fbpx
Monday, May 25Modern Manufacturing

ระบบคลังชิ้นส่วนอัตโนมัติ

คนที่ปรับระบบ logistics ให้เป็นระบบอัตโนมัติ ก็ควรจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนด้วยคอนเซ็ปต์ที่มีการวางแผนเป็นอย่างดี ตัวอย่างเช่นการสร้างคลังสินค้าระบบอัตโนมัติจะทำให้บริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางสามารถที่จะเพิ่มปริมาณความจุสินค้าได้อีกหลายเท่าและยังมีส่วนทำให้ปริมาณงานที่ทำในช่วงเวลาหนึ่งเพิ่มขึ้นด้วย

ระบบคลังชิ้นส่วนอัตโนมัติ

เนื่องจากร้านขายเนื้อจะมีผลประกอบการที่น้อยเกินไปสำหรับการเริ่มต้นลงทุนเป็นจำนวนเงินหลายพันยูโร และการขายสินค้าก็มีจำนวนน้อยเกินไปที่จะเข้ามาชดเชยทางการเงินกับเงินที่ลงทุนไปได้ จำเป็นจะต้องมีจำนวนการขายสินค้าและผลประกอบการในระดับหนึ่งที่จะทำให้มีต้น ทุนที่ลงไปในระบบอัตโนมัติคืนกลับมาอย่างรวดเร็วด้วยข้อได้เปรียบในเรื่อง ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการระบบ logistics ผู้จัดการด้าน supply chain และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบ logistics ของบริษัทและร้านค้าขนาดกลาง

โดยทั่วไปแล้วจะมีปัจจัยที่สำคัญอยู่ 2 ประการสำหรับระบบอัตโนมัติในการจัดเก็บและระบบ logistics คือ ประการแรก ระบบอัตโนมัติจะเป็นประโยชน์ก็ต่อเมื่อบริษัทมีขนาดใหญ่เพียงพอในระดับหนึ่งหรือกำลังมีขนาดที่ใหญ่ขึ้น ประการที่สองระบบอัตโนมัติจะมีประสิทธิผลอย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อมีปริมาณการผลิตที่สูงในระดับหนึ่งหรือกำลังเพิ่มกำลังการผลิตไปจนถึงระดับนั้น โดยรวมแล้วจะมีการพูดกันถึงหัวข้อเกี่ยวกับปริมาณงานหรือสินค้าที่ทำในช่วงเวลาหนึ่ง อย่างเช่นในวงการอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งเป็นตัวแทนสำหรับวงการอุตสาหกรรมอื่นๆ การลงทุนกับระบบการจัดเก็บเนื้อแช่แข็งแบบอัตโนมัติจะไม่คุ้มค่าสำหรับร้านขายเนื้อขนาดเล็กที่มีพนักงานสามคนและมีลูกค้าประจำอยู่ 50 ราย  จะสามารถลดค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานและคนงานและสามารถชดเชยเงินลงทุนเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วโดยการใช้ระบบอัตโนมัติ บริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศเยอรมนีหรือทวีปยุโรบจะมาถึงจุดคุ้มทุนหรือช่วงเวลาที่บริษัทสามารถชดเชยเงินลงทุนของบริษัทได้ภายในระยะเวลาที่น้อยกว่าห้าปี

บริเวณส่วนที่ทำหน้าที่ตรวจสอบซึ่งได้ประกอบรวมอยู่ในคลังชั้นวางสินค้าโดยตรงจะทำให้สามารถเพิ่มอัตราการผลิตได้อีกมาก
บริเวณส่วนที่ทำหน้าที่ตรวจสอบซึ่งได้ประกอบรวมอยู่ในคลังชั้นวางสินค้าโดยตรงจะทำให้สามารถเพิ่มอัตราการผลิตได้อีกมาก

ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มคุณภาพและความเร็ว

นอกจากค่าใช้จ่ายที่ลดลงอย่างชัดเจนในเรื่องของการจัดการระบบ logistics แล้ว ระบบอัตโนมัติยังมีข้อได้เปรียบอื่น ๆ อีกด้วย โดยหลายวงการจะได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ประกอบอยู่ในระบบชั้นวางของอัตโนมัติและการจัดเก็บชิ้นส่วนขนาดเล็ก ตัวอย่างเช่น ระบบการจัดส่งแบบอัตโนมัติที่จะทำการเชื่อมต่อการผลิตเข้ากับการแจกจ่าย (รูปที่ 2) สิ่งที่จะเข้ามาช่วยเพิ่มศักยภาพในการผลิตได้อีกก็คือบริเวณส่วนผู้ตรวจสอบหรือระบบการยกขึ้นรถบรรทุกอัตโนมัติที่อยู่ภายในคลังสินค้าโดยตรง ซึ่งจะเข้ามาแทนที่ระบบการขนส่งภายในและเส้นทางที่ยาวของพนักงานในการที่จะจัดรวบรวมหรือขนย้ายสินค้าตามใบสั่งงาน

ตัวอย่างเช่นในอุตสาหกรรมอาหารสามารถที่จะรวมเอาระบบการห่อ, การบรรจุลงกล่องและระบบการเคลือบแผ่นพลาสติก รวมถึงโมดูลซอฟต์แวร์ในการติดตามสินค้าหรือการตรวจสอบข้อมูลอายุการเก็บรักษาอาหารเข้าไว้ในโรงงานระบบ logistics แบบอัตโนมัติได้ ซึ่งจะทำให้ระบบอัตโนมัติทำให้เกิดข้อได้เปรียบทางด้านต้นทุน รวมถึงยังช่วยเพิ่มคุณภาพและความเร็วของขั้นตอนการดำเนินงานทั้งหมดด้วย นอกจากนั้นบริษัทที่ใช้ระบบ logistics แบบอัตโนมัติยังสามารถเพิ่มความยืดหยุ่นในการทำงานเนื่องจากสามารถที่จะจัดการโรงงานได้อย่างรวดเร็วตามสถานการณ์และขนาดของความต้องการที่แตกต่างกัน ทำให้บริษัทสามารถตอบสนองต่อการค้าที่ต้องการระยะเวลาการส่งสินค้าที่รวดเร็วรวมถึงการเปลี่ยนแปลงความต้องการของตลาดได้อย่างมีประสบความสำเร็จ

ประหยัดพื้นที่และพลังงานด้วยการใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่วางแผนมาเป็นอย่างดี

นอกจากความยืดหยุ่นที่สูงขึ้น ความเร็วในการถ่ายโอนสินค้าที่เพิ่มขึ้นและข้อได้เปรียบทางด้านต้นทุนแล้ว ผู้จัดการด้าน supply chain จำนวนมากยังได้มีการตัดสินใจเลือกระบบคลังสินค้าแบบอัตโนมัติเช่น Satellite-Storage System โดยใช้เหตุผลเกี่ยวกับการประหยัดพื้นที่และพลังงาน ตัวอย่างเช่น ในระบบ Storage System จะมีการจัดเก็บไส้กรอกและผลิตภัณฑ์เนื้อแช่แข็งไว้ในกล่องหรือในกล่องบรรจุที่พร้อมจัดส่งบนแผ่นแพลทในช่องเก็บของชั้นวางแบบหลายชั้นโดยจะจัดวางไว้ชิดติดกัน ซึ่งจะช่วยประหยัดพื้นที่และพลังงานได้มาก ในคลังห้องเย็นเก็บสินค้าสามารถที่จะเพิ่มการประหยัดพื้นที่ได้อีก บริษัทที่ต้องการจะรวมเอาศูนย์กลางการแจกจ่ายบนพื้นที่โรงงานที่มีอยู่เข้าไว้ในช่องว่างระหว่างอาคารหรือห้องโถงที่มีอยู่ก็จะได้รับประโยชน์จากการประหยัดพื้นที่แบบนี้ ซอฟต์แวร์ระบบ logistics ที่เหมาะสมจำทำการประสานงานขั้นตอนต่าง ๆ เช่นการติดตามสินค้าหรือหลักการ first in, first out ทำให้สามารถจัดวางแผ่นแพลทไว้อย่างไม่เป็นระเบียบได้ ซอฟต์แวร์จะเป็นเหมือนกับส่วนเชื่อมต่อของระบบที่มีความสำคัญมากขึ้น เนื่องจากซอฟ์แวร์จะต้องเดินหน้าไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของระบบการจัดการสินค้า เพื่อให้มีความลื่นไหลของวัสดุที่เหมาะสมในระยะยาว Logistics และ IT เป็นเหมือนศูนย์กลางของระบบประสาทในบริษัทที่ทันสมัย เนื่องจากจะเป็นตัวตัดสินว่าใครที่สามารถรักษาสัญญาในการส่งสินค้าได้แม้จะเป็นในเวลากลางคืน เพื่อแสดงให้เห็นภาพของการนำไปใช้งานจะขอยกเอารายละเอียดเกี่ยวกับฟังก์ชันที่สำคัญของคลังสินค้าสำหรับการแจกจ่ายระบบอัตโนมัติของบริษัทผู้ค้าเนื้อเป็นตัวอย่าง ซึ่งเป็นบริษัทแห่งหนึ่งที่จะต้องข้องเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องดูแลเป็นอย่างดี ในช่วงปี 1980 บริษัทนี้ได้ถูกยึดครองโดยบริษัทการค้าขนาดใหญ่ ซึ่งทำให้มีการขยายตัวอย่างมากและทำให้มีการลงทุนเพิ่มในส่วนของระบบ logistics ในช่วงปีที่ผ่านมา ด้วยเหตุนี้จึงมีการว่าจ้างบริษัท Westfalia Storage System ในปี 2007 ให้ทำการพัฒนาและสร้างระบบ logistics ที่ประหยัดพื้นที่และทำงานแบบอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาณความจุและปริมาณงานที่ทำในช่วงเวลาหนึ่งขึ้นอยู่ชัดเจน วิธีการแก้ปัญหาก็คือการประกอบระบบ Satellite Storage System (รูปที่ 1) บนพื้นที่เดิมที่มีอยู่ ระบบคลังชั้นวางแผ่นแพลทแบบเดิมเมื่อนำมารวมเข้ากับซอฟต์แวร์ระบบ logistics Savanna.net ของ Westfalia ทำให้บริษัทผู้ค้าเนื้อมีปริมาณความจุของคลังสินค้าเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 6 เท่า อีกทั้งยังมีความยืดหยุ่นที่เพิ่มขึ้น ระยะเวลาการส่งสินค้าที่ลดลงและสามารถประหยัดต้นทุนได้อีกด้วย ด้วยคลังสินค้าระบบใหม่นี้ทำให้เกิดเป็นระบบโครงสร้าง logistics ในระยะยาว ซึ่งจะมีส่วนช่วยสนับสนุนแผนงานในการทำผลกำไรสูงสุดด้วยการเพิ่มปริมาณยอดการขายสินค้า

การทำงานในระบบ logistics แสดงให้เห็นว่า บริษัทจะต้องมีปัจจัยที่กล่าวถึงไปแล้วข้างต้นเพื่อสามารถที่จะใช้ระบบอัตโนมัติได้อย่างเป็นประโยชน์และประสบความสำเร็จ คือ ขนาดความใหญ่ของบริษัทและปริมาณยอดของการขายสินค้า

