fbpx
Thursday, August 13Modern Manufacturing

บีซีพีจี ยื่น 2 โครงการ ERC Sandbox

กกพ.เผย บีซีพีจี และ นอร์ติส ไรซ์ ร่วมยื่นข้อเสนอ โครงการ ERC Sandbox จำนวน 3 โครงการ คาดประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาตามความพร้อมภายในวันที่ 30 สิงหาคม นี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) รายงานความคืบหน้าโครงการ Energy Regulatory Commission Sandbox หรือ ERC Sandbox เป็นโครงการทดลองเชิงปฏิบัติการของกิจกรรมและนวัตกรรมด้านพลังงาน ที่เปิดรับข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 นั้น ล่าสุดวันนี้(14 มิ.ย.62) ได้มีผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการและได้ยื่นข้อเสนอมาแล้ว จำนวน 2 ราย 3 โครงการ ได้แก่

  1. บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) โครงการบริหารจัดการพลังงาน Town ๗๗
  2. บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) โครงการพัฒนาต้นแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นศูนย์กลาง เพื่อการศึกษาและพัฒนา
  3. บริษัท นอร์ติส ไรซ์ จำกัด โครงการ Virtual Net Metering

ทั้งนี้สำนักงาน กกพ. จะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาตามความพร้อมภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 โครงการ ERC Sandbox นี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงาน ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีส่วนในการช่วยผลักดันการเพิ่มการแข่งขัน

สำหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะสามารถนำแผนงานกิจกรรมและนวัตกรรมมาทดสอบได้ในพื้นที่ ERC Sandbox ซึ่งธุรกรรมที่อยู่ในขอบเขตการกำกับดูแลของ สำนักงาน กกพ. มีอยู่ 5 ประเภท ได้แก่ (1) ศึกษาโครงสร้างตลาดไฟฟ้ารูปแบบใหม่ (2) ศึกษาโครงสร้างอัตราค่าบริการรูปแบบใหม่ (3) ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ (4) ศึกษาการจัดการและการปฏิบัติการระบบไฟฟ้ารูปแบบใหม่ และ (5) ศึกษารูปแบบกิจการธุรกิจใหม่ด้านพลังงานKanokkarn .T