fbpx
Saturday, January 16Modern Manufacturing

ปตท.เปิดศูนย์ติดตามการซ่อมแหล่งก๊าซ เจดีเอ

ปตท.เปิดศูนย์บริหารเอ็นจีวีภาคใต้ตอนล่าง ติดตามการซ่อมบำรุงของผู้ผลิตก๊าซฯ เจดีเอ ระหว่างวันที่ 7 – 23 กรกฎาคม 2562

นายศักดิ์เฉลิม สิทธิวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ บมจ.ปตท. (PTT) เป็นประธานเปิด “ศูนย์บริหารเอ็นจีวีภาคใต้ตอนล่าง ในช่วงหยุดซ่อมบำรุงแหล่งก๊าซฯ เจดีเอ” เพื่อเตรียมบริหารจัดการปริมาณเอ็นจีวีในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง และติดตามการซ่อมบำรุงของบริษัทผู้ผลิตก๊าซฯในระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 7 – 23 กรกฎาคม 2562

สำหรับการซ่อมบำรุงแหล่งก๊าซฯ ครั้งนี้ ส่งผลกระทบต่อสถานีบริการก๊าซเอ็นจีวีในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ประกอบด้วย สถานีบริการทั้งหมด 12 แห่ง ครอบคลุม 4 จังหวัด ได้แก่ จ.สุราษฎร์ธานี 4 แห่ง จ.นครศรีธรรมราช 3 แห่ง จ.สงขลา 4 แห่ง และจ.ปัตตานี 1 แห่ง

ปตท. ได้ประสานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสื่อความประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ใช้รถรับทราบล่วงหน้ามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 เป็นต้นมา และเตรียมแผนรองรับสถานการณ์อย่างเต็มที่ โดยทำการบรรจุก๊าซเอ็นจีวีจัดเก็บใส่รถขนส่งก๊าซฯ ไว้ เพื่อสำรองก๊าซฯ ไว้ก่อนการหยุดผลิต รวมทั้งวางแผนจัดสรรก๊าซฯ จากพื้นที่ส่วนกลางขนส่งมายังสถานีบริการฯ ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง เพื่อให้ก๊าซเอ็นจีวีมีจำหน่ายอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ได้จัดทีมช่างปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว ในการเตรียมความพร้อมให้สถานีบริการสามารถจำหน่ายได้อย่างต่อเนื่อง

สำหรับแหล่งก๊าซฯ เจดีเอ ถือเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญเพื่อหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจของพื้นที่ภาคใต้ เป็นแหล่งเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าและภาคขนส่ง ดังนั้น การซ่อมบำรุงแหล่งก๊าซฯ จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Kanokkarn .T