fbpx
Thursday, August 13Modern Manufacturing

รู้ไหม? รองเท้านิรภัยถูกแพงต่างกันแค่ไหน?

ความปลอดภัยในการทำงานถือเป็นมาตรการลำดับ 1 เสมอมาสำหรับหน่วยงาที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิต อุปกรณ์ความปลอดภัยและมาตรการต่าง ๆ ต้องมีคุณภาพที่เหมาะสมกับรูปแบบการทำงาน ไม่ว่าจะการแปรรูป การผลิตชิ้นส่วน การประกอบ หรืองานคลัง หนึ่งในอุปกรณ์ที่ทุกคนต้องสวมใส่ คือ รองเท้านิรภัย แต่รองเท้านิรภัยราคาถูกกับรองเท้านิรภัยราคาแพงจะแตกต่างกันแค่ไหนกัน?

แน่นอนว่าสิ่งที่ได้มาจากการสวมใส่รองเท้าราคาแพง คือ ความสะดวกสบาย แต่วัสดุสำหรับหัวรองเท้าและพื้นรองเท้านั้นมีความแตกต่างกัน โดยหัวรองเท้าที่นิยมใช้กันมักจะเป็นโลหะ แต่สำหรับรองเท้านิรภัยราคาแพงบางรุ่นนั้นเป็นพลาสติก!

แน่นอนว่าไม่ใช่พลาสติกธรรมดาแต่เป็นพลาสติกที่มีความทนทานและความเหนียวพอที่จะรับน้ำหนักหรือเจอกับการทิ่มแทงของของมีคมจากอุบัติเหตุได้เป็นอย่างดีจากวิดีโอตัวอย่างจะพบว่าทั้งรองเท้าที่มีราคาสูงและรองเท้าราคาถูกนั้นสามารถรับแรงกดได้ประมาณ 2 ตัน ทั้งคู่เมื่อทดสอบโดยเครื่องกดอัดไฮดรอลิก แล้วเมื่อทดสอบกับการกดด้วยวัสดุปลายแหลมต่างพบว่าสามารถป้องกันการกดทับจากวัสดุปลายแหลมได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งคู่

ความแตกต่างสำหรับรองเท้านิรภัยราคาถูกหรือราคาแพงอาจไม่มีความแตกต่างหรือนัยสำคัญเท่าไหร่นักหากใช้วัสดุที่มีความแข็งแรงไม่ว่าจะโลหะหรือพลาสติกพิเศษ แต่ประเด็นสำคัญอยู่ที่ความสามารถในการใช้งาน เช่น ความสามารถในการรองรับน้ำหนักกดทับ การเกาะพื้นผิว รวมไปถึงความสามารถการป้องกันวัตถุปลายแหลมเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณา ข้อมูลเหล่านี้สามารถสอบถามผู้ขายหรือตรวจสอบจากเอกสารคู่มือประกอบจะมีรายละเอียดเบื้องต้นระบุไว้เพื่อยืนยันคุณสมบัติ

Thos
"I can't understand why people are frightened of new ideas. I'm frightened of the old ones"
John Milton Cage Jr.