fbpx
Tuesday, July 14Modern Manufacturing

ยอดหญิงในวงการอุตสาหกรรมปี 2018 จาก Putman Media

กองบรรณาธิการของ Putman Media ผู้ผลิตนิตยสาร Chemical Processing, Control, Control Design, Food Processing, Pharmaceutical Manufacturing, Plant Services และ Smart Industry ได้รวบรวมและนำเสนอข้อมูลยอดหญิงที่มีอิทธิพลมากที่สุดในวงการอุตสาหกรรมปี 2018 ของประเทศสหรัฐอเมริกา​ขึ้นมา

โครงการนี้เกิดขึ้นจากความต้องการในการให้ความสำคัญแก่สตรีที่มีบทบาทสำคัญในวงการอุตสาหกรรมหรืองานสายการผลิต ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วในยุคปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นโมเดลธุรกิจที่เปลี่ยนไป รูปแบบการบริหารจัดการที่มีความละเอียดมากขึ้นไปจนถึงบทบาทของแรงงานยุคใหม่สตรีเหล่านี้กลับเฉิดฉายและส่องประกายอยู่ท่ามกลางการเติบโตของธุรกิจได้อย่างน่าจดจำ

กว่า 47% ของแรงงานในสหรัฐฯ นั้นเป็นสุภาพสตรี โดยในส่วนของอุตสาหกรรมนั้นมีสุภาพสตรีอยู่เพียง 29% และ 7 ใน 10 คนจากผู้ตอบแบบสอบถามรู้สึกว่าผู้หญิงนั้นไม่ได้รับความไว้วางใจในการมอบหมายภาระหน้าที่สำคัญ การให้ความสำคัญและการยอมรับในบทบาทรวมถึงศักยภาพของสตรีให้เหมาะสมตามความเป็นจริงโดยปราศจากมุมมองเรื่องเพศภาวะจึงเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งในการเอกสารต้นฉบับนั้นรายชื่อต่าง ๆ ถูกเสนอจากบุคคลในแวดวงอุตสาหกรรมและถูกโหวตอีกครั้งจากกองบรรณาธิการ​ของ Putmanโดยรายชื่อมีดังนี้

 • Eleni Antoniadou นักวิทยาศาสตร์ Clinical Trials แห่ง University College of London สมาชิกของ NASA Academy  และ ผู้ก่อตั้ง Transplants Without Donors
 • Jolene Baker ผู้เชี่ยวชาญ Manufacturing Intelligence อาวุโส  LSI – Logical Systems LLC
 • Marie-Pierre Belanger รองประธานด้านดิจิทัลโซลูชะนและผู้จัดการผลิตภัณฑ์สำหรับอินเตอร์เน็ทในงานอุตสาหกรรม Pitney Bowes
 • Mary Bunzel ผู้จัดการทั่วไปและผู้นำอุตสาหกรรมกลุ่มโซลูชันอุตสาหกรรมการผลิต Intel
 • Lisa Caton LaBean ผู้อำนวยการธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตและศูนย์เทคโนโลยี Dow Chemical
 • Nancy Corriveau ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการณ์ Blentech Corp.
 • Kelly Finch ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยี O-AT-KA Milk
 • Linda Freeman ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ Rockwell Automation
 • Andrea Funk CEO, Cambridge-Lee Industries
 • Marie Getsug Program Manager, ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์-บริหารสินทรัพย์ Jacobs Engineering Group
 • Peggy Gulick ผู้อำนวยการฝ่าย Digital Transformation สำหรับการผลิตทั่วโลก AGCO Corp.
 • Rebecca Holland New รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านการบริหารธุรกิจทั่วโลก Thermo Fisher Scientific
 • Rachelle Howard วิศวกร Process Control อาวุโส  Vertex Pharmaceuticals
 • Jan Lindsey Supervisor ด้านการตรวจสอบ Children’s GMP LLC
 • Anne Lucietto ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Purdue Polytechnic Institute’s School of Engineering Technology
 • Brianne Murphy ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและสื่อ Longterm Technology Services
 • Carol Ptak พันธมิตร Demand Driven Institute
 • Miranda Shope รองประธานฝ่ายปฏิบัติการณ์ Avid Solutions
 • Elizabeth Taylor ผู้จัดการด้านการพัฒนาต่อนื่อง Eastern Oil Co.
 • Dona Tseng วิศวกรอาวุโส Shire PLC
 • Lisa Webb รองประธานฝ่ายปฏิบัติการณ์ Gorton’s Seafood
 • Rendela Wenzel ผู้นำด้านการซ่อมทำรุงและความเชื่อถือได้ทั่วโลก Eli Lilly and Co.

ที่มา:

Influentialwomeninmanufacturing.com/honorees/

Thos
"I can't understand why people are frightened of new ideas. I'm frightened of the old ones"
John Milton Cage Jr.