fbpx
Friday, August 14Modern Manufacturing

พัฒน์กลรุกให้บริการเครื่องจักรในโรงงานนมกู๋จี @เวียดนาม

บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) ได้บุกตลาดประเทศเวียดนาม ด้วยการให้บริการเครื่องจักรนมและเครื่องดื่ม กับบริษัทหุ้นส่วนนมกู๋จี (Cu Chi Milk Joint Stock Company Limited) ซึ่งเป็นผู้ผลิตนมสดพาสเจอร์ไรส์ โยเกิร์ต และชานมบรรจุขวด ตั้งอยู่ในเมืองโฮจิมินห์ 

พัฒน์กลรุกให้บริการเครื่องจักรในโรงงานนมกู๋จี @เวียดนาม

พัฒน์กลเชื่อมั่นในเศรษฐกิจอาเซียน

คุณแสงชัย โชติช่วงชัชวาล
คุณแสงชัย โชติช่วงชัชวาล ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)

คุณแสงชัย โชติช่วงชัชวาล ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวถึงการขยายการให้บริการเครื่องจักรว่า พัฒน์กลได้มีการขยายตลาดและการลงทุนมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการลงทุนทั้งในด้านเครื่องจักรและบุคลากรเป็นจำนวนมาก เพื่อขยายไปสู่สมาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีการปรับปรุงโรงงานกิ่งแก้วให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น และจัดเป็นศูนย์กระจายสินค้า งานติดตั้งและบริการ และจัดเป็นศูนย์ฝึกอบรม บนพื้นที่ทำงานขนาด 10,000 ตารางเมตร รวมถึงมีการติดตั้งเครื่องจักรใหม่ๆ ที่โรงงานพัฒน์กลแมนนูแฟคเจอริ่ง จังหวัดเพชรบุรีอีกด้วย

“บริษัทฯ เองมีความเชื่อมั่นในสมาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นอย่างมาก เนื่องด้วยในภูมิภาคอาเซียนเองนั้นมีประชากรรวมกันเกือบ 700 ล้านคน เมื่อเทียบกับประชากรในประเทศไทยกว่า 60 ล้านคน จะเห็นได้ว่าเรายังมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก โดยเฉพาะเราเป็นผู้นำในตลาดที่มีความชำนาญมากว่า 50 ปี โดยเราเป็นบริษัทไทยที่มีเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพระดับโลก และมีการจดสิทธิบัตรเป็นจำนวนมาก เรามีหน่วยงานพัฒนาเทคนิคและสร้างเครื่องจักรที่ทำงานประจำตลอดเวลาและเรามีวิสัยทัศน์ ที่ว่าพัฒน์กลนำเสนอวิศวกรรมฉันท์มิตรในกระบวนการผลิตอาหาร เครื่องดื่ม ระบบทำความเย็นและเครื่องทำน้ำแข็งของโลก”

นมกู๋จีมั่นใจในเครื่องจักรและการบริการของพัฒน์กล

คุณเหงียน ถิ ทู เฮือง
คุณเหงียน ถิ ทู เฮือง ผู้จัดการ บริษัทหุ้นส่วน นมกู๋จี

ด้านคุณเหงียน ถิ ทู เฮือง ผู้จัดการบริษัทหุ้นส่วนนมกู๋จี กล่าวว่า บริษัทฯ ได้เริ่มทำธุรกิจตั้งแต่ปี 2013 บนพื้นที่ส่วนโรงงาน 1,200 ตารางเมตร พื้นที่รวม 125 ไร่ โดยให้ความสำคัญในการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการผลิตสินค้า ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิต ซึ่งเครื่องจักรของเราสามารถผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ ได้ถึง 2,000 ลิตรต่อชั่วโมง โยเกิร์ต 2,000 ลิตรต่อวัน และชานมบรรจุขวด 2,000 ลิตรต่อชั่วโมง โดยทั้งนี้ บมจ.พัฒน์กล เป็นส่วนสำคัญในการออกแบบและผลิตติดตั้งระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการผลิต ทำให้ Cu Chi Milk Joint Stock Ltd. เป็นโรงงานนมสดพาสเจอร์ไรส์ โยเกิร์ต เเละชานมบรรจุขวดที่ทันสมัยแห่งหนึ่งในโฮจิมินห์ โดยหลังจากที่ได้นำระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการผลิตอาหารมาใช้ พบว่าปัญหาความยุ่งยากต่างๆ ในกระบวนการผลิตลดน้อยลง ที่สำคัญระบบควบคุมแบบอัตโนมัตินี้มีความแม่นยำสูง ทำให้สินค้ามีคุณภาพและมาตรฐานตามที่ต้องการ

ขยายตลาดด้วยแนวคิด ‘เอาของดีไปขยายในพื้นที่ใหม่’   คุณแสงชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการบุกตลาดต่างประเทศนั้น พัฒน์กลใช้โมเดลทางธุรกิจและผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จในประเทศไทยนำไปขยายผลในประเทศอื่นๆ เพื่อให้มีมาตรฐานและความชำนาญ แต่สิ่งที่สำคัญ คือ ได้มีการปรับกลยุทธ์ต่างๆ ให้เหมาะกับสภาพเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมของประเทศนั้นๆ ซึ่งเราเองมีพาร์ทเนอร์เป็นนักธุรกิจในประเทศเหล่านั้นด้วย  รวมถึงเราได้เน้นให้มีการบริการทั้งก่อนและหลังการขาย เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการเหมือนกับที่เราทำในประเทศไทย โดยเราเรียกว่านโยบายนี้ว่า ‘เอาของดีไปขยายในพื้นที่ใหม่’ โดยมีทีมงาน One Team One Country 1 ทีม 1 ประเทศ เพื่อให้มีความชำนาญในแต่ละประเทศ และไม่เพียงแต่การขยายตลาดไปยังภูมิภาคอาเซียนเท่านั้น บริษัทฯ มีสำนักงานตัวแทนดูแลในประเทศอเมริกา ออสเตรเลีย ยุโรป และญี่ปุ่น รวมทั้งตะวันออกกลางและแอฟริกา เรียกว่าเราทำธุรกิจไปทั่วโลกกว่า 50 ประเทศทั่วทุกทวีป

บริการเครื่องจักรนมและเครื่องดึ่ม

EXECUTIVE SUMMARY

Patkol Public Company Limited advanced into Vietnam through diary and beverage machine service cooperation with Cu Chi Milk Joint Stock Company Limited which produces bottled pasteurized milk, yoghurt and milk tea at Ho Chi Minh city. Patkol take an essential part of system designed and automation system installation for food manufacturing. After taking food automation system into Cu Chi Milk Joint Stock, the complication in manufacturing process has been reduced and the automation system with high precision affect the product and provide better quality and standard.

Modern Manufacturing on FacebookModern Manufacturing on Youtube
Modern Manufacturing
Web Admin
 
นำเสนอข่าวสารความรู้รอบด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต เพื่ออุตสาหกรรมไทยก้าวหน้าด้วยวิทยาการสมัยใหม่และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย