่านี้ว่า “Big Data” สำหรับงานอุตสาหกรรมนั้นการใช้งาน IIoT และ Big Data ได้กลายมาเป็นส่วนสำคัญของอุตสาหกรรม 4.0 

สนับสนุนให้เกิดการทำงานแบบ Real-Time สามารถเข้าถึงข้อมูลจากนอกสถานที่ มีการเก็บข้อมูลและประมวลผลบน Cloud ลดค่าใช้จ่ายรวมถึงเวลาสำหรับงานเอกสาร พยากรณ์แนวโน้มวัตถุดิบในคลังสินค้า ตรวจสอบประเมินความพึงพอใจลูกค้า หรือทำการแก้ไขปัญหาในสายการผลิตได้อย่างตรงประเด็น

ปลายปีที่ผ่านมา ผมได้รับเกียรติเข้าร่วมชมงานแสดงเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติของ Rockwell ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา สัมผัสได้ถึงความเข้มข้นในการผลักดันและใช้งานเทคโนโลยีด้านเครือข่ายเพื่อเก็บเกี่ยวและวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการดำเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ เทคโนโลยีเหล่านี้ได้กลายเป็นศูนย์กลางของแพลตฟอร์มในการทำงานอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพสูง ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการที่ทรงพลังด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนและรวดเร็ว หรือการรวบรวมและประเมินความพึงพอใจลูกค้า

ไม่ว่าจะพร้อมหรือไม่
เรากำลังตกอยู่ในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่าน วันนี้นักอุตสาหกรรมไทยถูกคาดคั้นให้ตัดสินใจลงทุนในทรัพยากรมนุษย์เพื่อต่อยอดการใช้งานเทคโนโลยีต่าง ๆ ซึ่งเราเพิกเฉยมาเป็นเวลานาน แน่นอนว่าการใช้งานสมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ ดูจะเป็นเรื่องที่คุ้นเคยในชีวิตประจำวัน แต่ในความเป็นจริงคนที่ใช้ได้กับใช้เป็นนั้นไม่เหมือนกัน

การให้ความสำคัญเรื่อง IT และ OT ต้องถูกยกระดับและประสานเข้าหากัน รวมถึงผลักดันให้เกิดความเข้าใจในพื้นฐานระบบเครือข่ายและความเสี่ยงดิจิทัล เราต้องเตรียมพร้อมสำหรับการใช้งานแพลตฟอร์มเครือข่ายสำหรับอุตสาหกรรมยุคใหม่เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว และถ้าหากคุณยังไม่แน่ใจจริง ๆ ว่าพร้อมหรือไม่สำหรับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ Modern Manufacturing เล่มพิเศษฉบับนี้มีแบบสอบถามและบทความพิเศษจาก iN-EXPERIENCE พื้นที่โซนไฮไลท์ภายในงาน AUTOMATION EXPO 2019 สำหรับช่วยผู้อ่านทบทวนความพร้อมในธุรกิจของทุกท่านครับ

อ่านฟรี ในรูปแบบ E-Book

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Modern Manufacturing on FacebookModern Manufacturing on Youtube
Modern Manufacturing
Web Admin
 
นำเสนอข่าวสารความรู้รอบด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต เพื่ออุตสาหกรรมไทยก้าวหน้าด้วยวิทยาการสมัยใหม่และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย