fbpx
Monday, January 20Modern Manufacturing

สารพันปัญหายอดฮิต ในงาน DIE CASTING

กระบวนการผลิตทุกขั้นตอนสามารถเกิดปัญหาได้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกิดจากเครื่องจักร การบำรุงรักษา สภาพแวดล้อม หรือแม้กระทั่งผู้ปฏิบัติงานกระบวนการผลิตในงาน Die Casting ก็เช่นกัน ปัญหาจากการทำงาน Die Casting สามารถพบได้บ่อยครั้ง ทั้งที่เกิดขึ้นกับแม่พิมพ์ ชิ้นงาน และแม้แต่กระทั่งเครื่องฉีด ซึ่งก็ล้วนแต่มีผลทำให้กระบวนการผลิตหยุดชะงัก โดยแต่ละปัญหาก็จะมีแนวทางการแก้ไขที่แตกต่างกันออกไป ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องทราบถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นเสียก่อน จึงจะสามารถแก้ไขปัญหานั้นได้

สารพันปัญหายอดฮิต ในงาน DIE CASTING

ทั้งนี้ ตัวอย่างกรณีศึกษาของงาน Die Casting ที่เกิดกับแม่พิมพ์ ซึ่งเป็นปัญหาที่พบบ่อย และสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ เพื่อให้กระบวนการผลิตสามารถดำเนินการต่อไปได้ โดยไม่ต้องหยุดพักเพื่อซ่อมเครื่องเป็นระยะเวลายาวนาน มีดังนี้

เศษอะลูมิเนียมติดภายในแม่พิมพ์

ปัญหานี้สามารถเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง โดยเฉพาะในการทำงานฉีดอะลูมิเนียม เนื่องจากอุณหภูมิที่ผิดปกติ หรือการล้างหน้าแม่พิมพ์ไม่ตรงจุด ก็อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เศษที่มาจากการฉีดยังติดอยู่ที่แม่พิมพ์ไม่ว่าจะเป็นเศษที่มีความบางหรือมีขนาดเล็กเพียงใด ก็จะทำให้ชิ้นงานที่ออกมาไม่ตรงตามความต้องการที่กำหนดไว้

HOW TO SOLVING

ปัญหานี้มักเกิดจากการฉีดขึ้นรูปงานเป็นระยะเวลานานๆ หรือในบางครั้งแม่พิมพ์เองก็มีส่วนที่แตกหรือสึกหรอ ทำให้มีอะลูมิเนียมติดแม่พิมพ์ขณะทำการฉีดได้ ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการขัดแม่พิมพ์ โดยใช้หินขัดขัดไปที่ส่วนที่มีอะลูมิเนียมติดอยู่ให้หลุดออกจากแม่พิมพ์ จากนั้นก็สามารถทำการฉีดชิ้นงานต่อไปได้ตามปกติ

ชิ้นงานติดแม่พิมพ์ขณะฉีด

ปัญหานี้หากไม่มีผู้ปฏิบัติงานคอยติดตามดูอย่างสม่ำเสมอ อาจทำให้แม่พิมพ์เกิดความเสียหายระดับรุนแรงได้ เพราะเมื่อชิ้นงานติดแม่พิมพ์แล้ว เซนเซอร์ไม่ทำการตัดหยุดเครื่องโดยอัตโนมัติ ทำให้เครื่องยังทำงานต่อเนื่องต่อไป โดยการปิดแม่พิมพ์แล้วฉีดซ้ำ อาจทำให้แม่พิมพ์แตกได้

HOW TO SOLVING

ปัญหาชิ้นงานติดแม่พิมพ์ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับแม่พิมพ์ที่มีลักษณะซับซ้อน และมี Core Pin หลายตัว หรือ Core Pin ที่มีขนาดเล็ก จนทำให้มีเศษบางๆ เคลือบอยู่บริเวณรอบ Core Pin เมื่อฉีดในรอบถัดไปก็จะทำให้ชิ้นงานติดแม่พิมพ์ได้ง่าย ปัญหาดังกล่าวต้องดำเนินการแก้ไขด้วยการตั้งท่อของ Cassette Spray ให้ตรงตำแหน่ง เพื่อป้องกันไม่ให้มีเศษอะลูมิเนียมติดที่ Core Pin และหมั่นตรวจสอบ Core Pin ตามรอบอายุการใช้งาน เนื่องจากหาก Core Pin หมดคุณสมบัติของการลื่นไหล ก็จะทำให้เกิดปัญหาดังกล่าวได้บ่อยครั้ง

แม่พิมพ์แตก

ปัญหาแม่พิมพ์แตกสามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นจากสาเหตุจากเศษอะลูมิเนียมติดภายในแม่พิมพ์ หรือชิ้นงานติดแม่พิมพ์ขณะฉีด หรืออาจเกิดจากอายุการใช้งานของแม่พิมพ์มากเกินไป ก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้แม่พิมพ์แตกได้เช่นกัน

HOW TO SOLVING

การป้องกันปัญหาแม่พิมพ์แตก คือ ต้องตรวจสอบอายุ การใช้งานของแม่พิมพ์ให้แม่นยำ เนื่องจากการฉีดงานที่อุณหภูมิสูง จะทำให้อายุการใช้งานของแม่พิมพ์นั้นสั้นลงเร็วกว่าแม่พิมพ์ชนิดอื่น ๆ และยังเป็นการป้องกันปัญหาจากเศษอะลูมิเนียมติดภายในแม่พิมพ์ หรือชิ้นงานติดแม่พิมพ์ขณะฉีดได้ ซึ่งการตรวจสอบอายุการใช้งานของแม่พิมพ์นั้นยังเป็นการช่วยเพิ่มอายุการใช้งาน และลดปัญหาแม่พิมพ์แตกก่อนเวลาได้อีกด้วย ส่วนการแก้ไขปัญหาแม่พิมพ์แตกนั้น สามารถทำได้โดยการเชื่อมจุดที่แตก แล้วทำการขัดตกแต่งแม่พิมพ์ให้อยู่ในสภาพเดิม ก็สามารถใช้งานต่อไปได้