จากความทุ่มเทในการผลิตไส้กรอกบนที่ตั้งโรงงานของตัวเองและการเพิ่มอัตราการผลิตทำให้พื้นที่การจัดวางสินค้าจำนวน 100 แพลทไม่เพียงพอสำหรับการจัดเรียงสินค้าในคลังแบบแมนนวลอีกต่อไป สำหรับการขยายกิจการ บริษัทจำเป็นจะต้องมีปริมาณความจุของคลังสินค้าสำหรับการแจกจ่ายเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนหกเท่าประมาณ 600 แพลท นอกจากนั้นระบบ logistics จะต้องสามารถรองรับการถ่ายโอนสินค้าที่เพิ่มขึ้นมากได้ด้วย การขยายเพิ่มความจุขึ้นหลายเท่าภายในบริเวณพื้นที่ที่กำหนดไว้จะต้องใช้ชั้นวางแผ่นแพลตซ้อนกันสูงขึ้นไปเท่านั้น ในกรณีนี้ก็คือระบบ Satellite Storage System แบบหลายชั้นที่มีพื้นที่วางแผ่นแพลทจำนวน 600 แผ่น ตั้งแต่ช่วงสิ้นปีที่ผ่านมาระบบ logistics อัตโนมัติสำหรับเนื้อได้ทำหน้าที่ในการบรรจุผลิตภัณฑ์เนื้อแบบสุญญากาศ สินค้าบริโภคจะถูกบรรจุอยู่ในกล่องที่จัดวางอยู่บนแผ่นแพลทมาตรฐานยุโรบสำหรับจัดส่งไปยังร้านค้าต่าง ๆ

ระบบ Satellite Storage System จะทำให้ปริมาณความจุของคลังสินค้าที่มีอยู่ภายในบริเวณพื้นที่ที่กำหนดไว้เพิ่มขึ้นหลายเท่า
ระบบ Satellite Storage System จะทำให้ปริมาณความจุของคลังสินค้าที่มีอยู่ภายในบริเวณพื้นที่ที่กำหนดไว้เพิ่มขึ้นหลายเท่า

วิศวกรได้ประกอบศูนย์กลางระบบแจกจ่ายอัตโนมัติไว้ในส่วนของการบรรจุผลิตภัณฑ์และการจัดส่งสินค้า คลังสินค้าจำเป็นต้องใช้พื้นที่เพียงประมาณ 450 ตารางเมตรสำหรับการจัดวางแผ่นแพลทจำนวน 600 แผ่น ระบบ logistics อัตโนมัติจะจัดการถ่ายโอนสินค้าในคลังจัดเก็บและคลังสำหรับการส่งสินค้าและจะจัดเตรียมแผ่นแพลทที่มีกล่องสินค้าวางอยู่ ซึ่งกล่องสินค้าเหล่านี้จะมาจากฝ่ายการผลิตผ่านมาทางระบบรางขนส่ง

การจัดเก็บและวางแผ่นแพลทจะควบคุมโดยซอฟต์แวร์

กล่องจะบรรจุสินค้าประเภทไส้กรอกเอาไว้สำหรับการวางจำหน่ายในร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วประเทศเยอรมนี หลังจากการผลิตไส้กรอกจะถูกตัดเป็นแผ่นบาง ๆ แล้วนำไปบรรจุไว้ในภาชนะที่มีการปิดผนึกสุญญากาศด้วยแผ่นพลาสติกและบรรจุลงในกล่องบนแผ่นแพลทที่แยกประเภทไว้ ระดับอุณหภูมิของการทำงานของระบบ logistics ของเนื้อทั้งหมดจะอยู่ที่ 1ºC วิศวกรได้ทำการพัฒนาระบบที่เรียกว่า Unit Load Storage System ซึ่งจะทำการถ่ายโอนผลิตภัณฑ์บนชั้นรองผ่านทางแผ่นแพลท เป็นทางเลือกสำหรับระบบคลังชิ้นส่วนขนาดเล็กในระบบอัตโนมัติ โดยที่ผลิตภัณฑ์เนื้อจะถูกถ่ายโอนบนชั้นรองโดยตรง ซอฟต์แวร์ระบบ logistics ชื่อว่า Savanna.net จะทำการควบคุมการเข้าออกของแผ่นแพลท อุปกรณ์เครื่องสแกนซึ่งมีหน้าที่อ่านบาร์โค้ดของกล่องที่อยู่บนแผ่นแพลท จะส่งข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการถ่ายโอนสินค้าในช่วงต่อไปให้กับศูนย์กลางระบบ IT ของคลังสินค้า โดยโปรแกรม Savanna.net จะคำนึงถึงข้อมูลอายุการเก็บรักษาสินค้าและหลักการ first in first out ด้วย

พนักงานจะใช้รถยกทำการส่งแผ่นแพลทที่มีกล่องวางอยู่จากฝ่ายการผลิตเนื้อไปยังระบบรางขนส่ง ซึ่งจะทำการแจกจ่ายแผ่นแพลทที่แยกประเภทแล้วไปยังส่วนควบคุมที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบรูปร่างและน้ำหนักของผลิตภัฑณ์เนื้อและไส้กรอก สินค้าจะถูกตรวจจับโดยซอฟต์แวร์ระบบ logistics Savanna.net ผ่านทางเครื่องสแกนบาร์โค้ดและจะทำการบันทึกเอาไว้ในระบบ จากนั้นแผ่นแพลทที่ถูกต้องจะถูกห่อเคลือบด้วยแผ่นพลาสติกด้วยเครื่องห่อแผ่นแพลทอัตโนมัติและทำการติดตั้งฉลากกำกับไว้

ในบริษัทขนาดใหญ่ขอแนะนำให้ใช้ระบบรางส่งแบบอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น เพื่อเชื่อมต่อระหว่างฝ่ายผลิตและฝ่ายแจกจ่ายสินค้า
ในบริษัทขนาดใหญ่ขอแนะนำให้ใช้ระบบรางส่งแบบอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น เพื่อเชื่อมต่อระหว่างฝ่ายผลิตและฝ่ายแจกจ่ายสินค้า

ระบบรางขนส่งจะช่วยให้สามารถจัดส่งได้อย่างรวดเร็ว

ระบบจะจัดเรียงแผ่นแพลทตามรายการคำสั่งสินค้าในแนวขวาง โดยบริษัทผู้ผลิตเนื้อจะใช้แผ่นแพลทมาตรฐานยุโรบหรือแผ่นแพลทพลาสติก H1 เป็นภาชนะรองรับสำหรับการถ่ายโอนสินค้า ระบบรางส่งจะนำเอาแผ่นแพลทที่ยังไม่ถูกห่อ โดยทั่วไปจะมีอุณหภูมิในช่วงประมาณ 4 ถึง 5ºC จากฝ่ายการผลิตไปยังประตูของคลังเก็บเนื้อ ในบริเวณของคลังสินค้าที่มีระดับอุณหภูมิที่กำหนดไว้ระบบรางส่งจะมอบสินค้าที่อยู่บนแผ่นแพลทไปยังรถยกชั้นวางของเพื่อจัดเก็บไปยังตำแหน่งที่ซอฟต์แวร์ได้จองไว้ให้บนชั้นวางทั้งหกในคลังสินค้าที่มีสองบล็อก ( บล็อกแรกมีความลึกในการวางจำนวนหกแผ่นแพลท บล็อกที่สองมีความลึกในการวางจำนวนแปดแผ่นแพลท ) การนำสินค้าออกมาจะกระทำในด้านตรงข้าม โดยพนักงานจะนำเอาแผ่นแพลทที่รถยกชั้นวางของส่งต่อไปยังระบบรางส่ง โดยใช้รถยกไฟฟ้าและนำไปยังระบบรางเพื่อจัดเตรียมความพร้อม ระบบรางเพื่อจัดเตรียมความพร้อมจำนวนสองรางจะมีหน้าที่สำหรับการจัดส่งที่รวดเร็วและประหยัดพื้นที่ไปยังแผนกส่งสินค้าโดยตรง หลังจากการยกขึ้นรถบรรทุกห้องเย็นในแบบแมนนวลแล้ว รถก็จะเดินทางไปยังศูนย์กลางการแจกจ่ายของซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วประเทศเยอรมนีต่อไป

 

Modern Manufacturing on FacebookModern Manufacturing on Youtube
Modern Manufacturing
Web Admin
 
นำเสนอข่าวสารความรู้รอบด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต เพื่ออุตสาหกรรมไทยก้าวหน้าด้วยวิทยาการสมัยใหม่และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย