fbpx
Saturday, January 16Modern Manufacturing

บางจาก ปลื้มออกหุ้นกู้ 10,000 ลบ.ผลตอบรับดี

บางจาก ปลื้ม กระแสตอบรับจากนักลงทุนดีเยี่ยม ออกหุ้นกู้คล้ายทุนครั้งแรก มูลค่า 10,000 ล้านบาท ดอกเบี้ย 5.00% ต่อปี ช่วง 5 ปีแรก  ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง

ชัยวัฒน์

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัท บางจากฯ ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์ ที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ มูลค่าเสนอขายรวม 10,000 ล้านบาท ซึ่งหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับเรทติ้ง “BBB+” จากทริสเรทติ้ง (เรทติ้งองค์กร “A” แนวโน้ม “คงที่”) จ่ายดอกเบี้ย 5.00% ต่อปีสำหรับช่วง 5 ปีแรก โดยทำการออกหุ้นกู้เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา

การเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายหุ้นกู้ลักษณะดังกล่าวครั้งแรกของบริษัท ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง ได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนอย่างท่วมท้น บริษัทจึงตัดสินใจเพิ่มมูลค่าการเสนอขายจากเดิม 6,000 ล้านบาท โดยการออกหุ้นกู้สำรอง (Greenshoe) เพิ่มอีก 4,000 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 10,000 ล้านบาท เพื่อรองรับความต้องการลงทุนของผู้ลงทุน สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่นักลงทุนมีต่อบางจากฯ ส่งผลให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ตามแผนการจัดหาเงินที่ระดับต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสม  ด้านนายสุรชัย โฆษิตเสรีวงค์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ ฉบับที่ 32 หรือ TAS 32 ที่มีการปรับปรุงเรื่องการแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 นั้น บริษัทได้ตระหนักถึงผลกระทบและได้มีการหารือกับที่ปรึกษากฎหมายและผู้สอบบัญชี เพื่อจัดทำข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ชุดนี้ ให้สามารถนับเป็นส่วนของทุนในทางบัญชีได้ 100% ตลอดอายุหุ้นกู้ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ ดังนั้น การใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่หรือ TAS 32 ในปีหน้า จึงไม่มีผลกระทบต่อหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ของบริษัทแต่อย่างใด

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Kanokkarn .T