Thursday, January 20Modern Manufacturing
×

เรื่องที่ควรทำเพื่อรักษาพนักงาน

ผ่านไปกว่าไตรมาส ทุกอย่างเริ่มเข้าที่เข้าทาง โดยเฉพาะเรื่องของ “คน”
ผ่านช่วงเทศกาล พนักงานลาออกหลังรับโบนัส
ผ่านช่วงเวลาพนักงานใหม่ปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร หลังจากลองผิดลองถูก ชนิดที่หลายคนเสียวไส้

เรื่องที่ควรทำเพื่อรักษาพนักงาน

คราวนี้ถึงเวลาที่ต้องมาคิดทบทวนว่าจากนี้ไปจะทำอย่างไรจึงจะรักษาพนักงานไว้กับองค์กรได้ยาวนานขึ้น เพราะนับวันคนเก่ง คนดียิ่งหายาก และเนื้อหอมขึ้นทุกวัน วันนี้เรามีข้อแนะนำสำหรับหัวหน้างาน และ HR ทุกคน …

 1. ชัดเจนในเรื่องความคาดหวังและกฎกติกาการอยู่ร่วมกันรวมถึงการบังคับใช้
  ไม่มีอะไรจะเลวร้ายไปกว่าความคาดหวังที่ไม่ชัดเจน กฎเกณฑ์ที่ไม่อยู่กับร่องกับรอย การปฏิบัติที่มีหลายมาตรฐานในเรื่องเดียวกัน และการขาดการบังคับใช้กฎกติกาที่ตกลงกันอย่างมีประสิทธิภาพ พนักงานบางคนตัดสินใจลาจากองค์กรไป เพราะรู้สึกว่าคนที่ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีร่วมกัน ก็ยังอยู่ได้เป็นปกติสุข ไม่เห็นมีใครทำอะไร
 2. ให้ความสนใจและใส่ใจกับพนักงาน ปฏิบัติตาม “Platinum Rule”
  ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการหลายคนแนะนำให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และ HR รู้จักการบริหารงานด้วยการเดินไปรอบๆ (Management by Walking Around) เดินเพื่อให้รู้จักคนในองค์กร เดินเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยระหว่างพนักงานกับผู้บริหาร เดินเพื่อให้เห็นปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน เดินเพื่อสอบถามสารทุกข์สุกดิบ แม้ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องไร้สาระ แต่วิธีการนี้พิสูจน์แล้วในทุกวงการและทุกองค์กรว่าได้ผลเกินคาดนอกจากนั้น ความสนใจและใส่ใจต้องทำด้วยความจริงใจ กฎทอง (Golden Rule) ของเดิมที่บอกว่า “จงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่เราต้องการได้รับการปฏิบัติ” ไม่เพียงพอเสียแล้วในยุคนี้ ปัจจุบันต้อง Upgrade ไปเป็นระดับแพทตินั่ม (Platinum Rule) คือ “จงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่เขาอยากได้รับการปฏิบัติ”
 3. สื่อสาร สื่อสารและสื่อสารอย่างให้เกียรติ
  การสื่อสารเป็นปัญหาของทุกองค์กรและทุกสังคมไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ คนมากหรือน้อย การสื่อสารที่มากเกินไปอาจฟังดูน่าเบื่อ แต่ไม่มีพิษภัย การสื่อสารที่น้อยเกินไปต่างหากที่สร้างปัญหามากมายพนักงานจำนวนไม่น้อยรับรู้ข่าวสารขององค์กรจากสื่อหรือลูกค้าภายนอก พนักงานในหน่วยงานหลายคนรับรู้เรื่องราวในแผนกจากเพื่อนพนักงานแผนกอื่น ดังนั้น เป็นหน้าที่ของ HR และหัวหน้างานทุกๆ คนที่จะช่วยกันสื่อสารเรื่องราวต่างๆ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา และที่สำคัญอย่างสร้างสรรค์นอกจากนั้น วิธีการสื่อสารอย่างให้เกียรติที่ดีที่สุดคือ การรับฟัง สนใจสอบถาม และติดตามตอบสนองข้อร้องเรียนต่างๆ ของพนักงานอย่างเต็มความสามารถ รวมทั้งสื่อสารให้ทราบความคืบหน้าเสมอๆ แม้บางครั้งอาจจะยังไม่มีความคืบหน้าใดๆ เลยก็ตาม
 4. ให้ผลตอบแทนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม
  ต้องยอมรับว่าในทางปฏิบัติ ค่าจ้างและรายได้ในหลายองค์กรไม่ได้เป็นความลับอย่างที่ HR และผู้บริหารคาดหวัง พนักงานจำนวนไม่น้อยแลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่องรายได้ระหว่างกันทั้งในและนอกองค์กร ซึ่งในทางจิตวิทยาเชื่อว่า ค่าจ้างจะมากหรือน้อยและเป็นที่พึงพอใจหรือไม่ ไม่เกี่ยวกับตนเองได้เท่าไหร่ แต่เกี่ยวอย่างมากกับคนอื่นได้เท่าไหร่ดังนั้น ค่าจ้างที่เพียงพอและเหมาะสมจะดูเทียบกับความรับผิดชอบของพนักงานอย่างเดียวไม่ได้ ต้องดูเปรียบเทียบกับคนอื่นๆ ในองค์กรที่ทำงานใกล้เคียงกันหรืออายุงานพอๆ กัน รวมทั้งต้องหมั่นตรวจสอบอัตราค่าจ้างของตลาดแรงงานภายนอกประกอบด้วย ทั้งนี้ การซื้อข้อมูลการสำรวจค่าจ้างบ้างสัก 2-3 ปีต่อครั้ง จะช่วยทำให้องค์กรไม่ตกรถไฟและไม่ต้องสูญเสียพนักงานเก่งๆ ดีๆ ไปให้แก่คู่แข่งหรือองค์กรอื่นมากจนเกินไป

ทั้ง 4 เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญและจำเป็น หากอยากรักษาคนเก่งคนดีเอาไว้กับองค์กรนานๆ จงเริ่มต้นลงมือทำเสียแต่วันนี้ อย่ารอให้ถึงฤดูกาลย้ายงาน ซึ่งถึงตอนนั้นอาจสายเกินกว่าจะทำอะไรได้เสียแล้ว

Modern Manufacturing on FacebookModern Manufacturing on Youtube
Modern Manufacturing
Web Admin
 
นำเสนอข่าวสารความรู้รอบด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต เพื่ออุตสาหกรรมไทยก้าวหน้าด้วยวิทยาการสมัยใหม่และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
READ MORE
×