fbpx
Thursday, January 21Modern Manufacturing

พพ.ดึงวิสาหกิจชุมชน ภาคเหนือ ติดตั้งโดมอบแห้ง

พพ.เดินสายรับสมัครผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน ร่วมโครงการติดตั้งพาราโบล่าโดม จ.เชียงใหม่ ใช้โดมอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมสร้างเครือข่ายเพิ่มช่องทางการตลาดรองรับสินค้าจากโดมอบแห้งทั่วประเทศ


นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ได้เปิดเวทีสัมมนาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2562 ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก หรือ พาราโบล่าโดม เพื่อกิจการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร ผ่านการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยพื้นที่ภาคเหนือถือเป็นพื้นที่เป้าหมาย ที่มีผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน ที่มีศักยภาพด้านการผลิตผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปที่มีความหลากหลายจนได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ทั้งนี้การดำเนินโครงการดังกล่าว พพ.ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยแผนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประมาณ 30 % ของเงินลงทุนทั้งหมด โดยให้ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือ สามารถเลือกแบบขนาดของโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นแบบมาตรฐานที่ พพ.ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรในการออกแบบให้มีความเหมาะสมต่อการนำไปใช้ในการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรให้มีคุณภาพและถูกสุขลักษณะ ซึ่งระบบดังกล่าวจะช่วยให้เกษตรกรมีประสิทธิภาพในการผลิตและลดต้นทุนในด้านการใช้เชื้อเพลิง ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการเข้าไปส่งเสริมระบบอบแห้งดังกล่าวทั่วประเทศ ให้ได้ 50,000 ตารางเมตร ภายในปี 2569

สำหรับผลการดำเนินงานในการส่งเสริมการใช้พาราโบล่าโดมตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปี 2561 ทีผ่านมา สามารถสนับสนุนการติดตั้งระบบดังกล่าวไปแล้ว 30,000 ตารางเมตร หรือคิดเป็น 254 ระบบ รวมงบสนับสนุนมากกว่า 100 ล้านบาท โดยในปีนี้ (2562) พพ.ได้เปิดให้ผู้ที่สนใจในการติดตั้งระบบพาราโบล่าโดมเข้าร่วมโครงการ โดยมีเป้าหมายทั้งสิ้น 5,000 ตารางเมตร จัดสรรงบประมาณ 12 ล้านบาท ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯทั้งระบบออนไลน์ ไปรษณีย์ และสมัครด้วยตนเองที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) และเว็ปไซต์ www.solardryerdede.com หรือ 09-8747-7702, 06-2154-5450

นอกจากนี้ พพ. ยังมีแผนการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้กับสินค้าแปรรูปจากพาราโบล่าของวิสาหกิจชุมชนในแต่ละพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น กล้วยตาก ข้าวแต๋น ผลไม้อบแห้ง รวมทั้งเนื้อลำไยอบแห้ง สมุนไพรอบแห้ง เนื้อสัตว์และปลาอบแห้ง ผ่านช่องทางเครือข่ายทั้งทางไปรษณีย์ไทยผ่านเว็บไซต์Thailandpostmart และกลุ่ม ปตท. ในการวางจำหน่ายสินค้าที่สถานีน้ำมันทั่วประเทศอีกด้วย

นายเกียรติยศ ทินรัตน์วรกุล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ภูเครือ จำกัด ภายใต้แบรนด์ Acaba coffee โรงคั่วกาแฟอคาบา แห่งไร่ภูเครือ กล่าวว่า. บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่ปี 2561 ซึ่งทำให้กระบวนการผลิตเมล็ดกาแฟจากเดิมที่มีการสูญเสียจากสภาพอากาศที่ไม่แน่นอนแต่เมื่อหันมาใช้พาราโบลาโดมในการอบแห้งทำให้สามารถควบคุมอุณหภูมิระหว่างกระบวนการผลิตได้เสถียรมากขึ้น ช่วยความเสียหายของสินค้า จนนำมาซึ่งผลผลิตที่เพิ่มขึ้นมาก สินค้ามีคุณภาพเป็นที่ยอมรับจากตลาด อีกทั้งยังสามารถคาดการณ์ปริมาณสินค้าที่ออกสู่ตลาดได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Kanokkarn .T