fbpx
Tuesday, August 4Modern Manufacturing

นิตยสาร Modern Manufacturing Vol.15 ฉบับเดือน July 2017

หนึ่งในความคืบหน้าของโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economics Corridor Development: EEC) คือ การที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือ กรอ. ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงคมนาคม ออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเล เพื่อจะได้ดำเนินการบริหารจัดการและให้บริการท่าเทียบเรือ MIT สำหรับใช้เป็นท่าเรือสาธารณะแห่งที่ 2

ในขณะที่ทาง ดร.ณัตพล รังสิตพล กรรมการสถาบันยานยนต์ ผู้ทำการแทนผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ได้เผยว่า ขณะนี้นักลงทุนมีความสนใจที่จะลงทุนในโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความพร้อม โดยในช่วงปี 2558-2559 มีนักลงทุนยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนผ่านโครงการต่างๆ ในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง รวมแล้ว 2.87 แสนล้านบาท ซึ่งในไตรมาสแรกของปี 2560 มีการยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 1.6 หมื่นล้านบาท ติดตามรายละเอียดได้ในคอลัมน์ AUTOMOTIVE หน้า 44 เรื่อง ถอดรหัสอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่กับการลงทุนใน EEC

ในคอลัมน์ ENERGY SAVING หน้า 56 เรื่อง เทคนิคการลดต้นทุนด้วยการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าจากมอเตอร์ มีข้อมูลของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ถึงการเลือกใช้มอเตอร์เพื่อให้ผลตอบแทนจากการอนุรักษ์พลังงานที่มีความคุ้มค่า รวมทั้งแนวทางที่จะช่วยให้การทำงานของมอเตอร์มีประสิทธิภาพและลดการสูญเสียจากการทำงานของมอเตอร์ พร้อมทั้งเทคนิคการปรับความเร็วรอบของมอเตอร์ให้เหมาะสมค่ะ

ด้านอาจารย์ปัญญา มัฆะศร สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้กล่าวถึงการตรวจสอบรอยร้าวโดยไฟฟ้ากระแสสลับ ว่าเป็นการตรวจสอบแบบไม่ทำลายโดยใช้แม่เหล็กไฟฟ้าตรวจหาตำแหน่งรอยแตกร้าวของท่อส่งพลังงานที่มีการเคลือบพื้นผิวของโลหะได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ รวมไปถึงการตรวจจับการแตกร้าวของท่อส่งน้ำและอ่างเก็บน้ำ พบข้อมูลที่น่าสนใจนี้ได้ในคอลัมน์ MAINTENANCE เรื่อง การใช้เทคนิคการตรวจสอบรอยร้าวท่อส่งพลังงาน โดยใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ (ACFM) หน้า 59 ค่ะ

ติดตามคอลัมน์อื่นๆ ภายในเล่มค่ะ พบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ

อ่านฟรี ในรูปแบบ E-Book

Modern Manufacturing on FacebookModern Manufacturing on Youtube
Modern Manufacturing
Web Admin
 
นำเสนอข่าวสารความรู้รอบด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต เพื่ออุตสาหกรรมไทยก้าวหน้าด้วยวิทยาการสมัยใหม่และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย