fbpx
Monday, May 25Modern Manufacturing

นิตยสาร Modern Manufacturing Vol.15 ฉบับเดือน September 2017

นิตยสาร Modern Manufacturing Vol.15 ฉบับเดือน September 2017

Thailand 4.0 เป็นแนวคิดของประเทศไทยในการปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของโลก เช่นเดียวกับหลายๆ ประเทศ เช่น แนวคิด A Nation of Maker ของสหรัฐอเมริกา Design in Innovation ของอังกฤษ Made in China 2025 ของจีน หรือ Smart Nation ของสิงคโปร์ เป็นต้น จุดเน้นที่สำคัญของ Thailand 4.0 คือ การมุ่งสร้างนวัตกรรมและการผลิตที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น โดยในคอลัมน์ INDUSTRIAL ECONOMIC เรื่องบีโอไอชี้ช่องผู้ประกอบการ มองโอกาสการค้าใหม่ ชูอาเซียนเติบโตสูง แนะ 5 ประเทศตลาดเปิดใหม่น่าสนใจ มีเนื้อหาที่กล่าวถึงการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในตลาดอาเซียน เนื่องด้วยมีโอกาสที่ดีรองรับอยู่ ติดตามต่อได้ที่หน้า 57-59 นะคะ

หากมองทางด้านการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง คงหนีไม่พ้น Industry 4.0 ซึ่งเป็นแนวคิดในการปฏิวัติอุตสาหกรรมของประเทศเยอรมนีที่แพร่หลายไปทั้งโลก ในคอลัมน์ EXCLUSIVE INTERVIEW เรื่อง TGI กับการขับเคลื่อน Smart Factory ตามแนวทาง Industry 4.0 นั้น

อาจารย์สมหวัง บุญรักษ์เจริญ ผู้อำนวยการสถาบันไทย-เยอรมัน ได้ตกผลึกแนวคิด Industry 4.0 อุตสาหกรรม 4.0 ไว้ว่า แท้จริงแล้วก็คือ Cyber Physical System ซึ่งหมายถึงการทำงานที่สอดคล้องกันของเทคโนโลยี เช่น Robotics, 3D Printing, Virtual Reality และ Predictive Maintenance เป็นต้น ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่อยู่ในขั้นของเทคโนโลยี 3.0 อยู่แล้ว แต่ในขั้นของ 4.0 นั้น คือ มีเรื่องของ Internet of Things และ Big Data เข้ามาประสานเชื่อมโยงนั่นเอง ติดตามการดำเนินงานที่สอดรับไปกับแนวทางของ Industry 4.0 โดยสถาบันไทย-เยอรมัน ซึ่งเป็นหน่วยงานสำคัญของภาคอุตสาหกรรมได้ที่หน้า 30-32 นะคะ

ข่าวดีสำหรับนักอุตสาหกรรม ขอเชิญเข้าร่วมงาน Food Processing Forum 2017 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งงานนี้จัดโดยบริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ในวันที่ 26 กันยายน 2560 ณ โรงแรม เมเปิล (บางนา) ภายในงานมีทั้งการจัดแสดงสินค้า และการสัมมนา โดยการสัมมนาเรื่อง Productivity Improvement for Food Industry วิทยากรจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และเรื่องระบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ ในยุค 4.0 โดยวิทยากรจากสถาบันไทย-เยอรมัน ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ 0-2731-1191-4 ต่อ 199 / 083-584-6677 (คุณพนมรุ้ง) นะคะ

อ่านฟรี ในรูปแบบ E-Book

Modern Manufacturing on FacebookModern Manufacturing on Youtube
Modern Manufacturing
Web Admin
 
นำเสนอข่าวสารความรู้รอบด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต เพื่ออุตสาหกรรมไทยก้าวหน้าด้วยวิทยาการสมัยใหม่และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย