Saturday, April 17Modern Manufacturing

ปตท.พร้อมจ่ายก๊าซ NGV ภาคอีสานแล้ว

ปตท. แจง ซ่อมบำรุง แหล่งก๊าซธรรมชาติ สินภูฮ่อม เสร็จเร็วกว่าแผน 2 วัน พร้อมจ่ายก๊าซเอ็นจีวี ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้ว

นายศักดิ์เฉลิม สิทธิวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติแหล่งสินภูฮ่อม กำหนดหยุดซ่อมบำรุงประจำปี เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ระหว่างวันที่ 8-19 กันยายน 2562 รวม 12 วัน โดย ปตท. ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผ่าน “ศูนย์บริหารจัดการเอ็นจีวี ช่วงหยุดซ่อมบำรุงแหล่งผลิตสินภูฮ่อม” ซึ่งสถานการณ์ในภาพรวมสถานีบริการมีก๊าซฯ จำหน่ายให้กับผู้ใช้รถอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ ผู้ผลิตฯ ได้ดำเนินการซ่อมบำรุงแล้วเสร็จในวันที่ 17 กันยายน 2562 ซึ่งเร็วกว่าแผน 2 วัน ทำให้ ปตท. สามารถจำหน่ายก๊าซเอ็นจีวีในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน เป็นต้นไป

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Kanokkarn .T