fbpx
Tuesday, May 26Modern Manufacturing

นิตยสาร Modern Manufacturing Vol.15 ฉบับเดือน October 2017

นิตยสาร Modern Manufacturing Vol.15 ฉบับเดือน October 2017

หนึ่งในการขับเคลื่อนของหน่วยงานอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับความเปลี่ยนแปลงที่มาพร้อมกับยุคของอุตสาหกรรม 4.0 คือ การที่ศูนย์เทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ สถาบันไทย-เยอรมัน จัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ สาขาคลัสเตอร์หุ่นยนต์ได้เป็นผลสำเร็จ พร้อมประกาศใช้เป็นมาตรฐานในการยกระดับบุคลากรช่างเทคนิคสาขานี้ให้ได้มาตรฐานสากลเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งค่ะ

“… มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพนี้ มีกลุ่มเป้าหมายคือคนที่อยู่ในสายงานนั้นอยู่แล้ว การสอบนี้จะเป็นประโยชน์ต่อโรงงานเอง คือ สามารถใช้มาตรฐานนี้ในการโปรโมทระดับของพนักงานได้ วัดกันชัดๆ เป็น KPI นอกจากนี้ยังรู้ Productivity ของตัวเอง รู้ผลิตภาพแรงงาน สามารถพัฒนาได้ถูกที่ถูกทาง

สำหรับตัวพนักงานเอง มาตรฐานนี้จะเป็นการบอกว่า คุณมีความสามารถด้านนี้ มีความก้าวหน้าและไต่เต้าในหน้าที่การงาน ทั้งในองค์กร และเปลี่ยนงาน หรือหากสอบไม่ผ่าน ก็จะได้รู้ตัวว่าคุณขาดเรื่องอะไร ต้องเรียนรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมนอกจากจะรู้ระดับความสามารถตัวเองแล้ว ยังทำให้รู้จุดอ่อนหรือจุดด้อย สามารถพัฒนาได้ถูกจุดอีกด้วย สิ่งนี้จะทำให้ชีวิตช่างเทคนิคโรงงานง่ายขึ้นมาก…” ใจความตอนหนึ่งของคุณวรินทร์รอดโพธิ์ทอง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ติดตามได้ที่หน้า 23-25 คอลัมน์ EXCLUSIVE INTERVIEW นะคะ

สำหรับคอลัมน์ FACTORY VISIT สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้นำ MODERN MANUFACTURING เยี่ยมชมโรงงาน บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยซัมมิท พลาสเทค จำกัด (มหาชน) ในเครือไทยซัมมิทกรุ๊ป ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในนามผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ร่วมติดตามการยกระดับขีดความสามารถการผลิตด้วยเทคโนโลยี หุ่นยนต์อัตโนมัติกว่า 1,765 ตัว เรื่องไทยซัมมิทกรุ๊ป เพิ่มหุ่นยนต์ สนับสนุนกระบวนการผลิตรองรับอุตสาหกรรม 4.0 หน้า 31-33 นะคะ

ติดตามคอลัมน์อื่นๆ ได้ในฉบับนะคะ

อ่านฟรี ในรูปแบบ E-Book

Modern Manufacturing on FacebookModern Manufacturing on Youtube
Modern Manufacturing
Web Admin
 
นำเสนอข่าวสารความรู้รอบด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต เพื่ออุตสาหกรรมไทยก้าวหน้าด้วยวิทยาการสมัยใหม่และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย