fbpx
Wednesday, August 5Modern Manufacturing

บีโอไอ จัดกิจกรรม สำรวจเส้นทางศก.ภาคตะวันออก

บีโอไอพิษณุโลก เชื่อมั่นศักยภาพผู้ประกอบการเอสเอ็มอี หนุนเศรษฐกิจไทยขยายตัว เตรียมจัดกิจกรรมต่อเนื่องครึ่งปีหลัง สำรวจเส้นทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พร้อมจัดงานสัมมนาให้ความรู้นักลงทุน


นางสาวนงเยาว์ ก่อการรวด ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)

นางสาวนงเยาว์ ก่อการรวด ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ธุรกิจเอสเอ็มอีมีความสำคัญอย่างมากในการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศให้ขยายตัว โดยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีรุ่นใหม่ก็พร้อมเรียนรู้และปรับตัวรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป เห็นได้จากการจัดโครงการศึกษาลู่ทางการลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคอีสานและภาคเหนือ สู่การพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เส้นทางกรุงเทพฯ ขอนแก่น มุกดาหาร นครพนม นำคณะผู้ประกอบการสำรวจเส้นทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารและนครพนม และเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน – เซโน สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 4 – 7 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเป็นอย่างมาก และมีแนวโน้มจะเข้าไปลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน – เซโน สปป.ลาว

“หลังจากเยี่ยมชมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารและนครพนม ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้ความสนใจลงทุนในกิจการศูนย์กระจายสินค้าและห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สำหรับตรวจพืชผักและผลไม้ เนื่องจากธุรกิจส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับเกษตรแปรรูป แต่ธุรกิจดังกล่าวยังมีไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด” นางสาวนงเยาว์ กล่าว

นอกจากนี้ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก) ยังเตรียมจัดกิจกรรมช่วงครึ่งปีหลังในเดือนสิงหาคม 2562 โดยจะเน้นอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าทางการเกษตรที่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งนำพลังงานทดแทนมาใช้แปรรูป และธุรกิจศูนย์กระจายสินค้า ผ่านโครงการศึกษาลู่ทางการลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกตามเส้นทาง จังหวัดสระบุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี และระยอง เพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี โดยการศึกษางานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของศูนย์รถยนต์โตโยต้า จังหวัดฉะเชิงเทรา และดูงานการผลิตพลังงานทดแทนรูปแบบโซล่าร์เซลล์ลอยน้ำของบริษัท เอสซีจี จังหวัดระยอง เป็นต้น

นางสาวนงเยาว์ กล่าวอีกว่า บีโอไอพิษณุโลกยังเตรียมจัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในกลุ่มเกษตรแปรรูปเน้นการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานราก โดยร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรม หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ และกลุ่มคลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนกันยายน 2562 ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ประกอบการที่สนใจติดต่อได้ที่ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)

Kanokkarn .T