Tuesday, January 18Modern Manufacturing
×

นิตยสาร Modern Manufacturing Vol.15 ฉบับเดือน May 2017

นิตยสาร Modern Manufacturing Vol.15 ฉบับเดือน May 2017กระแสหนึ่งที่มีการพูดถึงความคืบหน้าในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมายใหม่ หรือ New S-Curve คือ การที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมโครงการสนับสนุนการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม เป้าหมายใหม่ หรือ New S-Curve และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง โดยเฉพาะคลัสเตอร์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเริ่มต้นที่อุตสาหกรรมสำรองไฟฟ้า นับเป็นอีกหนึ่งการเดินหน้าที่ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ ก็ได้สอดรับกับสถานการณ์การเติบโตของโรงงาน จากข้อมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรมพบว่า มีตัวเลขของการขอใบอนุญาตประกอบกิจการ และขยายกิจการในช่วงไตรมาสแรกของปี 2560 ทั้งสิ้น 1,154 แห่ง เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันในปี 2559 ซึ่งนับได้ว่าเป็นสัญญาณหนึ่งที่แสดงถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยนั่นเอง

MODERN MANUFACTURING ก็มีข้อมูลที่น่าสนใจทางด้านการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย ดังเช่น คอลัมน์ INDUSTRIAL ECONOMIC เรื่อง เจาะลึกการลงทุนใน EEC (Eastern Economic Corridor) พื้นที่ยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 โดยการพัฒนา EEC หรือ ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกนั้น มีเป้าหมายการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน มูลค่าประมาณ 1.5 ล้านล้านบาทใน 5 ปีแรก อาทิ เมืองใหม่ สนามบินอู่ตะเภา เป็นต้น ติดตามต่อได้ที่หน้า 49-51

ในคอลัมน์ REAL LIFE พบกับ คุณสุพันธ์ มงคลสุธี ประธานกิตติมศักดิ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง ‘สุพันธุ์ มงคลสุธี’ กับหลัก ‘บริหารงาน + บริหารคน’ จากธุรกิจ SME สู่ผู้นำตลาด IT หมื่นล้าน ซึ่งมีมุมมองและจังหวะก้าวของการขึ้นสู่การประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจ รวมไปถึงการทำหน้าที่ในสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หน้า 44-46

ต่อด้วยบทสัมภาษณ์ของ ม.ล.ลือศักดิ์ จักรพันธุ์ ที่ปรึกษาสภาธุรกิจไทย-เมียนมา และคณะกรรมการการค้าข้ามแดน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและใกล้ชิดกับผู้ประกอบการและองค์กรภาครัฐทั้งไทยและเมียนมา ที่จะมาบอกเล่าถึง โอกาสและข้อจำกัดของการลงทุนด้านพลังงานไฟฟ้าในเมียนมา ติดตามได้ในคอลัมน์ RENEWABLE ENERGY เรื่อง Renewable Energy ในเมียนมา ช่องว่างและโอกาสทองของนักลงทุน หน้า 59-60

อ่านฟรี ในรูปแบบ E-Book

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Modern Manufacturing on FacebookModern Manufacturing on Youtube
Modern Manufacturing
Web Admin
 
นำเสนอข่าวสารความรู้รอบด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต เพื่ออุตสาหกรรมไทยก้าวหน้าด้วยวิทยาการสมัยใหม่และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
READ MORE
×