fbpx
Thursday, January 21Modern Manufacturing

บางจาก ประกาศไม่ขึ้นราคาน้ำมัน ช่วงสงกรานต์

บางจากฯ ประกาศ ไม่ปรับขึ้นราคาน้ำมัน ระหว่างวันที่ 12-17 เมษายน 2562 รวม 6 วัน แม้ว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกจะมีการปรับขึ้น และจะปรับลดราคาน้ำมัน หากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2562 นี้ เพื่อเป็นการส่งมอบความสุขให้กับคนไทยและลูกค้าของบางจากที่จัดต่อเนื่องทุกปี บริษัท บางจากฯ จะไม่ปรับขึ้นราคาน้ำมันในช่วงสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 12-17 เมษายน 2562 รวม 6 วัน แม้ว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกจะปรับเพิ่มขึ้นก็ตาม ในขณะเดียวกัน จะลดราคาน้ำมันหากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวลดลง เพื่อ ช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางให้คนไทยที่เดินทางท่องเที่ยว และกลับภูมิลำเนาของตนเอง

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Kanokkarn .T