fbpx
Tuesday, July 14Modern Manufacturing

บี.กริม เปิดโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม BGP (WHA) 1

พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม บี.กริม เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1 อย่างเป็นทางการ ณ นิคมอุตสาหกรรมเหมราช เสริมแกร่งรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของภาคอุตสาหกรรมไทย

บี.กริม เปิดโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม BGP (WHA) 1

คุณปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม BGP (WHA) 1 เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมระบบ Co-generation ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง โดยมีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 130.2 เมกะวัตต์ และมีกำลังการผลิตไอน้ำติดตั้ง 30 ตันต่อชั่วโมง ซึ่งเป็นการลงทุนร่วมระหว่าง บี.กริม เพาเวอร์ กับ บริษัท ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด โดยโรงไฟฟ้าตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

ทั้งนี้ BGP (WHA) 1 เป็นโรงไฟฟ้า SPP โดยกำลังไฟฟ้าที่ได้จะถูกจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จำนวน 90 เมกะวัตต์ ภายใต้สัญญาผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กเป็นระยะเวลา 25 ปี ส่วนไฟฟ้าที่เหลือและไอน้ำทั้งหมด จะถูกจำหน่ายให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมที่อยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี โดยบริษัท ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ได้มอบสิทธิให้ บี.กริม เพาเวอร์ แต่เพียงผู้เดียว ในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมในพื้นที่ที่กำหนดไว้ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราช

Modern Manufacturing on FacebookModern Manufacturing on Youtube
Modern Manufacturing
Web Admin
 
นำเสนอข่าวสารความรู้รอบด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต เพื่ออุตสาหกรรมไทยก้าวหน้าด้วยวิทยาการสมัยใหม่และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย