fbpx
Friday, August 14Modern Manufacturing

ผิดจริง! ไทยเรยอน ปล่อยน้ำเสียลงเจ้าพระยา

กระทรวงอุตสาหกรรม เผยผลตรวจค่าน้ำ หลังมีผู้ถ่ายคลิปการปล่อยน้ำทิ้งของโรงงานบริษัท ไทยเรยอน ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา พบผิดจริง สั่งปรับ และกำชับโรงงานแก้ไขอย่างเร่งด่วน


นายประกอบ วิวิธจินดา ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม

นายประกอบ วิวิธจินดา ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยรายงานการตรวจสอบกรณีมีผู้ถ่ายคลิปการปล่อยน้ำทิ้งของโรงงาน บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาทางสื่อออนไลน์ ว่า สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ได้ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย และจุดระบายน้ำทิ้ง รวมถึงได้เก็บตัวอย่างน้ำทิ้งตรงจุดดังกล่าว พบว่าการระบายน้ำทิ้งออกจากโรงงานมีคุณภาพไม่เป็นไปตามกฎหมาย โดยน้ำทิ้งมีอุณหภูมิ 43 องศาเซลเซียส ซึ่งเกินกว่ากฎหมายกำหนดไว้ให้ไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส จึงได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับโรงงานดังกล่าวแล้วโดยมีอัตราโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท

ทั้งนี้น้ำที่ปล่อยออกจากโรงงาน เป็นน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตซึ่งผ่านกระบวนการบำบัดแล้วถึงปล่อยลงแม่น้ำ ทั้งนี้ จากระบบตรวจวัดมลพิษออนไลน์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผลตรวจวัดค่าปริมาณความสกปรกของน้ำที่ปล่อยทิ้ง (COD) และค่าปริมาณการปล่อยน้ำทิ้งต่อวัน (FLOW) ซึ่งแจ้งผลได้ทุกชั่วโมง วัดค่า COD สูงสุดได้ 86.87 มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกินค่ามาตรฐาน 120 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณน้ำทิ้งเฉลี่ย 32,119 ลูกบาศก์เมตร ไม่เกินกว่าปริมาณที่ควบคุม ส่วนค่าอื่นๆ ต้องรอผลการตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการก่อน

สำหรับปัญหากลิ่นรบกวนที่ชาวบ้านร้องเรียนโรงงานไทยเรยอนฯ ได้สั่งการให้โรงงานปรับปรุงแก้ไขสาเหตุที่ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นรบกวน โดยเฉพาะการปรับปรุงระบบดักสารคาร์บอนไดซัลไฟด์ (CS2) และระบบบำบัดน้ำเสียซึ่งมีความคืบหน้าไปมากแล้ว รวมทั้งการจัดทำประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การควบคุมการระบายสาร CS2 ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดทำประชาพิจารณ์กับประชาชนในพื้นที่Kanokkarn .T