fbpx
Monday, March 8Modern Manufacturing

Review : GES 4.0 ระบบปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้

GES40 จาก Gerengar ระบบจำลองเพื่อทำความเข้าใจออโตเมชั่นได้ครบไม่ว่าจะเป็นสายพาน มอเตอร์ Drive หรือ HMI และ สามารถนำระบบที่เรียนรู้ ไปต่อยอดทำระบบอัตโนมัติ ให้รองรับการใช้งานภายในโรงงาน

บ่อยครั้งที่จะพบว่าแรงงานหรือวิศวกรไทยนั้นมีความเข้าใจออโตเมชั่นที่ไม่ชัดเจนพอ Gerengar จึงได้พัฒนา Gerengar Education System 4.0 ขึ้นมา โดยเป็นระบบขนาดเล็กที่จำลองการทำงานของสายพานพร้อมลูกบอลที่มีความแตกต่างเพื่อทำให้สามารถฝึกเขียนโปรแกรมจำแนกการทำงานของระบบอัตโนมัติได้อย่างเหมาะสม และเกิดความเข้าใจในออโตเมชันมากขึ้นจุดเด่น:

  • SYSTEM สำหรับการเรียนรู้ สามารถฝึกการเขียนโปรแกรม หรือนำไปพัฒนาระบบให้คงที่ได้
  • มี SENSOR ทั้งหมด3ตัว
  • หน้าจอ INTERFACE
  • ช่วยให้ผู้ที่ใช้งาน มองภาพของระบบอัตโนมัติ ได้ชัดเจนมากขึ้น

>>สนใจสินค้าโปรดติดต่อ Gerenga

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nakarin S.