Core Pin หัก แหว่งหรือคด

ปัญหานี้มักเกิดกับ Core Pin ที่มีขนาดเล็กและอยู่ในตำแหน่งที่ลึกที่สุดของชิ้นงาน โดยบางครั้งอาจพบว่าปัญหานี้เกิดจากการมีเศษอะลูมิเนียมติดอยู่ที่ Core Pin จนเกิดการหักงอตามมา

HOW TO SOLVING

การป้องกันปัญหา Core Pin หัก แหว่งหรือคดจะต้องทราบอายุการใช้งานของ Core Pin และหมั่นตรวจสอบอยู่เสมอเพื่อป้องกันเศษอะลูมิเนียมติดอยู่ที่ Core Pin จนอาจเกิดการหักงอตามมาได้ รวมถึงการเปลี่ยน Core Pin ใหม่ แต่หากเป็น Core Pin แบบที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้ จะต้องทำการออกแบบใหม่ โดยทำการเจาะส่วนที่เป็น Core Pin และพื้นที่รอบข้างที่สามารถเจาะได้ แล้วเปลี่ยนส่วนนั้นให้เป็นแบบถอดเปลี่ยนได้ เพื่อให้ง่ายต่อการซ่อมแซมแม่พิมพ์กรณีที่เกิดปัญหาซ้ำในจุดเดิม อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่แล้ว Core Pin ส่วนที่มักจะเกิดปัญหา จะได้รับการออกแบบให้สามารถถอดเปลี่ยนได้

Ejector Pin สูงหรือต่ำเกินไป

ปัญหาของ Ejector Pin อาจมีสาเหตุการเกิดได้หลายประการ ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุจากเครื่องจักร หรือการสึกหรอของ Ejector Pin เอง ซึ่งผู้ปฏิบัติงานสามารถตรวจสอบเบื้องต้นได้ โดยวางแม่พิมพ์ในแนวราบเพื่อตรวจสอบว่ามี Ejector Pin ในตำแหน่งใดบ้างที่สูงหรือต่ำเกินไปหรือไม่ เพราะการใช้ Ejector Pin เป็นระยะเวลานาน ก็สามารถเกิดการสึกหรอ หรือคดงอของ Ejector Pinที่มีขนาดเล็กได้

HOW TO SOLVING

หากพบปัญหา Ejector Pin ผิดปกติ ไม่ว่าจะสูงหรือ ต่ำเกินไปก็ตาม ผู้ปฏิบัติงานสามารถแก้ไขได้ โดยการเปลี่ยน Ejector Pin ตัวนั้นออกไปแล้วนำตัวใหม่ที่มีความยาวตามมาตรฐานมาใส่แทน

ปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเกิดปัญหาในการทำงาน Die Casting เท่านั้น ยังมีปัญหาอื่นๆ ที่เกิดจากการทำงาน เช่น แม่พิมพ์ไม่มีรูยึด Auto Measure ก็ต้องทำการเจาะรูยึดที่ข้างแม่พิมพ์ หรือปัญหา Coupling แตก ก็สามารถเปลี่ยนใช้ตัวใหม่ได้ ปัญหาชิ้นงานเป็นรอยดึงจากแม่พิมพ์ สามารถแก้ไขโดยการขัดแม่พิมพ์ในส่วนที่เกิดรอยดึง เป็นต้น โดยปัญหาเหล่านี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายส่วนในการแก้ไข ต้องพิจารณาก่อนว่ามีระดับความเสียหายมากน้อยเพียงใด จึงสามารถทำการแก้ไขตามจุดนั้นๆ ได้ ทั้งนี้ การทำงาน Die Casting ยังมีปัญหาเล็กๆ น้อยๆ ต่างๆ นานาเกิดขึ้นได้อีกมากมาย ขึ้นอยู่กับการเอาใจใส่ดูแลแม่พิมพ์ที่ใช้งานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันปัญหาในขณะผลิต ซึ่งจะทำให้เกิดความสูญเสียทั้งเวลาและแรงงานในการทำงานมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม ปัญหาต่างๆ ที่เกิดกับแม่พิมพ์ล้วนแล้วแต่ขึ้นอยู่กับการ Preventive Maintenance ทั้งสิ้น หากไม่ทำการป้องกันปัญหาก่อนที่จะเกิด ก็จะทำให้สูญเสียรายได้เป็นจำนวนมากได้เช่นกัน

EXECUTIVE SUMMARY

Every manufacturing process could have a problem in each step. The problem could occur from the machine, maintenance, environment or the operator even manufacturing process in die casting. The problem from die casting work are often occurring by the mold, work piece and even injection machine. Every factors could effect to machine downtime which each problem has its own method to solve differently. The operator or related person need to know the cause of problem exactly before solving the problem.

The problem that could occur with mold is depending on preventive maintenance, if not take the preventive action before the problem appear then benefit would be loss in high volume.

Modern Manufacturing on FacebookModern Manufacturing on Youtube
Modern Manufacturing
Web Admin
 
นำเสนอข่าวสารความรู้รอบด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต เพื่ออุตสาหกรรมไทยก้าวหน้าด้วยวิทยาการสมัยใหม่และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย