fbpx
Friday, November 15Modern Manufacturing

ปตท.สผ. เข้าซื้อกิจการพาร์เท็กซ์ โฮลดิ้ง

ปตท.สผ. เข้าซื้อหุ้นพาร์เท็กซ์ มูลค่า 622 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ส่งผลให้ได้เข้าไปลงทุนในโครงการผลิตน้ำมันดิบบนบกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศโอมาน รวมถึงโครงการอื่น ๆ ในหลายประเทศ ถือเป็นก้าวสำคัญในการต่อยอดโอกาสการลงทุนในตะวันออกกลางนายพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.สผ. เปิดเผยว่า บริษัท พีทีทีอีพี เอชเค โฮลดิ้ง จำกัด (PTTEP HK Holding Limited) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. ได้ ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น (Share Purchase Agreement) ร้อยละ 100 ในพาร์เท็กซ์ จากมูลนิธิคาลอสท์ กุลเบนเคียน (Calouste Gulbenkian Foundation) โดยปัจจุบันพาร์เท็กซ์มีการลงทุนในธุรกิจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติทั้งโครงการที่อยู่ในขั้นต้นน้ำ (Upstream) และขั้นกลางน้ำ (Midstream) รวมทั้งหมด 7 โครงการ ใน 5 ประเทศ ได้แก่ โอมาน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) คาซัคสถาน บราซิล และแองโกลา โดยการลงทุนหลักของพาร์เท็กซ์อยู่ในประเทศโอมานและยูเออี

“พาร์เท็กซ์มีการลงทุนในแปลงสัมปทานบนบกขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศโอมานมานานกว่า 80 ปี การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการเปิดโอกาสให้ ปตท.สผ. ได้เข้าไปลงทุนในพื้นที่ยุทธศาสตร์ของภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่ง ปตท.สผ. ให้ความสำคัญแล้ว ยังทำให้สามารถสร้างพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ ๆ กับบริษัทน้ำมันแห่งชาติของทั้งโอมานและยูเออี และบริษัทน้ำมันระดับชั้นนำของโลกตามแผนกลยุทธ์ Expand & Execute” นายพงศธร กล่าว

ปตท.สผ. คาดว่าการซื้อขายจะเสร็จสมบูรณ์ภายในสิ้นปีนี้ ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณการขายปิโตรเลียมของ ปตท.สผ. เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 16,000 บาร์เรลต่อวัน และปริมาณสำรองปิโตรเลียมพิสูจน์แล้วและปริมาณสำรองที่คาดว่าจะพบ (Proved and Probable Reserves) เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 65 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ ตามสัดส่วนการลงทุน
สำหรับการลงทุนของพาร์เท็กซ์ในประเทศต่าง ๆ มีดังนี้

โครงการพีดีโอ (บล็อค 6) (PDO Block 6) ซึ่งเป็นแปลงสัมปทานบนบกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีศักยภาพปิโตรเลียมสูงสุดในประเทศโอมาน ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 100,000 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศ มีปริมาณการผลิตน้ำมันดิบเฉลี่ยประมาณ 610,000 บาร์เรลต่อวันในปี 2561 หรือประมาณร้อยละ 70 ของการผลิตน้ำมันดิบทั้งหมดของประเทศโอมาน สำหรับผู้ดำเนินการในโครงการดังกล่าว คือ ปิโตรเลียม ดีเวลอปเมนต์ โอมาน (Petroleum Development Oman หรือ พีดีโอ) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมดำเนินการ (Operating consortium) โดยพาร์เท็กซ์ถือหุ้นร้อยละ 2 ในโครงการดังกล่าว

โครงการมุคไคซนา (บล็อค 53) (Mukhaizna Block 53) เป็นแหล่งผลิตน้ำมันดิบบนบกขนาดใหญ่ของประเทศโอมาน มีปริมาณการผลิตน้ำมันดิบเฉลี่ยในปี 2561 ประมาณ 120,000 บาร์เรลต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 13 ของปริมาณการผลิตทั้งหมดของประเทศ สำหรับผู้ดำเนินการในโครงการดังกล่าว คือ ออคซิเดนทัล ปิโตรเลียม คอร์ปอเรชั่น (Occidental Petroleum Corporation) โดยพาร์เท็กซ์ถือหุ้นร้อยละ 1 ในโครงการดังกล่าว

โครงการโอมาน แอลเอ็นจี (Oman LNG หรือ OLNG) เป็นโรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวแห่งเดียวในประเทศโอมาน มีจำนวนสายการผลิต จำนวน 3 สายการผลิต ด้วยกำลังการผลิตรวม 10.4 ล้านตันต่อปี โดยมีโอมาน แอลเอ็นจี แอลแอลซี (Oman LNG LLC) เป็นผู้ดำเนินการ และพาร์เท็กซ์ถือหุ้นร้อยละ 2 ในโครงการดังกล่าว

โครงการ ADNOC Gas Processing (AGP) เป็นกลุ่มโรงแยกก๊าซธรรมชาติบนบกขนาดใหญ่ที่สุดของรัฐอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มีกำลังการผลิตรวม 8,000 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน โดยบริษัท อาบูดาบี เนชั่นแนล ออยล์ หรือ แอดนอค (Abu Dhabi National Oil Company หรือ ADNOC) เป็นผู้ดำเนินการ ปัจจุบัน บริษัท Partex มีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 2 ในโรงแยกที่มีกำลังการผลิตรวมประมาณ 1,200 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน

โครงการดุงกา (Dunga) เป็นแหล่งผลิตน้ำมันดิบในคาซัคสถาน มีปริมาณการผลิตในปี 2561 ประมาณ 15,000 บาร์เรลต่อวัน โดยมีโททาลเป็นผู้ดำเนินการ และพาร์เท็กซ์ถือหุ้นร้อยละ 20 ในโครงการดังกล่าว

โครงการโพทิกัวร์ (Potiguar) เป็นโครงการผลิตน้ำมันดิบในประเทศบราซิล มีปริมาณการผลิตในปี 2561 ประมาณ 300 บาร์เรลต่อวัน โดยพาร์เท็กซ์เป็นผู้ดำเนินการและถือหุ้นร้อยละ 50

โครงการบล็อค 17/06 ในประเทศแองโกลา เป็นโครงการที่อยู่ระหว่างรอการพัฒนา ปัจจุบันมีการค้นพบน้ำมันดิบแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาการลงทุนขั้นสุดท้าย โดยมีโททาลเป็นผู้ดำเนินการ และพาร์เท็กซ์ถือหุ้นร้อยละ 2.5 ในโครงการดังกล่าว

Kanokkarn .T