fbpx
Monday, January 20Modern Manufacturing

นิตยสาร Modern Manufacturing Vol.15 ฉบับเดือน August 2017

นิตยสาร Modern Manufacturing Vol.15 ฉบับเดือน August 2017

ตลอดระยะเวลา 15 ปี ที่นิตยสาร MODERN MANUFACTURING ได้นำเสนอสาระอันเป็นประโยชน์ต่อวงการอุตสาหกรรมไทยมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน ได้สร้างประสบการณ์ร่วมกับคุณผู้อ่านอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ โดยฉบับนี้นับเป็นฉบับที่ 174 ซึ่งเป็นฉบับสุดท้ายของการนำเสนอในรูปแบบรายเดือน

เนื่องด้วยความมุ่งหวังของทีมงานที่ต้องการมอบคุณค่าอันสูงสุดสำหรับผู้อ่าน จึงเป็นอีกก้าวหนึ่งของการร่วมระดมสมองเพื่อปรับเปลี่ยนระยะเวลาการพบกับผู้อ่านในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์จากรายเดือน เป็นการพบกันในวาระพิเศษ ‘SPECIAL ISSUE

โดยเราจะพบกันอีกครั้งใน MODERN MANUFACTURING ฉบับ ‘SPECIAL ISSUEเดือนพฤศจิกายน 2560 ในช่องทางการรับนิตยสารปกติ งานกิจกรรมอุตสาหกรรมต่างๆ และงานแสดงเครื่องจักรกลและเทคโนโลยี โลหการ METALEX 2017 ทั้งนี้ ฉบับ ‘SPECIAL ISSUE’ เปี่ยมด้วยความหลากหลายทั้งรูปแบบการนำเสนอ เนื้อหา และรูปโฉม… แล้วพบกันนะคะ

สำหรับช่องทางที่เราจะพบกันอย่างใกล้ชิดเหมือนเดิมและยิ่งมีความเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิม นั่นคือ ทาง www.mmthailand.com, www.factoryeasy.com และ www.facebook.com/MM.machineMarket ทั้งนี้ ทางทีมงานขอเชิญชวนคุณผู้อ่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และบทความอันเป็นประโยชน์ผ่านช่องทางดังกล่าว เพื่อนำเสนอสิ่งที่มีคุณค่าสู่วงการอุตสาหกรรมไทยไปด้วยกัน และเตรียมพบอีกหนึ่งช่องทางออนไลน์ใหม่เร็วๆ นี้ค่ะ

อ่านฟรี ในรูปแบบ E-Book

Modern Manufacturing on FacebookModern Manufacturing on Youtube
Modern Manufacturing
Web Admin
 
นำเสนอข่าวสารความรู้รอบด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต เพื่ออุตสาหกรรมไทยก้าวหน้าด้วยวิทยาการสมัยใหม่และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย